• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Érzékeny Természeti Területek

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program indítását a 2253/1999 sz. kormányhatározat rendelte el.

A program az egyes kistájak speciális adottságainak megfelelő, azokhoz alkalmazkodó földhasználati rendszer kidolgozását tűzte ki céljául. Célprogramjai két fő rendszert alkottak; a horizontális, illetve a zonális célprogramokat.

A horizontális programcsomagok az ország egész területén segítették a természetközeli gazdálkodási módszerek elterjedését, a programok a hazai földhasználat teljes területére kiterjedtek.

A zonális célprogramok az ország egyes térségein indultak, figyelembe véve az adott táj természeti, kulturális, gazdálkodási örökségét. Ezek megőrzésére koncentrálva alakították ki hazánkban az Érzékeny Természeti Területek hálózatát.

A program egy önkéntes pályázaton alapult, amelyhez a kijelölt mintaterületeken földtulajdonnal, illetve tartós földbérlettel rendelkező gazdálkodók csatlakozhattak. A célprogramok megkötéseinek betartásából eredő jövedelem-kiesés, többletköltségek kompenzálásán túl, a kifizetés 20% ösztönzőt is tartalmazott annak érdekében, hogy a gazdálkodókat anyagi értelemben is érdekeltté tegye a környezetkímélő gazdálkodás módszereinek alkalmazásában.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk után az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretein belül futnak, több vidékfejlesztési támogatási rendszerrel párhuzamosan (kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, mezőgazdasági területek erdősítése, stb.) A program célkitűzése nem változott, végrehajtása annál inkább. (lásd: 150 /2004. (X. 12.) FVM rendelet, 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet, 71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet)

A gazdálkodók továbbra is önkéntesen csatlakozhatnak, ha

  • legalább 0.5-1 ha (célprogramtól függően) saját tulajdonú, vagy a területre vonatkozó minimálisan öt évre szóló érvényes földbérlet szerződésük van
  • elfogadják a program előírásait, ezeket saját gazdálkodásukban alkalmazzák, betartásukat vállalják a szerződés időtartamára, lehetővé teszik a teljesítés ellenőrzését
  • betartják a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait
  • évente egy alkalommal agrár-környezetgazdálkodási képzésen vesznek részt.

A program kifizetései párhuzamosan igénybevehetők a kedvezőtlen adottságú térségek támogatásával, valamint a közvetlen területalapú támogatásokkal.

Igazgatóságunk illetékességi területén jelenleg három mintaterületen lehet csatlakozni a programhoz:

A Hevesi síkság és a Borsodi mezőség Érzékeny Természeti Területen elsősorban a túzok védelmét szolgáló programcsomagokra (szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely fejlesztési előírásokkal, lucernatermesztés túzok élőhely fejlesztési előírásokkal, gyepgazdálkodás túzok élőhely fejlesztési előírásokkal, gyeptelepítés érzékeny természeti területen), a Bodrogköz Érzékeny Természeti Területen szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal, gyepgazdálkodás haris élőhelyfejlesztési előírásokkal, valamint gyeptelepítés érzékeny természeti területeken programcsomagokra lehet pályázni.

A pályázaton nyertes gazdálkodónak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság felé bejelentési kötelezettsége van, az Igazgatóság szakemberei a program teljesítésének ellenőrzésében társellenőrként vesznek részt.

Bővebb információ:

  • Tóth László (Hevesi síkság ÉTT) 30/349 56 87

Utolsó módosítás: 2013. április 22., 16:41