• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását szolgáló beruházások - KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0001

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0001
Támogatási szerződés aláírása: 2010.02.16.
Támogatási összeg: 110.393.715 Ft
Végrehajtási idő: 2009.12.21 - 2011.12.16.
Jelenlegi státusz: A projekt lezárult

Jelen projekt célja a bükki barlangok természeti állapotának hatékony és korszerű megőrzése, illetve helyreállítása.
A projekt eszköze a természetvédelmi kezelést biztosító beruházások elvégzése.
A tevékenységek jellegük és a helyszínek alapján négy nagy csoportba sorolhatók:

1. ANNA-BARLANG LÁMPAFLÓRA TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE

2. FOKOZOTTAN VÉDETT BARLANGOK LEZÁRÁSA, BEJÁRAT- ÉS JÁRATBIZTOSÍTÁSA

3. FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETETT VÉDELMET IGÉNYLŐ BARLANGOK VAGYONKEZELÉSÉT LEHETŐVÉ TEVŐ SZÜKSÉGES INGATLANVÁSÁRLÁSOK:

4. SZELETA-BARLANG ELŐTERE ÉS BARLANGBELSŐ REHABILITÁCIÓJA 1. ÜTEM

 

Összefoglaló a teljes projekt szakmai előrehaladásáról

Az első PEJ benyújtása után, 2010.11.30-án támogatási szerződés módosítást nyújtottunk be, amelyben a műszaki ellenőri szerződésben bekövetkezett változásokat, a közbeszerzési szerződés módosítását, egyes tevékenységek – régészeti felügyelet, barlangi kivitelezés, PR tevékenységre vonatkozó közbeszerzés – ütemezésében bekövetkezett változásokat és a kifizetések ütemezésében bekövetkezett változásokat jelentettük be. A változásokat a közreműködő szervezet elfogadta, az 1. sz. szerződésmódosítás aláírására 2011. január 24-én került sor.

 

Változásbejelentést a jelentéstételi időszakban egy alkalommal nyújtottunk be, 2011. március 18-án. A változásbejelentésben költségvetés átcsoportosításra került sor, az Építési munkák sorról 200 000.- Ft-ot csoportosítottunk át a PR, tájékoztatási költségek sorra. A változásbejelentést a közreműködő szervezet 2011. április 7-i levelével tudomásul vette.

 

A jelentéstételi időszakban 3 kifizetési kérelmet nyújtottunk be. A 3. sz. kifizetési kérelmet 2010. november 30-án nyújtottuk be, a KÖFI 2011. április 15-én hagyta jóvá.

A 4. sz. kifizetési kérelem benyújtására 2011. február 4-én került sor, jóváhagyása 2011. március 25-én történt meg. 2011. április 14-én nyújtottuk be 5. sz. kifizetési kérelmünket, az ezzel kapcsolatos hiánypótlást 2011. május 10-én postáztuk. A kifizetési kérelem jóváhagyásra kerül, a kifizetésre a jelentési időszakon túl 2011. június 8-án került sor.

Szakmai megvalósulás 

Beszerzések, Közbeszerzések:

Tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek:

A tárgyban elindított első, 2010.09.02-én közzétett, felhívást pontosítások miatt vissza kellett vonnunk. Az új ajánlattételi felhívást a VM jóváhagyását követően 2011. február 25-én küldtük ki. Az eljárás eredményes volt, a vállalkozási szerződést – a közreműködő szervezet utóellenőrzése után – 2011. május 13-án írtuk alá a nyertes MAM Tanácsadó Kft-vel. A tevékenység keretében két helyszínen, az Anna-barlnagnál és a BNPI főépületében kerültek kihelyezésre tájékoztató fotók. A további tevékenységek teljesítése csak a későbbiekben várható.

Terület előkészítés – régészeti felügyelet

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által előírt Herman Ottó Múzeummal a régészti felügyelt végzésére vonatkozó szerződést 2010. december 20-án írtuk alá. A régészeti felügyelet az érintett helyszíneken folyamatosan zajlik.

Műszaki ellenőri tevékenység

A tevékenységre vonatkozóan 3 árajánlatot kértünk. Az első eljárás sikertelensége után az új ajánlattételi felhívást 2010.11.12-én küldtük ki, a döntéshozatalra november 24-én került sor. A szerződéskötés a környezetügyi helyettes államtitkár jóváhagyása után, 2010. december 16-án történt meg. A műszaki ellenőri tevékenység bányamérnöki, illetve az Anna-barlang esetében bánya- és villamosmérnöki ellenőri tevékenységre terjed ki. A szerződésnek megfelelően havi kooperáció és folyamatos ellenőrzés zajlik.

Tervezői művezetés

A villamosmérnöki tervezői művezetésre vonatkozó vállalkozói szerződést 2010.10.26-án kötöttük meg. A tevékenység kizárólag az Anna-barlang világításának korszerűsítésére vonatkozik.

Kivitelezés

A projekt megvalósítása a tervezetthez képest késedelmesen indult, ennek oka a közbeszerzések elhúzódása, illetőleg az első műszaki ellenőri szerződés meghiúsulása volt. Előbbiek miatt a munkaterület átadására és a kivitelezési munkák megkezdésére 2010. december 20-án került sor, az Anna-barlang világítás-korszerűsítési munkáinak megkezdésével.

