• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Övezeti besorolás

Az 1977-ben történt megalapításakor a Bükki Nemzeti Park területét csak két zónába osztották: védett és szigorúan (ma fokozottan) védett területekre. Az 1993-ban elkészült a Bükki Nemzeti Park és térsége regionális tájrendezési terve (1998-ban pedig a Bükki Nemzeti Park és térsége területrendezési terve), amelyben már szerepeltek az IUCN nemzeti parkokra vonatkozó irányelvei is. Ezeknek megfelelően a BNP területét három övezetbe sorolták be. A nemzetközi előírásnak megfelelően a 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet megnevezte az egyes övezeti kategóriákat, megállapította a nemzeti parkok övezeti kategóriákba történő besorolásának elveit, módját és az egyes övezetekben a természetvédelmi kezelés alapvető szempontjait:

"A" zóna - vagy természeti övezet ("Wilderness", vagy natúr, ill. kezeletlen zóna)

Tájképi, geomorfológiai, botanikai és zoológiai szempontból legjellemzőbb, sokféle és nagyszámú értéket őrző, viszonylag érintetlen állapotban megmaradt nagyobb, összefüggő terület. Kijelölésénél elsősorban élővilágvédelmi szempontok játszottak szerepet, mivel a zóna fő célja a biológiai sokféleség fenntartása a változatos élőhelyek védelme által. Itt mindenféle gazdasági tevékenység fokozatosan megszüntetendő. A jelenlegi (főként erdészeti) tevékenységek célja a természetes állapot elérése, az ökológiai egyensúly biztosítása (például a tájidegen fajok őshonos növénytársulásokra történő cseréjével), a feltáró úthálózat (erdészeti szállítóutak, de gyalogos is - lásd turistautak) nagymértékű csökkentése és felszámolása. A természeti övezetbe sorolt terület ezért általában nem látogatható, ezért - kivéve az egyelőre még az övezeten áthaladó jelzéssel ellátott turistautakat - csak külön engedéllyel (pl. kutatási céllal) lehet ebbe a zónába belépni.

"B" zóna - vagy kezelt övezet

Ezek a nemzeti park átlagos értékekkel bíró területei, melyben elszórtan jelentős értékek találhatók kis területi kiterjedésben. Ez a zóna teszi ki a nemzeti park legnagyobb területét, ahol többnyire zonális erdőtársulások találhatók. Ezekben a megőrzés és a korlátozott gazdálkodás elvét kell követni, vagyis az erdőgazdálkodás csak szigorú természetvédelmi ellenőrzés mellett folytatható. A terület többnyire szabadon, néhol (a benne szigetszerűen elhelyezkedő, jelentősebb természeti értékek miatt) korlátozásokkal látogatható.

"C" zóna - vagy bemutató övezet (látogatható/fejleszthető övezet)

A nemzeti park turisták által koncentráltan látogatott területeit foglalja magába. Ez az idegenforgalom színtere, itt találhatók a lakott településeken és azok környezetében kialakult hagyományos kirándulóközpontok, a közlekedési utak által létrehozott kirándulófolyosók, sportcentrumok és egyéb, tömegrendezvények megvalósítására alkalmas területek. Céljuk a BNP értékeinek bemutatása, valamint terület és lehetőség biztosítása a szabadidő egészséges és kulturált eltöltéséhez. Ez az övezet szabadon, korlátozások nélkül látogatható.

Utolsó módosítás: 2005. október 19., 12:37