• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Védett természeti területek visszavásárlása, kisajátítása

Az Igazgatóság működési területéhez tartozó védett területek a rendszerváltásig nagyobbrészt állami gazdaságok és szövetkezetek használatában, jelentéktelen részben magántulajdonban voltak. Vagyonkezelésünkben védett terület nem volt.

A termőföld-privatizációt megindító kárpótlási és termelőszövetkezetekről szóló törvények életbelépése után a földalapokba nem helyezett, szövetkezeti használatban lévő, védett területek egy része a szövetkezetekről szóló 1992. évi II. törvény 15§-nak (5) bekezdése alapján átadás jogcímen, míg az állami gazdaságok használatában lévő védett területek VÁB (Vagyon Átadó Bizottság) határozatokkal kerültek a Nemzeti Parkok kezelésbe.

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény alapján kárpótlás és részarány-kiadás során magántulajdonba került védett és védelemre tervezett területeket 2006. december 31-ig az állam javára - az irányadó jogszabályok szerint - ki kell sajátítani és az Igazgatóság vagyonkezelésébe kell adni. A kisajátítást az Igazgatóság köteles kezdeményezni, illetőleg kérni. Az állami tulajdonba kerülés alól a KvVM miniszter hozzájárulásával csak természetvédelmi szempontból nem jelentős területek vonhatók ki. Mindösszesen 80 ezer ha védett és védelemre tervezett terület tartozik fenti törvény hatálya alá.

A gyakorlatban a törvény végrehajtása úgy valósul meg, hogy a költségvetésben minden évben bizonyos fejezeti kezelésű összeg kerül Igazgatóságunkhoz védett és védelemre tervezett területek vásárlására. Ezen összegből az Igazgatóság a védettség szempontjából prioritást élvező területek magántulajdonosaitól - kisajátítást pótló adásvételi eljárás keretében - megveszi a földterületek. A szövetkezeti használatban lévő védett területek kisajátítási eljárással kerülnek Igazgatósági kezelésbe. 1996 évtől napjainkig mindösszesen 30 ezer hektárnyi védett és védelemre tervezett terület került a Bükki nemzeti park kezelésébe.

Az természetvédelméről szóló 1996 évi. LIII. törvény 68. §-nak (6) bekezdése elővásárlásra jogosulti jogcímen biztosít lehetőséget védett területek kezelői jogának megszerzésére. Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő területei közül csak minimális területtel bírnak az ezen jogcímen szerzett területek.

Utolsó módosítás: 2013. május 2., 10:38