• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Natura 2000 Területek

Mit jelent a Natura 2000 hálózat?

Az Európai Unió két természetvédelmi irányelvén - a Madárvédelmi- (79/409/EEC) és az Élőhelyvédelmi Irányelven (92/43/EEC) - alapuló, az Unióban kötelezően megőrzendő élőhelytípusok, állat- és növényfajok védelmére kijelölt területek hálózata. A Natura 2000 hálózatot a madarak védelmére kijelölt Különleges Madárvédelmi Területek (SPA), valamint az élőhelyek, növény- és más állatfajok védelmére kijelölt Különleges Természetmegőrzési Területek (SCI ill. SAC) alkotják.

A Natura 2000 hálózat kijelölése és fenntartása valamennyi uniós tagállam számára kötelező. Az újonnan csatlakozott tagországok számára a saját Natura 2000 hálózatuk kijelölése a csatlakozás feltétele volt.

Mi a Natura 2000 hálózat célja?

A hálózat célja az eltűnéssel fenyegetett, kis kiterjedésű természetes élőhelyek és a veszélyeztetett, sérülékeny, vagy bennszülött fajok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése.

Mi alapján jelölték ki a Natura 2000 területeket?

A Natura 2000 hálózat láncszemeinek azokat a területeket jelölték ki, amelyeken az említett irányelvek mellékleteiben felsorolt fajok vagy élőhelyek jelentős állományban megtalálhatók.

A területjavaslatok kidolgozása az európai uniós kritériumoknak megfelelő, szigorúan szakmai (ökológiai) szempontok alapján történt (faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állománysűrűsége, hazai elterjedése, hazai és nemzetközi védelmi helyzete, élőhelyigénye), amit részletes adatgyűjtés előzött meg.

A szakmai kijelölés alapja:


EU  
Magyarország 
BNPI
Élőhelyvédelmi Irányelv   
Élőhelyek 221 46 37
Növényfajok 449 41 15
Gerinctelen fajok
170 62 33
Gerinces fajok 127 50 37
Madárvédelmi irányelv Madárfajok 190 78 78

Mi a Natura 2000 hálózat jogszabályi háttere?

A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat a 2004. október 8-án kihirdetett 275/2004. (X.8.) kormányrendelet tartalmazza. A hazánkban kijelölt Natura 2000 területeket, az irányelvekben meghatározott közösségi jelentőségű fajokat és élőhelytípusokat, a kijelölt területek térképét a rendelet mellékletei tartalmazzák - nemzeti park igazgatóságok szerinti csoportosításban.

Mekkora a hazai Natura 2000 területek kiterjedése?

A kormányrendeletben kihirdetett területek kiterjedése 1,95 millió hektár. Ez hazánknak mintegy 21%-a. A jelenleg is védett természeti területek több mint 90%-a bekerült a Natura 2000 hálózatba, - melyek annak mintegy 40%-át teszik ki -, a fennmaradó rész, pedig a direktívákban megfogalmazottaknak megfelelő élőhelyek arányát jelenti.

1. Különleges Madárvédelmi Területek (KMT ill. SPA)

Különleges Madárvédelmi Terület: olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen a 275/2004. (X.8.) kormányrendelet 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre.

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán a csatlakozás időpontjáig a Madárvédelmi Irányelv (Wild Birds Directive, 79/409/EEC) előírásai szerint ki kellett jelölni a Különleges Madárvédelmi Területek hálózatát, ez a már korábban védetté nyilvánított természeti területek elhelyezkedésétől függetlenül történt.

A Natura 2000 hálózat és a részét képező Különleges Madárvédelmi Területek elsődlegesen a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek fennmaradását hivatottak biztosítani. Egyes fajok (úgymint parlagi sas, békászósas, kerecsensólyom, kékvércse, kígyászölyv, túzok, fehérhátú harkály) hazai elterjedése szempontjából különösen fontos feladat hárul a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságra, ahol jelentős állományaik koncentrálódnak. Ezen fajok érdekében a már megtett faj- és élőhelyvédelmi feladatokat kell megerősítenünk, immár a Natura 2000 Hálózat célkitűzéseinek elérése érdekében (pl. folyamatban lévő és tervezett LIFE projektek; vizes rehabilitációk).

Az irányelv értelmében, az ország köteles volt a listás fajok országos populációinak minimálisan 20-60%-át bevonni a Natura 2000 Hálózatba, oly módon, hogy területeket jelölt ki. Természetesen a ritka, globálisan veszélyeztetett fajok esetében ez a lefedettség 60% feletti, míg a gyakoribb fajok esetében ez az érték alacsonyabb is lehet. Egy terület természetesen több madárfajra is ki lett jelölve, például a "Borsodi-sík" SPA terület 44 madárfaj és azok élőhelyeinek védelmét hivatott megoldani.

