• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Élőhely-rekonstrukció a Mátrai rétek és Bükkaljai gyepek védett és Natura 2000 területein - KEOP-7.3.1.1.-2008-0007

Kódszám: KEOP-7.3.1.1.-2008-0007
Támogatási szerződés aláírása: 2008.08.08.
Támogatási összeg: 8.880.000 Ft
Végrehajtási idő: 2008.08.08 - 2009.10.02.
Jelenlegi státusz: A projekt zárása megtörtént, második fordulós pályázat benyújtva, második fordulós támogatási szerződés megkötve, végrehajtása folyamatban.

 • Rétrekonstrukció és élőhely-kezelés a Mátrai Tájegység védett és NATURA 2000 területein alprojekt

  A Mátra értékes hegyi rétjei, illetve zárt száraz és félszáraz gyepjei fenntartásában a hagyományos mezőgazdálkodási tevékenység játszott jelentős szerepet, melynek megszűnése eredményeként a rétek állapota leromlott. Ennek igen látványos jele a beerdősülés, a fajkészlet változása, biodiverzitás csökkenése.
  A projekt közvetlen célja egy 3 éves program végrehajtása, a Mátra négy különböző élőhelyén. A program klasszikus elemeket cserjeirtás, szárzúzás, invazív növényfajok elleni védekezés, gépi és kézi, nem fenntartó jellegű kaszálást tartalmaz, részben saját vagyonkezelésben, részben pedig a megvásárolni kívánt területeken. A projekt által közvetlenül érintett teljes terület mintegy 168 ha, (közvetetten érintett terület mintegy 450 ha) a megvásárolni kívánt terület pedig megközelítőleg 22 ha vagy 65 ha lesz.
  A projekt távoli célja a tervezési területek állapotromlásának megállítása, a becserjésedő-erdősödő területeken a természetvédelmi célú réthelyreállítás.

 • Bükkaljai gyepek élőhelyrehabilitációja (vagy Pannon táj élőhelyrehabilitáció)alprojekt

  A projekt célja a Dél-Bükk előterében egy komplex élőhelyfejlesztési stratégia megvalósítása Eger, Cserépfalu és Tard települések határában lévő három mintaterületen. A 3 éves program klasszikus elemei a cserjeirtás, szárzúzás, invazív növényfajok elleni védekezés, gépi és kézi kaszálás (nem fenntartható jelleggel), részben saját vagyonkezelésben, részben pedig a megvásárolni kívánt területeken. A projekt által közvetlenül érintett teljes terület mintegy 254 ha, amelyből megközelítőleg 20 ha a megvásárolni kívánt terület.
  Az élőhelyfejlesztés végső célja az egykoron a hagyományos tájhasználat révén létrejött változatos élőhelystruktúra kialakítása, az ezekhez kötődő életközösségek, továbbá az életközösségek legjelentősebb zászlóshajófajai (kiemelten a Natura 2000 jelölőfajok) fennmaradásának biztosítása, állományuk növelése, a tájképi értékek megőrzése.
  A projekt során nem egy teljesen új állapot elérése a cél, hanem egy meglévő adottság továbbfejlesztéséről, a térségben fellelhető élőhelyi elemek (különböző gyeptípusok, erdőssztyepp élőhelyek) és az ezekhez köthető, kiemelt természeti értéket képviselő társulások és fajok fennmaradásának és működésének jövőbeni biztosításáról van szó. A beavatkozások révén egy olyan állapotot kívánunk létrehozni, amely hagyományos tájhasználati módok újrahonosításával, vagy alacsony költségigényű természetvédelmi kezelés segítségével hosszú távon fenntartható.

Utolsó módosítás: 2013. október 4., 08:40