• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Erdőrezervátumok, magterületek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29 § (3) bekezdése kimondja, hogy "a természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség megóvását, a természetes folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását szolgáló erdőterületeket a miniszter... jogszabályban...erdőrezervátummá nyilvánítja." A törvény szól arról, hogy az ilyen kiemelkedő természetvédelmi érték megóvása érdekében magterületet kell kijelölni.

Az erdőrezervátum (erdei ökoszisztéma rezervátum) két zónából áll. A kiemelkedő természetvédelmi értéket jelentő erdei ökoszisztéma közvetlen megóvását a magterület szolgálja, amely a törvény erejénél fogva mindig fokozottan védett természeti terület, és benne teljes használati korlátozás érvényesül. A védőzóna védett vagy fokozottan védett természeti terület, ahol az állandó védő funkciót biztosító és a további természetvédelmi céloknak is megfelelő természetközeli erdőgazdálkodási (készletgondozó szálalásos, szálalóvágásos, elnyújtott időtartamú fokozatos felújításos) módszerek alkalmazhatók. Az erdőrezervátumok fenntartása, céljainak érvényesülése érdekében meghatározó, hogy biztosítva legyen:

  • a magterületek teljes érintetlensége és zavartalansága,
  • a védőzónák természetszerű állapota és magterületet védő funkciója,
  • a terület zavartalanságát garantáló metodika szerinti, a természetvédelmi hatóság által engedélyezett szisztematikus állapotfelvételek (monitorozás) és kutatások végzése,
  • a látogatások fokozott tér- és időbeni korlátozása.

1993 óta folyik az Erdőrezervátum Program, amelynek célja a hazai erdőrezervátum-hálózat kialakításához megfelelő erdőterületek kiválasztása, azok védetté nyilvánításának előkészítése és erdőrezervátummá nyilvánítása, továbbá az erdőrezervátumok állapotfelvétele, hosszú távú fenntartási terveinek kidolgozása, megóvása és kutatása.

A 3/2000. (III. 24) KöM rendelet megnevezte a Bükki Nemzeti Park erdőrezervátumait és azok magterületeit. Ezek az alábbiak:

Az erdőrezervátum neveTerület (ha)Magterület (ha)
Hór-völgy Erdőrezervátum439,161,1
Kecskés-galya Erdőrezervátum211,687
Vár-hegy Erdőrezervátum338,994,1
Őserdő Erdőrezervátum375,359,3
Leány-völgy Erdőrezervátum376,956,9
Pap-hárs - Kecskevár Erdőrezervátum191,557,8
Csókás-völgy Erdőrezervátum402,8144,4
Összesen:2336,1560,6

A Bükki Nemzeti park Igazgatóság működési területén - a nemzeti parkon kívül - az alábbi erdőrezervátumok találhatók: a Mátrában a Csörgő-völgy és a Kékes, a Vajdavár-hegycsoportban Pataj, a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén a Nagy-Sertés-hegy.

Utolsó módosítás: 2005. október 19., 12:37