• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának megóvását szolgáló beruházások III. ütem - KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0038


 

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0038 
Támogatási szerződés aláírása: 2013.12.23. 
Támogatási összeg: 86 821 023 Ft 
Végrehajtási idő: 2013.10.30. - 2014.12.12. 
Jelenlegi státusz: A projekt lezárult.

A projekt rövid célja

A projekt a fokozottan védett Suba-lyuk végponti omladékos kürtőjének barlangtól való lehatárolásával a barlang kezelési feladatainak és látogathatóságának veszélymentes biztosítását, és a természetes állapot helyreállítását célozza.

A Borókás-tebri 2. és a Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang, a Bolhási-víznyelőbarlang, a Diabáz-barlang, a Speizi-barlang lezárása a barlangok természeti értékeinek megóvását fogja eredményezni.

A Diabáz-barlang Omladékos-folyosójának veszélymentesítése lehetővé teszi a kezelési feladatok ellátását, és a barlang természetes állapotának helyreállítását.

Az EMT készítése idején terveztük az Egyetem-tebri-barlang Óriás-termének helyreállítását is, azonban az azóta eltelt időszakban a barlangban olyan nagy mértékű omlások következtek be, hogy a beavatkozás okafogyottá (értelmetlenné) vált. Projektünk időben történő megvalósítása azért is fontos, mert a projektben érintett további barlangjainkat is olyan omlásveszély fenyegeti, amely egy elhúzódó döntési vagy beruházási időszak után már magát a kivitelezés elvégezhetőségét befolyásolná, vagy akár azt teljes mértékben lehetetlenné tenné.

A projekttől elvárt eredmények

A projekt négy barlangot érint, az alkalmazni tervezett műszaki változatok a különböző helyszíneken megoldandó feladatoknak megfelelően egyes részleteikben eltérőek.

A Borókás-tebri 2. és  4. sz. víznyelőbarlang esetében a barlang lezárásra és a bejáratban a vízmozgást elősegítő műtárgy kialakítására kerül sor. Ennek érdekében eltávolításra kerülnek a korábban beépített és már tönkrement beton kútgyűrűk és a lezárást már nem szolgáló ajtók. Ezután 1,0x1,0 m-es négyszög szelvényű vasbeton felszín alatti akna kerül kialakításra, erre építik rá a denevér röpnyílással ellátott bejárati műtárgyat, melynek felszín feletti részét helyi kőzetanyaggal veszik körül. A csapadékvizek bevezetésére a Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlangnál a bejárati nyílás két oldalán 1-1 db a falazaton átvezető 100 mm átmérőjű PVC cső szolgál. A Borókás-tebri 2. sz. barlang esetében a meglévő vízbevezető csatorna befolyó nyílását több rétegű ráccsal zárják le.

  További képek megtekinthetőek ITT (2. sz.) és ITT (4. sz.)

 

A Bolhási-víznyelőbarlang helyreállítási munkáinak első lépése a tönkrement barlanglezárás betontestének kiemelése, az új bejárati műtárgy alapgödrének kialakítása, majd a felszín alatti 1,0x1,0 keresztmetszetű felszín alatti akna és a hozzá csatlakozó vízbevezető csatorna építését. az alépítmény megépítése után lehet megkezdeni a denevér nyílással ellátott bejárati műtárgy zsaluzási és betonozási munkáit. A vízbevezető csatornát két szintes rácsos lezárással biztosítják.

  További képek megtekinthetőek ITT.

 

Diabáz-barlang lezárása és a felszíni vizek bevezetése hasonló módon történik. A 9 m mély bejárati aknába a közlekedés biztonságossá tétele érdekében acél hágcsó kerül beépítésre. A bejárat kiépítését követően kerül sor az Omladékos-folyosó veszélyes szakaszának cementhabarccsal történő stabilizálására.

  További képek megtekinthetőek ITT.

 

Speizi-barlang bejárati aknája egyik oldalán sziklafallal határolt mély töbörből nyílik., ezért a bejárati műtárgyat 22 cm vastagságú vasbeton lemezre helyezik, amely 120x80 cm-es nyílással kapcsolódik az aknához. A vasbeton lemez egyben a külszíni törmelék barlangba jutását is megakadályozza. A bejárati műtárgy építési munkáit követően 9 m hosszú hágcsót építenek be az aknába.

  További képek megtekintehtőek ITT.

 

Suba-lyukban az omlásveszély elhárítása a cél. A meredek hegyoldalon nyíló barlangban végzendő munkához az anyagmozgatást drótköteles szállítási rendszerkiépítésével lehet megoldani. A szállítópálya kiépítése után lehet eltávolítani a beomlott törmeléket és megépíteni a további omlásokat megakadályozó támfalat, helyi kőzetanyag felhasználásával, cementhabarcs kötéssel.

  További képek megtekinthetőek ITT.

 

Fenti beavatkozásokkal a mélybarlangok bejáratának hosszú távú biztonságos kialakítását kívánjuk megoldani úgy, hogy a barlanglakó denevérek szabad mozgása biztosított legyen és barlangok védelmét, kutatását szolgáló tevékenységeket is biztonságos körülmények között lehessen végezni.

A Suba-lyuk kürtőjének biztosításával a népszerű barlang látogatásának biztonsága és a kürtő további tönkremenetelének megakadályozása a fő cél.

 

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - Zárórendezvény, 2014.12.11.

Sajtóközlemény 2014.12.11.

Leporelló

 

Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

KEHOP HÁT

H-1134 Budapest, Váci út 45.

www.szechenyi2020.hu

Utolsó módosítás: 2015. február 26., 10:24