A madártani alapokon javasolható területek teljes kiterjedése 1 314 329 hektár, Magyarország területének 14,l %-a. Adataink szerint a javasolt területek összkiterjedésének 43 %-a (564 485 hektár) védett természeti terület, mely arány a közeljövőben kihirdetendő védett természeti területekkel együtt jelentősen megnő.

Különleges madárvédelmi területek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

(a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján)

TerületkódNév
HUBN10001 Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktaköz (részben ANPI terület)
HUBN10002 Borsodi-sík
HUBN10003 Bükk hegység és peremterületei
HUBN10004 Hevesi-sík
HUBN10005 Kesznyéten
HUBN10006 Mátra

2. Különleges Természetmegőrzési Területek (SCI ill. SAC)

Az Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive, 92/43/EEC) az Európai Unió egyik legfontosabb jogi eszköze a biodiverzitás védelme érdekében.

Különleges Természetmegőrzési Terület: olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amely a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. A) és 3. A) számú mellékletében meghatározott faj jelentős állománya, élőhelye, valamint rajta a 4. A) számú mellékletben meghatározott közösségi szempontból jelentős élőhelytípus található.

Az irányelv, minthogy fő célja elősegíteni a biológiai sokféleség megőrzését a gazdasági, társadalmi, kulturális és regionális igények figyelembe vételével, hozzásegít egy közös cél, a fenntartható hasznosítás megvalósításához; minthogy a biológiai sokféleség megőrzése egyes esetekben megkívánja a folyamatos emberi beavatkozást, vagy egyáltalán az arra való ösztönzést.

Európában a tagállamok területein a természetes élőhelyek továbbra is folyamatosan pusztulnak és a vadon élő fajoknak egyre növekvő száma válik fokozottan veszélyeztetetté; minthogy a veszélyeztetett élőhelyek, illetve fajok a Közösség természetes örökségét képezik, és a veszélyeztetés gyakran a határokon is átnyúlik, megőrzésük érdekében közösségi szinten szükséges lépéseket tenni. Amíg a gazdaságilag fejlettebb tagállamokban az élőhelyek rekonstrukciója, rehabilitációja kell hogy előtérbe kerüljön a Natura 2000-es területeken, addig az unió bővítésével érintett tagállamok többségében - így Magyarországon is - a kedvezőbb természeti állapotok illetve a gazdag élővilág fennmaradását szolgáló extenzív gazdálkodási módok fenntartására kell fektetni a hangsúlyt.

Bizonyos élőhelyek, illetve bizonyos fajok veszélyeztetésük ismeretében elsőbbséget kell, hogy kapjanak a megőrzésükre irányuló intézkedések gyors megtételének elősegítésére;

Hazánk természeti értékekben való gazdagságát is elismerve alakította ki az Európai Unió az önálló Pannon Biogeográfia Régiót, melynek feladata többek között olyan értékes pannon élőhelyek védelme, mint például a kontinentális cserjések (törpemandulások, gyöngyvesszőcserjések), a pannon sziklagyepek, a pannon szikesek, melyek számos az irányelv II. függelékén szereplő fajnak nyújtanak menedéket.

Példák az Élőhelyvédelmi Irányelv függelékein szereplő élőhelyekre illetve azok jellemző növény-(N) és állatfaira (Á).:

KódÉlőhely neveJellegzetes listás növényfajok
91H0

* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel

 

N: rigópohár, Á: Anker-araszoló, szarvasbogár, nagy hőscincér
1530

Pannon szikesek

 

N: kisfészkű aszat; Á: nagy szikibagoly, pusztai gyalogcincér, vöröshasú unka
6190

Pannon sziklagyepek

 

N: magyarföldi husáng, Á: eurázsiai rétisáska
6240

* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők

 

N: magyar nőszirom, leánykökörcsin, piros kígyószisz, Janka-tarsóka; Á: álolaszsáska

Kijelölésük három lépcsőben történik, az Élőhelyvédelmi Irányelv alapján:

