• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Vizes élőhelyek rekonstrukciója a BNPI működési területén A Dél-borsodi Tájegység tájrehabilitációja II. ütem - KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

 


 

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027 
Támogatási szerződés aláírása: 2011.07.05.
Támogatási összeg: 418 076 000 Ft
Végrehajtási idő: 2011.05.02- 2014.07.31.
Jelenlegi státusz: Folyamatban

A projekt rövid célja

A Borsodi Mezőség területén a már megkezdett komplex vizes élőhelyrehabilitációk folytatása, ezáltal a sérülékeny és a tájból mára eltűnt, vagy erősen lecsökkent arányban meglévő élőhelytípusok visszaállítása. Ezek a jelentős beruházással járó tevékenységek, nem feltétlenül látványosak, viszont hatásukban kiemelt jelentőségüek. A térség jelenlegi adottságaihoz igazodó, megvalósításra váró komplex élőhely fejlesztési tevékenységek fő eleme a napjainkra kiszáradás, ezáltal a degradáció jeleit mutató vizes élőhelyek vízellátásának biztosítása, a szükséges pontokon a kívánatos mennyiségű csapadékvíz visszatartása. A fő elem mellett további cél a beruházáshoz kapcsolódóan szárnyékerdők telepítése.

Az állandó víztér biztosításával megszűnik a vizes élőhelyek élővilágát érő káros mértékű vízszintingadozás, nem, vagy csak jóval később következik be a nyári kiszáradás és elérhető a kívánatos talajvízszint beállása is.

A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén megvalósuló beruházás célja a természetvédelmi értékek számára ideális élőhely struktúra helyreállítása, az ezekhez kötődő életközösségek, továbbá ezen életközösségekhez köthető zászlóshajófajok (kiemelten a Natura 2000 jelölőfajok) fennmaradásának biztosítása, állományuk növelése.

A fejlesztés során konkrétabban megfogalmazható cél a térség „vízrendezése”, és az intenzív nagyüzemi gazdálkodás bevezetése előtt jellemző természeti állapot visszaállítása, a rehabilitált élőhelyek megóvásának, fejlesztésének igényéhez illeszkedő új gazdasági rend feltételeinek megteremtése, a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok és azok egyedei számának növelése.

A fejlesztés nem előzmények nélküli, jelen tevékenységek az itteni folyamatok II. ütemét jelentik, amelyek az előző beruházások során kialakított rendszer továbbépítését, finomítását szolgálják.

A projekttől elvárt eredmények

A fejlesztési terület korábban a Bükkből érkező vízfolyások deltavidéke volt. Löszhátak, ősi szikesek, ártéri rétek, mocsárrétek, mély vizű mocsarak alkották a tájat. A projekt ezen állapot visszaállítását célozza, a korábban itt élő, nagy fajkészletű állat- és növényvilág visszatelepedésének feltételrendszerét megteremtve. Ezek között nagy számban vannak a ma már kiemelt természeti értéket képviselő fajok. A fejlesztésben megcélzott tevékenységek a Borsodi-sík Natura 2000 terület 2 jelölő élőhelyének, 45 jelölő madárfaja közül 38-nak biztosítanak kedvezőbb életfeltételeket, ami várhatóan a természetességi állapotok és az állományviszonyok javulásában is meg fog mutatkozni. 

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is.

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

A projektkommunikációs eszközök alkalmazásának módját a korábbinál szigorúbb és pontosabb kötelezettségek útján határozta meg az EU. Ezeket a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” és az „Arculati kézikönyv” dokumentumokban rögzített kötelezettségeket alkalmazzuk minden a projekthez kapcsolódó kommunikációs feladat meghatározásakor. A megfelelő siker elérése érdekében nem csak kötelező, hanem javasolt elemekkel is kiegészítettük a programot, illetve az egyes kommunikációs eszközöket minden tekintetben igyekeztünk a projekthez igazítani.

Az útmutatóban foglaltak szerint „ a III. kommunikációs csomag megvalósítása során az… előírt komplex tervezést és kivitelezést igénylő több szakaszból álló kommunikációs kötelezettség miatt … javasolt hivatásos kommunikációs szakember vagy külső kommunikációs ügynökség igénybevétele.” Ezt a javaslatot megfogadva a feladatot külső szakemberrel vagy ügynökséggel kívánjuk ellátni, akit vagy amelyet közbeszerzési eljárás során választunk ki.

A korábban említett útmutató három szakaszra osztja a kommunikációs tevékenységeket, előkészítési, megvalósítási és megvalósítást követő szakaszokra. Az előkészítési szakasz már a végéhez közeledik, ezért a következőkben a megvalósulást és az azt követő szakaszt mutatjuk be.

 

Letölthető dokumentumok:

Nyitórendezvény meghívó

Sajtóközlemény

PEJ

Térképes kiadvány - A Borsodi-mezőség TK térképe

Térképes kiadványaink megtalálhatóak Igazgatóságunk központjában, az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelés Osztályon.

 

Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Energia Központ Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 45.

Utolsó módosítás: 2015. február 11., 14:55