• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Maconkai-rét TT

A Zagyva-völgy széles ártere mára szinte teljesen átalakított tájjá vált. Szántóföldek, települések, ipari létesítmények, víztározók foglalják el jelentős részét. A természeteshez valamelyest hasonló élőhelyek már csak néhány hektáros foltokban maradtak fenn.

A Medvesben eredő és a Jászság területén a Tiszába torkoló Zagyva tájegységeket köt össze, a vízfolyás és annak völgye a hegyvidéki és alföldi élővilág kétirányú közvetítésében fontos szerepet játszik.

A még megtalálható élőhely-maradványok fenntartása a biológiai sokféleség védelmét, tudományos és tájképi szempontokat egyaránt szolgál.

Az újonnan létrehozott Maconkai-rét természetvédelmi területen mintegy 6 hektáron nyílik lehetőség rá, hogy megfelelő természetvédelmi kezeléssel az egyik ilyen maradvány megőrződjön. A kis területen több élőhely-típus képez mozaikot, így a zsombéksásos, nem zsombékoló magassásrét, mocsárrét, valamint egy gyékényes mocsári növényzettel borított időszakos mocsár. Egy lecsapoló árok és egy kubikgödör bővíti a vizes élőhelyek körét, valamint egy szobányi kiterjedésű mézgás égeres erdőfoltot is láthatunk a területen.

A terület védett növényei a mocsárréten több foltban megjelenő hússzínű ujjaskosbor, a homogén állományokat alkotó bánsági sás és a magaskórósokban előforduló mocsári csorbóka. További értékes (védelem alatt nem álló) növényfajok a gyíkhagyma, a zsombéksás és a hólyagos sás. A rét felfedezése (1990-es évek vége) idején még vitézkosbort is meg lehetett figyelni, ez az utóbbi években nem került elő.

A terület gerinctelen faunájából több védett futóbogár faj (pl. mezei futrinka, változó futrinka) és védett nappali lepke (farkasalmalepke, nagy tűzlepke, ibolyás tűzlepke) emelendő ki. Az állatvilág értékét nagyban növeli a vizes élőhelyek jelenléte, számos kétéltű faj szaporodó-, illetve élőhelyét biztosítva. Legértékesebben közülük az európai közösségi jelentőségű dunai tarajosgőte és vöröshasú unka. Mindkét faj eredeti elterjedésének töredékére szorult vissza a Zagyva-völgyben, így minden állományuk védelemre szorul. A mocsaras területek és a rétek madárfaunájának jellegzetes tagjai közül egyebek mellett megtaláljuk a réti tücsökmadarat, a nádi tücsökmadarat és a foltos nádiposzátát.

A védelem alá került terület természetvédelmi szempontból értékesnek megítélt állapotát a hagyományos gyepgazdálkodás alakította ki. A kaszálásos, legeltetéses hasznosítás évtizedek óta megszűnt, így a már korábban megtörtént zavarások (vasút és közút építése, vízelvezetés) fokozott degradálódáshoz vezetett. A Maconkai-rét jelenlegi állapotát az erős elnádasodás, a siskanád, illetve özönnövény fajok előre törése határozza meg. A természetvédelmi kezelés célja, hogy rendszeres kaszálással, szükség esetén egyes gyomnövények célzott irtásával a növényzet homogenizálódását megállítsa, a termőhelyi változatosságnak megfelelő fajgazdagabb vegetáció visszaalakulását segítve elő. Az időszakos mocsarak, kisebb égeres és füzes foltok kiterjedésének megtartásával, növelésével a Zagyva-völgy jellegzetes életközösségeinek egyik képviselőjét kívánjuk megőrizni az utókor számára.

 

Harmos Krisztián - BNPI

Utolsó módosítás: 2012. március 7., 14:46