• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények rendszerének kialakítása, kiadványok megjelentetése

A Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények rendszerének kialakítása, kiadványok megjelentetése című HUSK 0801/067 azonosítószámú projekt a végéhez közeledik, mely projekt az igazgatóság állami feladatként meghatározott egyik alaptevékenységét, az oktatási, nevelési és ismertterjesztési tevékenységét - konkrétan a közvetlen, azaz terepi bemutatást és a közvetett ismertterjesztést - hivatott segíteni.

A projekt révén megvalósult egy infrastruktúra-fejlesztés és elkészült egy terepi eszközrendszer a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén élő lakosok és a védett természeti területekre érkező látogatók tájékoztatása érdekében. Az uniós forrást elsősorban a földtani természetvédelmet és a kulturális örökségvédelmet kiemelten szolgáló tanösvények kiépítésére és fejlesztésére, tájékoztatótáblák kihelyezése, egyéb terepi infrastruktúrák (esőbeállók, pihenőhelyek, erdei bútorok, lépcsők, korlátok) kiépítése továbbá újabb fogadóhelyek helyszíneinek kiválasztásával az állomáshelyeket összekötő tematikus utak kijelölésére, az egységes arculatú fogadóhelyek megvalósítási tervének elkészítésére, valamint az épített elemek kiviteli szintű tervezésére fordítottuk.

A terepi bemutatóhelyek hálózatának kiépítése mellett a bemutatást, oktatást, ismeretterjesztést közvetve segítő szemléletformáló és tájékoztató kiadványcsomagot jelentettünk meg. Az érdeklődők szóróanyagok, leporellók, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területének értékeit ábrázoló nagy méretű hajtogatott térképek, A5-ös méretű színes füzetek, könyvek (két monográfia), a Bükki Nemzeti Parkot bemutató fotóalbum, filmklippek és a Zöld Horizont című periodika révén ismerhetik meg a BNPI által kezelt természeti és a kulturális örökséget, valamint azok védelmét szolgáló tevékenységeket, a rájuk vonatkozó hosszú távú természetvédelmi célkitűzéseket és a természetvédelmi tevékenységet megalapozó kezelési előírásokat.

A tájékoztatási, kommunikációs tevékenységben egy szlovák-magyar nyelvű ismeretterjesztő és információs csomag létrehozásával - részt vett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság partnerszervezete is, a Statna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky (Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Hivatala). Ennek keretében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részéről elkészítettük negyven szerző közreműködésével A Karancs-Medves és a Cseres-hegység tájvédelmi körzetek c. négyszáz oldalas monográfia szlovák nyelvű változatát, amelyet - a többi kiadvánnyal, ismertterjesztő és foglalkoztató füzetekkel és a poszterekkel együtt - átadtunk a szlovák partner és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet - Chránená Krajinná Oblast Cerová vrchovina) számára.

A projekt címe: Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények rendszerének kialakítása, kiadványok megjelentetése 
A projekt rövid címe: BNPI természetvédelem
Projekt kódja: HUSK/0801/2.2.1/0067
Vezető partner: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Külföldi partner: Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Hivatala
A projekt megvalósításának időszaka kezdete:
2009. december 01.
vége:
2011. január 31.
A projekt teljes költsége: 499799 EUR (ERDF + nemzeti társfinanszírozás)

 Előadásanyagok

Konferencia, 2011. január 17., Besztercebánya

  • Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása, HUSK0801/066 (Schmotzer András) letöltés
  • Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények kialakítása, kiadványok megjelentetése letöltés
  • Cezhraničná spolupráca letöltés

Konferencia, 2011. január 21., Felsőtárkány

  • Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények kialakítása, kiadványok megjelentetése (Baráz Csaba) letöltés
  • A Mátraerdő jeles kövei, regélő helyei tematikus út letöltés
  • Természetvédelmi fejlesztések az Európai Uniós pályázatok tükrében (Duska József) letöltés

HUSK

http://www.husk-cbc.eu/hu/

Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Utolsó módosítás: 2013. augusztus 7., 12:03