• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Kétéltűátjárók és terelőfalak létesítése a Mátrában és a Bükkben - KEOP -3.1.2/2F/09-11-2013-0011

 

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0011
Támogatási szerződés aláírása: 2013.09.19.
Támogatási összeg: 322 304 224 Ft
Tervezett végrehajtási idő: 2013.09.02- 2015.06.30. 
Jelenlegi státusz: A projekt lezárult

A projekt rövid célja

A projekt célja vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak csökkentése. A projekt két „alrészcélhoz” is kapcsolódik. Első nagyobb eleme az elektromos szabadvezetékek természetkárosító hatásának csökkentését szolgálja, a Bükkalja előterében kerül madárvédelmi szempontból szigetelésre két középfeszültségű vezetékszakasz. A második elem közlekedési infrastruktúra természetbarát átalakítását szolgája, már meglévő átereszek rendbetételével, illetve új átereszek létesítésével és betonterelőfalak kihelyezésével két helyszínen.

Bükkalja déli előterében középfeszültségű vezetékszakaszok madárvédelmi szempontból történő szigetelése

A beruházási elem célja a Bükki Nemzeti Park déli előterében mintegy 47 km hossznyi középfeszültségű vezetékszakasz madárvédelmi szempontból történő szigetelése. A vezetékszakaszok a Bükk-hegység és peremterületei /HUNB10003/ és a Borsodi-sík /HUBN10002/ különleges madárvédelmi területek közt húzódnak. A madárvédelmi területek közt jelentős napi és szezonális szintű madáraktivitás észlelhető, illetve a területen több fokozottan védett faj költ. A vezetékszakaszok folyamatos természetvédelmi káresemények helyszínei. Az egyes vezetékszakaszok 100%-os leszigetelése műszakilag kivitelezhetetlen, így az itt említett vezetékszakaszok egyes szakaszrészei nem lesznek szigetelve. A feltüntetett oszlopszámtól várhatóan kevesebb kerül szigetelésre.

A vezetékszakaszok főbb adatai:

 

1.,Mezőkövesd Eger-Dél vonal

- Érintett szabadvezeték hossz, leágazásokkal: 19 km

- Szabadvezeték típusa: 3*95mm2 AASC a gerincben és 3*50mm2 AASC a leágazásokban

- Tartó és feszítő oszlopok: cc. 212 db

 

2.,Mezőkövesd-Sály vonal

- Érintett szabadvezeték hossz, leágazásokkal: 28 km

- Szabadvezeték típusa: 3*95mm2 AASC a gerincben és 3*50mm2 AASC a leágazásokban

- Tartó és feszítő oszlopok: cc. 312 db

 

Az oszlopokon és a csatlakozó vezetékszakaszokon műanyag támszigetelőhöz tartozó madárvédők, vezetékvédők, hosszabbítók és ahol szükséges védősapkák kerülnek kihelyezésre. A fent megjelölt szakaszokon csak a madárvédelmi szempontbók indokolt és műszaki szempontból lehetséges oszlopok kerülnek szigetelésre.

Kétéltű átjárók létesítése a BNPI működési területén

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén belül két helyszínen a tavakhoz szaporodni igyekező kétéltűeknek műúton történő biztonságos átvezetését segítjük elő.

 

Mivel a kétéltűfajok többségének a szaporodó, telelő és lakhelye nem ugyanazon az élőhelyen belül található, a téli vermelőhelyekről a peterakóhelyek irányába meginduló vonulás alkalmával, az érintett útszakaszokon ezrével kelnek át a békák, helyenként egyéb kétéltűek. A már több éve rendszeresen zajló békamentési akciók ellenére is jelentős békagázolásokat regisztráltunk. Az út alatt megépítendő átjárók és a hozzájuk szorosan kapcsolódó terelőfalak megépítésével célunk az, hogy nagymértékben vagy szinte teljes mértékben csökkentsük a gázolások számát.

 

A tervezett két helyszín és a beruházások főbb elemei:

- Bogács (Bogácsi-halastó)

            -- 1db meglévő áteresz rendbetétele, újra használhatóvá tétele, 2 db (100x100 és 100x100) új áteresz beépítése és cc. 1138m beton terelőfal építése 15+732 és 15+832 km szelvények között

 

- Felsőtárkány (Oldalvölgyi-tavak)

            -- 2db meglévő áteresz rendbetétele, újra használhatóvá tétele, és az út két oldalán mintegy cc. 560 m beton terelőfal építése 9+967 és 9+567 km szelvények között 

A projekttől elvált eredmények

Bükkalja déli előterében középfeszültségű vezetékszakaszok madárvédelmi szempontból történő szigetelése

Az érintett területen költő és átvonuló madárfajok egyedeinek áramütés következtében fellépő tömeges sérülésének, pusztulásának megszüntetése.

A vezetékszakasz szigetelésével a területen kiemelkedő számban előforduló és a korábbi években folyt természetvédelmi, élőhelyfejlesztési programok eredményeként megnövekedett költő és vonuló védett madárállományok áramütés következtében bekövetkező pusztulása megakadályozható, a zavartalan madárvonulás biztosítható.

Kétéltű átjárók létesítése a BNPI működési területén

Az utak és más vonalas létesítmények nagy területeket, élőhelyeket darabolnak fel, miközben sok állatfaj számára gátat, sorompót jelentenek, akadályozzák az élővilág hagyományos vándorlási útvonalait. A legveszélyeztetettebb gerinces csoport mind faj, mind egyedszám tekintetében – a kétéltűek, melyeket nem csak az utak közép- illetve hosszú távon érvényesülő élőhelyeket elszigetelő, feldaraboló hatása veszélyeztet kiemelkedő módon, hanem az azonnal jelentkező gázolás is. A tömegesen elgázolt kétéltűek az utat síkossá, balesetveszélyessé tehetik, tehát biztonságtechnikai szempontból sem elhanyagolható ez a probléma.

A kétéltűek számára épített átjárók elsődleges eredménye az állatgázolások csökkentése és a forgalombiztonság növelése. E két fő eredményen túl azonban a természetes környezet összekapcsolását és általában a természetvédelmi előírások betartását is szolgálják a megfelelő helyen és e céloknak megfelelő kialakítással készített ökológiai átjárók.

Kommunikációs terv

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget az előkészítő szakaszban és ez a szándéka a megvalósítás során is.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó zárórendezvényre

Sajtóközlemény

Térképes kiadvány - A Natura 2000 hálózat térképe

Leporelló

Térképes kiadványaink megtalálhatóak Igazgatóságunk központjában, az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelés Osztályon.

 

Közreműködő Szervezet: 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

KEHOP HÁT

H-1134 Budapest, Váci út 45.

www.széchenyi2020.hu

Utolsó módosítás: 2015. július 15., 16:12