• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Lótartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzban II. rész - KEOP-3.2.0/11-2012-0018

Kódszám: KEOP-3.2.0/09-11-2012-0018
Támogatási szerződés aláírása: 2013.02.27.
Támogatási összeg: 246 872 216 Ft
Végrehajtási idő: 2012.11.19 - 2015.10.31. 
Jelenlegi státusz: Folyamatban

A projekt rövid célja

A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben közel 15000 hektár tartozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe. A rögzítésre került tervnek megfelelően a jövőben kb. 1000 hektár egybefüggő terület kezelését az igazgatóság saját maga kívánja ellátni. Ebből a területből 661,0 hektár képezi jelen projekt célterületét. A célterületének lehatárolásakor a hasznosítási módok kialakítása a helyileg kialakult használati viszonyok figyelembe vételével történt. A projekt célterületén olyan használati viszonyokat kell teremteni, ami a lehető legnagyobb mértékben lehetővé teszi az élőhelyek vagy kiemelt fajok védelmét. A környező védett területeken továbbra is biztosítani szükséges a helyi gazdálkodók együttműködési lehetőségét. A saját gazdálkodás folytatása azokon a különösen érzékeny területeken valósul meg, ahol kifejezetten kívánatos a hagyományos, legeltetésen alapuló gazdálkodás. Jelen projekt megfelel annak a szakmai elvárásnak, hogy a különösen érzékeny élőhelyek, és védőzónáik kezelését egyre inkább az Igazgatóságnak kell ellátnia.

A saját kezelés arányának növekedése feltételezi egy telephely kialakítását, illetve a megfelelő gépek és egyéb eszközök beszerzését.

Mivel a tájvédelmi körzetben egyre kevesebb lovat tartanak, az optimális kezelési feladatok ellátása érdekében az igazgatóságnak ki kell alakítania egy a lovak (max. 212 db) tartására alkalmas, minden vonatkozó jogszabálynak megfelelő telepet. A szomszédos földrészleten jelen projekttel párhuzamosan egy juhok tartására alkalmas létesítmény is készül. Mivel a két állatfajnak nincsenek közös betegségei, állategészségügyi szempontból lehetséges a telepek egymás mellett történő elhelyezése. A beruházás költséghatékonyságának növelése, illetve az üzemeltetési kiadások racionalizálása miatt indokolt néhány létesítményt úgy kialakítani, hogy mindkét telep tudja használni az adott funkciót. A magyar lófajták közül a furiosonak jelenleg nincs állami ménese. A talán a legnagyobb használati értékkel bíró fajtánk tenyészegyedei magántulajdonban vannak, így a tenyésztői munka részleteibe az állam részéről kicsi a beavatkozás lehetősége. A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet kiváló élőhelye lehet egy furioso ménesnek, mivel a fajta nem idegen a térségben. Egy a térségben gazdálkodó tenyésztő már évekkel ezelőtt felajánlotta az Igazgatóság részére állományát, de a vásárlással megfelelő infrastruktúra hiányában nem lehetett élni. Jelen projekt támogatásától függően tud az Igazgatóság a lovak megvásárlása felől dönteni. Amennyiben az elhelyezéshez szükséges feltételek rendelkezésre állnak, úgy a teljes állományt saját forrásból meg kívánjuk vásárolni. Optimális esetben 2015-ben a lovak már állami tulajdonban, az Igazgatóság vagyonkezelésében lehetnek.

 

A lovak tartására szolgáló telep kialakítását két lépcsőben tervezzük, jelen pályázat a projekt második üteme. A projekt első szintje ugyanebben a konstrukcióban kerül benyújtásra, ebben 112 db ló szakszerű elhelyezési feltételeinek megteremtése a cél. Tekintettel a fenntartani kívánt célterület kiterjedésére, ménes egyedeinek számát 212 egyedben maximalizáljuk, ami további 100 férőhely kialakítását jelenti. Ez a második lépcsőben történő fejlesztés jelen projekt része.

A projekttől elvárt eredmények

A projekt keretében a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben egy összességében 212 férőhelyes, extenzív tartástechnológiára alapozott lótartásra alkalmas állattartó hely kialakítását tervezzük. A telep működéséhez szükséges épületeken kívül az első részprojektben beszerzésre kerül néhány erő-, és munkagép, ami elengedhetetlenül szükséges az állattenyésztési tevékenység folytatásához.

Megfelelő infrastruktúra hiányában a közel 700 ha kiterjedésű célterület szakszerű kezelése nem kivitelezhető. A területkezelés jövedelmezőségi viszonyaitól történő elvonatkoztatás csak abban az esetben lehetséges, ha az igazgatóság maga látja el a kezelési feladatokat.

A saját üzemeltetésű állattartó telep létrehozása ökonómiai szempontból sem kedvezőtlen. A kezelt területre igénybe vett közösségi támogatásokból, valamint az értékesítésekből származó bevételek kompenzálják a felmerülő működési kiadásokat.

A területen tartani és legeltetni kívánt Furioso- North Star lófajta kiválasztásánál figyelembe vettük a térség állattartási hagyományait, az állami tulajdonlás indokoltságát. A döntést befolyásolta a térségben rendelkezésre álló, magas genetikai értékű, magántulajdonú ménes fenntartási problémáinak ismerete is. A ménes létszámában alkalmas a célterület egészének legeltetéses fenntartására, a fajtafenntartásra irányuló tenyésztői munka megalapozására.

Jelen projekt keretében a célterület lovakkal történő legeltetéséhez szükséges alapvető infrastruktúrának az I. részpályázatban történő kialakítása után a kiegészítő létesítményeket kívánjuk kialakítani.

Ennek a projektnek a keretében megépül a központi épület, a szálas takarmánytároló és bővül a téli szállás (futóistálló), kiegészítő építményként pedig a tüzivíz tároló bővítése történik meg Az építést természetesen tereprendezés zárja.

Jelen pályázat keretében gépbeszerzés nem történik.

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is.

 

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

 

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során eleget tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A II-es számú csomag az előkészítés vonatkozásában csak egy kötelező tevékenységeket tartalmaz, de mi ennek ellenére beépítettünk néhány, csak a magasabb szintű csomagokban kötelező, tájékoztatási elemet is.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek várhatóan külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget az előkészítő szakaszban és ez a szándéka a megvalósítás során is.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - Nyitórendezvény, 2013.05.30.

Sajtóközlemény - Nyitórendezvény

Meghívó - Zárórendezvény, 2015.09.07.

Sajtóközlemény - Zárórendezvény

Leporelló

Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP HÁT
H-1134 Budapest, Váci út 45.

 


Utolsó módosítás: 2015. december 9., 11:26