• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Rendezési tervek véleményezése

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. § a) pontjában foglaltak alapján Igazgatóságunk állami alapfeladatként, illetve állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveit, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket.

Ezen feladatunkat több hatályos jogszabályi pont is tartalmazza, többek között a többször módosított, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 3. számú melléklete, mely alapján Igazgatóságunk természet- és tájvédelem vonatkozásában a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervnek minősül.

Igazgatóságunk a működési területe által érintett 5 megyében 470 település településrendezési tervét véleményezi természet- és tájvédelmi szempontból.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelően Igazgatóságunk egy-egy település településrendezési tervének készítésekor több alkalommal is részt vesz a tervezés részfolyamataiban.

  • A tervezés kezdetekor megkeresésre adatokat, információkat szolgáltatunk a készülő tervhez, tájékoztatjuk az adott települést a területét érintő, a fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős terveinkről és intézkedéseinkről, valamint a természet- és tájvédelem érdekeit biztosító, hatályos jogszabályokon alapuló követelményeinkről. Adatszolgáltatásunk a szóban forgó települést érintő országos jelentőségű védett, illetve védelemre tervezett területek; az ex lege védettségi kategóriába tartozó képződmények, létesítmények; a természeti területek; az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT); a Natura 2000 területek; a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei; valamint az egyedi tájértékek térképi ábrázolásából, a hozzájuk tartozó adatokból, valamint az egyes kategóriákkal kapcsolatos kikötéseinkből, egyéb javaslatainkból áll.
  • A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás előtt természet- és tájvédelmi szempontból Igazgatóságunk véleményezi. A véleményezés során vizsgáljuk, hogy az általunk szolgáltatott adatok a tervben megjelennek-e, előírásaink és javaslataink abba beépültek-e, az egyes térszínekre tervezett funkciók sértenek-e természet- és tájvédelmi érdekeket, valamint, hogy az egyes övezeti besorolások a hatályos természet- és tájvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek-e kialakításra; illetve azok összhangban vannak-e a magasabb szintű (pl. országos, kiemelt térségi, megyei stb.) rendezési tervekben foglaltakkal.
  • Igazgatóságunk az esetlegesen kialakuló érdekeltérések során érdekegyeztető tárgyalás(ok)on vesz részt, ahol a természet- és tájvédelem érdekeit szem előtt tartva próbálunk alternatív megoldásokat, javaslatokat keresni egy-egy felmerült problémára.
  • Megkeresés esetén az egyes tervezett módosításokkal kapcsolatban előzetes véleményeket adunk, szükség esetén terepbejáráson segítséget nyújtunk a helyszín, nyomvonal stb. természet- és tájvédelmi szempontból legkedvezőbb módon történő kijelöléséhez.

Utolsó módosítás: 2012. október 4., 09:20