• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Kisvízi élőhelyek – Források, forráslápok és a kapcsolódó élőhelyek védelme a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén KEHOP-4.1.0-15-2016-00058

A projekt célja a Mátra, a Keleti-Cserhát és az Ipoly-völgy vizes és vízi élőhely-hálózatának fejlesztése, az élőhelyek állapotának javításával, új élőhelyek létrehozásával. A fejlesztések elsősorban közösségi jelentőségű élőhelyek és hal-, valamint kétéltű- és hüllő fajok, továbbá fokozottan védett kétéltű- és szitakötő fajok védelmi helyzetének javítását szolgálják. A kezelendő probléma alapját a klímaváltozás, illetve a táji hidrológiai viszonyok megváltozása miatt eltűnő vagy korán kiszáradó vizes élőhelyek adják. További jelentős probléma a vadhatás, az erdőgazdálkodási célú közlekedés és patakokra épített műtárgyak hosszirányú átjárhatóságot gátló hatása.

 

A végrehajtandó feladatok:

 

  • 189 db kis vizes élőhely létrehozása/helyreállítása földmunkával (A tevékenységgel olyan időszakos vizű élőhelyek jönnek létre, melyek kedvező élő- és szaporodóhelyeket biztosítanak a célfajok számára.
  • Pisztrángos-tó („felső tó”, „alsó tó”) helyreállítása: 2 db műtárgy létesítése, 1 db műtárgy helyreállítása, hordalékfogó művek létesítése, vízelvezető árok mederrendezése, mechanikus kotrás, árnyékoló faágak eltávolítása.
  • Szent Anna-tó helyreállítása: gátkorona magasítása, árapasztó bukószintjének emelése, gát szivárgásának megszüntetése, egykori beépített öntözőcső végleges eltömedékelése, a természetes vízpótlás növelése övárkok létesítésével
  • Garábi-patakon fenéklépcső elbontása, helyére surrantó építése, közúti híd alatti bukóél átalakítása a patak hosszirányú átjárhatóságának biztosítása céljából.
  • A Zsunyi- és a Cserkúti-patakon 1-1 db engedély nélkül létesült, funkcióját vesztett műtárgy maradványainak eltávolítása, az eredeti mederállapot visszaállítása földmunkával, a patakok hosszirányú átjárhatóságának biztosítása/javítása céljából.
  • 9 db fakerítés (Mátra), valamint 4 db vadhálós kerítés (1 db Keleti-Cserhát, 3 db Mátra) létesítése vizes élőhelyek (forráslápok, gyapjúsásos láprét, tőzegmohás fűzláp) vadhatás, illetve járművek károsítása elleni védelme céljából.

 

 

 

Kiemelendő a projekt keretén belül megvalósítani kívánt 3 db bemutatóhely, melyek közül 1 a Keleti-Cserhát, 2 pedig a Mátra területén tervezett.

 

Projekt tervezett időszaka:                              2016.12.01 – 2019.12.31.

A projekt tervezett időigénye:                         37 hónap

A projekt becsült összköltsége:                      300.000.000,- Ft (nettó)

Érintett megyék:                                Heves megye

                                                                              Nógrád megye

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 20., 11:49

Menü

Facebook