• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának megóvását szolgáló beruházások II. ütem - KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0013

 

 

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0013
Támogatási szerződés aláírása: 2013.08.15.
Támogatási összeg: 169 699 569 Ft 
Tervezett végrehajtási idő: 2013.09.01- 2014.12.05. 
Jelenlegi státusz: Lezárult

A projekt rövid célja

Jelen projekt célja a bükki barlangok természeti állapotának hatékony és korszerű megőrzése, illetve helyreállítása, valamint a természetvédelmi kezelést biztosító beruházások elvégzése. A tevékenységek jellegük alapján négy nagy csoportba sorolhatóak, melyek az alábbiakban olvashatóak.

Anna-barlang lámpaflóra terjedésének megelőzése

A fokozottan védett Anna-barlangba beépített korszerű világítási rendszer célja az, hogy megoldja a barlangi lámpaflóra terjedésének problematikáját. Hosszú távú hatása először a képződménykárosító lámpaflóra terjedésének megakadályozásában, majd annak visszaszorításában jelentkezik.

Fokozottan védett barlangok lezárása, bejárat- és járatbiztosítása 

Ez a tevékenységcsoport három további alcsoportra bontható:

- Barlanglezárások (Kő-lyuk, Hillebrand Jenő-barlang, Lilla-barlang, Kis-kőháti-zsomboly, Szepesi-Láner-barlangrendszer, Anna-barlang): A lezárások a sérülékeny képződményekkel, nagyszámú denevérállománnyal rendelkező barlangok hosszú távú megóvását eredményezi.

- Létra és egyéb segédeszközök beépítése (István-lápai-barlang, Szepesi-Láner-barlangrendszer: a beépített létrák és fix kötelek hosszú távon biztosítják a barlangok kezelését és kutathatóságát.

- Illegális beásások felmérése és visszatemetése (Kő-lyuk):

Az illegális beásások visszatemetése során a legnagyobb bükki barlangterem természetes állapotába kerül.

Fokozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok vagyonkezelését lehetővé tevő szükséges ingatlanvásárlások 

Két helyszínen tervezzük, mintegy 8 ingatlan megszerzését, melyek barlangi bejáratok felszíni területei, vagy a barlangi ökoszisztémához szorosan kapcsolódó, természetvédelmi szempontból jelentős felszíni területek.

Az ingatlanvásárlások a barlangi képződmények természeti állapotának helyreállítása, megőrzése, további károsodásuk megelőzése érdekében szükségesek (Anna-barlang, Szinva-szorosi barlang)

Szeleta-barlang előtere és barlangbelső rehabilitációja 1. ütem

Ez az elem az egyik legismertebb „ősemberbarlang” bejárata és belső csarnoka természetközeli állapotba kerülését és a jelenlegi balesetveszélyes helyzet megszűntetését célozza. 

A projekttől elvárt eredmények

Anna-barlang lámpaflóra terjedésének megelőzése

Az Anna-barlang lámpaflóra terjedésének megelőzésének eredményeképpen lehetővé válik a barlangi képződmények hosszú távú megőrzése. A lámpaflóra káros, visszafordíthatatlan hatásai a korszerű világítási technológia felhasználásával minimalizálhatóak. Csökkenthető az energiafelhasználás és a tartós eszközök beépítésével a karbantartási költségek is minimalizálhatóak.

Fokozottan védett barlangok lezárása, bejárat- és járatbiztosítása 

A fokozottan védett barlangok lezárása, bejárat- és járatbiztosításával a barlangok természeti értékeinek, azaz sérülékeny cseppkőképződményeinek, régészeti és paleontológiai leleteket tartalmazó szilárd kitöltésének, élővilágának, természetes klímájának megóvása a célunk. A lezáratlan vagy a nem megfelelő lezárásokkal rendelkező barlangok ajtóval történő ellátása révén a természeti értékeink megóvása biztosítható.

A létra és egyéb segédeszközök beépítésével (István-lápai-barlang, Szepesi-Láner-barlangrendszer) célunk a barlangi képződmények megóvása a közlekedés által okozott kártételektől, a cseppköves falfelületeken a közlekedés által okozott kedvezőtlen hatások kiküszöbölése, biztonságos menekülőútvonal kialakítása árvízbetörés esetére a barlangkutatók és a barlangot kezelők számára, valamint a barlang kezelhetőségének, kutathatóságának biztosítása csapadékos időszakban is.

Az illegális beásások felmérése és visszatemetésével (Kő-lyuk) az elmúlt 4 évtized alatt lezajlott 300 m2 felületen lévő illegális beásások során kialakult természetellenes, rendezetlen állapot megszűnik, és a még eredeti állapotban lévő régészetileg értékes kitöltés megóvása biztosított lesz. 

Fokozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok vagyonkezelését lehetővé tevő szükséges ingatlanvásárlások

A fokozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok vagyonkezelését lehetővé tevő szükséges ingatlanvásárlásokkal az Anna-barlangnál célunk a barlangbejáratnak minősülő pince tulajdonjogának megszerzése és a pince önálló helyrajzi számmal történő ellátása volt. Ez a tervünk azonban meghiúsulni látszik, mivel az ingatlanra APEH inkasszó került, amelynek rendezése a közeljövőben bizonytalan.

Így az ingatlanvásárlások várhatóan „csak” a Szinva-szorosi-barlang felszíni területére korlátozódnak, amelyek belterületi magántulajdonban állnak. Az ingatlanok megvásárlása, estleges kisajátítása révén a kezelési feladatok ellátása biztosítottá válik.

Szeleta-barlang előtere és barlangbelső rehabilitációja 1. ütem

A Szeleta-barlang előtere és barlangbelső rehabilitációja (1. ütem) során a barlang előterében felhalmozott depónia veszélymentesítése. A 8 m magas omlásveszélyes törmelékfal veszélyezteti a barlangbelsőt és a barlangba látogatókat. Cél a depónia elbontásával az omlásveszélyes állapot megszüntetése, a barlangbelső gödreinek aljának vízszintes kialakítása és a taposási kár csökkentése. 

Kommunikációs terv

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget az előkészítő szakaszban és ez a szándéka a megvalósítás során is.

Az eddigi tapasztalataink alapján ez a legnagyobb érdeklődésre számot tartó projektelemünk, így nyitó és záró rendezvényt, valamint sajtótájékoztatót is tervezünk. Az elkészült lezárásokat és a lámpaflóra terjedésében elért eredményeket egy szórólapon kívánjuk bemutatni, melyet látogatóink számára is hozzáférhetővé teszünk.

A BNPI saját honlapján egy oldalon szándékozunk bemutatni a barlangokra vonatkozó fejlesztéseket.

 

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - Nyitórendezvény 2014.02.26.

Meghívó - Zárórendezvény 2014.07.10.

Sajtóközlemény

Leporelló

Térképes kiadvány - A Bükki Nemzeti Park térképe

Térképes kiadványaink megtalálhatóak Igazgatóságunk központjában, az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelés Osztályon.

  
Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP HÁT
H-1134 Budapest, Váci út 45.

www.szechenyi2020.hu

 


Utolsó módosítás: 2015. február 11., 15:01