• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Földtani értékek védelme a BNPI területén III. ütem. Nógrád megyei földtani alapszelvények és földtani értéket képviselő bányák, feltárások rehabilitációja

Kódszám: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0005

Előkészítés
Időtartama: 2012. július 19 - 2013. július 31.
Az előkészítés tervezett időigénye: 12 hónap
Az előkészítés becsült összköltsége: bruttó 15 332 202.-

Megvalósítás
Időtartama: 2013. szeptember 1 - 2015. január 31.
A megvalósítás tervezett időigénye: 17 hónap
A megvalósítás becsült összköltsége: bruttó 167 881 551.-

A projekt célja

Jelen projekt célja a Nógrád megyében található földtani alapszelvények és földtani értéket képviselő bányák, feltárások megóvása, helyreállítása. A beruházási program hat jól elkülöníthető területen (Nógrádszakál, Sámsonháza, Salgótarján Rónabánya, Salgótarján Eresztvény, Bárna - Szilaspogony) valósul meg, az ott lévő földtani értékek komplex rehabilitációjával.

A földtani értékek védelme főként földtani alapszelvények megóvását jelenti, továbbá egy földtani értékekben gazdag település (Bárna – Szilaspogony) területén lévő földtani értékek rehabilitációja történik meg.

A projekthez kapcsolódóan, a tájékoztatást és az ismeretterjesztést szolgáló földtani bemutatóhelyek, tanösvény kialakítása tervezett.

A projekt által elvárt eredmények

- Az alapszelvényekben és felhagyott bányákban, feltárásokban feltáruló földtani értékek jó állapotának hosszú távú biztosítása, a különféle kőzetek, kőzetelváltozások, kőzet-megjelenési formák tanulmányozhatóságot biztosító feltárása, hosszú távú megőrzése.

- A feltárt kőzetekhez kötődő értékes növény- és állatfajok élőhelyének biztosítása

- Az élet- és balesetveszélyes helyzetek megszűntetése

- A tudományos vizsgálatok és az oktatás, ismeretterjesztés lehetőségének biztosítása.

-  A természeti és történeti értékek megismertetésével hozzájárulás az emberek természettel, természeti értékek megőrzésével kapcsolatos szemléletváltásához.

A projektmenedzsment szervezeti felépítése

Alapvetően egy úgynevezett részben centralizált projektmenedzsment egységről van szó, amelyen belül a természetvédelmi mérnöki, pénzügyi, jogi területeket a BNPI szervezetén belül látják el, míg a projektmenedzseri, a PR és a közbeszerzési teendőket külső szakértő cégek.

A munkák egy részének kiszervezésére azért van szükség, mert egyrészt az Igazgatóság mindennapi szakmai tevékenysége szinte teljes egészében leköti a rendelkezésre álló humán kapacitást, másrészt a jelenlegi projekttel párhuzamosan további fejlesztéseket is tervezünk. Ebben a helyzetben a projekt sikeres előkészítésének szempontjából kockázatosnak találtuk a fejlesztéshez kapcsolódó minden tevékenység „házon belül” történő elvégzését. Tapasztalataink alapján a hatékony megvalósítást a fent említett három tevékenységgel kapcsolatban jelentős szakmai tapasztalattal és referenciákkal bíró külső szakértők/szakértő cégek tudják leginkább szolgálni.

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is. A különböző projektek tájékoztatási tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját. A BNPI a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint. Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („B” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget.

Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Energia Központ Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 45.

 

 

Utolsó módosítás: 2013. október 3., 10:54