• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Egyedi tájértékek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. §-a értelmében a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

A törvény alapján egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.

Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a működési területünkön Igazgatóságunk feladata.

Igazgatóságunk az egyedi tájértékek felvételezését az MSZ 20381:1999 magyar szabványban meghatározott módon, az alapján végzi. Helyszíni bejárás során az adott tájérték állapotfelmérése, pontos földrajzi helymeghatározása, fotódokumentáció készítése, valamint a szükséges intézkedések körének magállapítása történik. Mindez az egyedi tájérték adatlapon kerül rögzítésre, térképi ábrázolással, a vonatkozó földnyilvántartási adatokkal és az esetleges irodalmi hivatkozásokkal kiegészítve.

A felmérések során együttműködünk az önkormányzatokkal, több esetben civil szervezetekkel és egyetemekkel/főiskolákkal, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes szerveivel, illetve múzeumokkal is.

Utolsó módosítás: 2012. október 4., 09:16