  1. A javasolt Különleges Természetmegőrzési Területeket tartalmazó nemzeti lista elkészítése: ebben a fázisban a nemzeti park igazgatóságok a megbízott kutatók illetve a munkatársaik felmérései alapján elkészítette az elsődleges területi javaslatokat, melyek országos revízióját (területek elvetése, újabb területek bevonása) követően összeállt az elsődleges szakmai lista). A javaslatokkal érintett területek térképi digitalizálása is megtörtént.
  2. Különleges Természetmegőrzési Területek kijelölése (proposal Sites of Community Importance - pSCI). Az ágazati tárcaegyeztetéseket követően (pl. Gazdasági Minisztérium; Magyar Bányászati Hivatal, Magyar Honvédség) történtek korrekciók, melyet követően a Natura 2000 Hálózatot a 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet emelt be a hazai jogrendbe. A Natura 2000 területek véglegesítéséhez a kormányrendelet előírásaiból két feltételnek kell még teljesülni. Egyrészt a jogszabály által megadott 90 napos panasztételi lehetőség rendezésével, másrészt a tervezett támogatási rendszer alapjaként, a MePAR-ban tematikus rétegként kell feltüntetni a területeket. A pannon biogeográfiai régióval érintett többi tagállammal illetve civil szervezetekkel lefolytatott tárgyalásokat követően további korrekciók lehetségesek (biogeográfiai szeminárium), melynek eredményét továbbítják az Európai Bizottságnak, aki véglegesíti a Különleges Természetmegőrzési Területeket (SCI)
  3. Különleges Természetmegőrzési Területek véglegesítése (Special Areas of Conservation - SAC). A tagállamok ezt követően elfogadják a területjavaslatokat, melyeket a Bizottság terjeszt elő, melyek mint SAC területek lesznek kihirdetve, véglegesítve.

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek és kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

(a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 6.és 7. számú melléklete alapján)

Területkód    
Név
HUBN20001   Bükk-fennsík és a Lök-völgy
HUBN20002   Hór-völgy, Déli-Bükk
HUBN20004   Szarvaskő
HUBN20005   Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
HUBN20006   Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc
HUBN20007   Kisgyőri Halom-vár - Csincse-völgy - Cseh-völgy
HUBN20008   Vár-hegy - Nagy-Eged
HUBN20009   Tard környéki erdőssztyepp
HUBN20010   Szomolyai Kaptár-rét hova tartozik
HUBN20011   Ostoros-patak menti erdőspuszta
HUBN20012   Egerbakta-Bátor környéki erdők
HUBN20013   Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék
HUBN20014   Gyepes-völgy
HUBN20015   Izra-völgy és az Arlói-tó
HUBN20017   Borsodbótai Kotyindó-tető
HUBN20018   Upponyi-szoros
HUBN20019   Csernely-patak völgye
HUBN20020   Sátai Tőkés-völgy
HUBN20021   Domaháza: Hangony-patak völgye
HUBN20025   Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
HUBN20027   Ózdi Harmaci-dombok
HUBN20029   Girincsi Nagy-erdő
HUBN20030   Hejőmente
HUBN20031   Mezőcsáti Rigós
HUBN20032   Tiszakeszi-morotva
HUBN20034   Borsodi Mezőség
HUBN20035   Poroszlói-szikesek
HUBN20036   Kétútközi-legelő
HUBN20037   Nagy-Hanyi
HUBN20038   Kerecsendi Berek-erdő - Lógó-part
HUBN20039   Pusztafogacs
HUBN20040   Nagy-fertő - Gulya-gyep - Hamvajárás szikes pusztái
HUBN20041   Pélyi szikesek
HUBN20042   Boldogi Vajda-rét
HUBN20043   Verpeléti Vár-hegy
HUBN20044   Recski Hegyes-hegy
HUBN20046   Gyöngyösi Sár-hegy
HUBN20047   Mátra északi letörése
HUBN20048   Gyöngyöstarjám Világos-hegy és Rossz-rétek
HUBN20049   Mátrabérc - Fallóskúti-rétek
HUBN20050   Gyöngyöspatai Havas
HUBN20051   Nyugat-Mátra
HUBN20052   Apci Somlyó
HUBN20053   Petőfibányai Kopasz-hegy
HUBN20055   Szentkúti Meszes-tető
HUBN20056   Tepke
HUBN20057   Bézma
HUBN20058   Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét
HUBN20059   Szandai Várhegy
HUBN20060   Sóshartyáni Hencse-hegy
HUBN20063   Karancs
HUBN20064   Salgó
HUBN20065   Gortva-völgy
HUBN20067   Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente
HUBN20068   Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
HUBN20069   Kesznyéteni Sajó-öböl

Natura 2000 fenntartási tervek

Az elfogadott és elfogadásra váró fenntartási tervekről az alábbi tematikus aloldalon tájékozódhat:

http://bnpi.hu/naturaterv

Utolsó módosítás: 2017. január 18., 11:30