A jelentéstételi időszakban a kivitelező az alábbi munkákat végezte el:

- Az Anna-barlang lezárása teljes egészében megtörtént.

- Az Anna-barlang lámpaflóra terjedésének megakadályozása 80%-os készültségű, a munka jelenleg is folyik, várható befejezése 2011. június 15.

- A Szepesi-, Lilla- és Hillebrand Jenő-barlangok lezárása elkészült.

- Az István-lápai barlang létrakiépítési munkálatai folyamatban vannak.

- A Kő-lyuk feltárások betemetési munkáival elkészültek, a szakfelügyeletet ellátó régész jelentését várjuk. A Kő-lyuk lezárása elkészült.

- A Láner-barlang létrázatának kiépítése elkészült.

- A Szeleta-barlang előterének és a barlangbelsőnek a rehabilitációja hosszas társadalmi és szakértői, régészszakmai egyeztetések valamint újabb erdészeti engedélyek beszerzése után júniusban kezdődik. 

A BNPI saját vállalásainak megfelelően közmunkások bevonásával eltávolította a lámpaflórát. A barlang áramellátását először ideiglenes, majd végleges árammérők felszereltetésével, hálózatfejlesztéssel egybekötve, új nagyobb teljesítményű vezetékek kihúzásával projekten kívüli forrásból megvalósította.

Esélyegyenlőség, fenntarthatóság:

Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági intézkedéseket a BNPI egyéb más tevékenységeivel együttesen végzi, a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően. 

Az első PEJ benyújtása után, 2010.11.30-án támogatási szerződés módosítást nyújtottunk be, amelyben a műszaki ellenőri szerződésben bekövetkezett változásokat, a közbeszerzési szerződés módosítását, egyes tevékenységek – régészeti felügyelet, barlangi kivitelezés, PR tevékenységre vonatkozó közbeszerzés – ütemezésében bekövetkezett változásokat és a kifizetések ütemezésében bekövetkezett változásokat jelentettük be. A változásokat a közreműködő szervezet elfogadta, az 1. sz. szerződésmódosítás aláírására 2011. január 24-én került sor.

 

Változásbejelentést a jelentéstételi időszakban egy alkalommal nyújtottunk be, 2011. március 18-án. A változásbejelentésben költségvetés átcsoportosításra került sor, az Építési munkák sorról 200 000.- Ft-ot csoportosítottunk át a PR, tájékoztatási költségek sorra. A változásbejelentést a közreműködő szervezet 2011. április 7-i levelével tudomásul vette.

 

A jelentéstételi időszakban 3 kifizetési kérelmet nyújtottunk be. A 3. sz. kifizetési kérelmet 2010. november 30-án nyújtottuk be, a KÖFI 2011. április 15-én hagyta jóvá.

A 4. sz. kifizetési kérelem benyújtására 2011. február 4-én került sor, jóváhagyása 2011. március 25-én történt meg. 2011. április 14-én nyújtottuk be 5. sz. kifizetési kérelmünket, az ezzel kapcsolatos hiánypótlást 2011. május 10-én postáztuk. A kifizetési kérelem jóváhagyásra kerül, a kifizetésre a jelentési időszakon túl 2011. június 8-án került sor.

  

Szakmai megvalósulás

 

Beszerzések, Közbeszerzések:

 

 Tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek:

A tárgyban elindított első, 2010.09.02-én közzétett, felhívást pontosítások miatt vissza kellett vonnunk. Az új ajánlattételi felhívást a VM jóváhagyását követően 2011. február 25-én küldtük ki. Az eljárás eredményes volt, a vállalkozási szerződést – a közreműködő szervezet utóellenőrzése után – 2011. május 13-án írtuk alá a nyertes MAM Tanácsadó Kft-vel. A tevékenység keretében két helyszínen, az Anna-barlnagnál és a BNPI főépületében kerültek kihelyezésre tájékoztató fotók. A további tevékenységek teljesítése csak a későbbiekben várható.

 

 Terület előkészítés – régészeti felügyelet

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által előírt Herman Ottó Múzeummal a régészti felügyelt végzésére vonatkozó szerződést 2010. december 20-án írtuk alá. A régészeti felügyelet az érintett helyszíneken folyamatosan zajlik.

 

  Műszaki ellenőri tevékenység

A tevékenységre vonatkozóan 3 árajánlatot kértünk. Az első eljárás sikertelensége után az új ajánlattételi felhívást 2010.11.12-én küldtük ki, a döntéshozatalra november 24-én került sor. A szerződéskötés a környezetügyi helyettes államtitkár jóváhagyása után, 2010. december 16-án történt meg. A műszaki ellenőri tevékenység bányamérnöki, illetve az Anna-barlang esetében bánya- és villamosmérnöki ellenőri tevékenységre terjed ki. A szerződésnek megfelelően havi kooperáció és folyamatos ellenőrzés zajlik.

 

 Tervezői művezetés

A villamosmérnöki tervezői művezetésre vonatkozó vállalkozói szerződést 2010.10.26-án kötöttük meg. A tevékenység kizárólag az Anna-barlang világításának korszerűsítésére vonatkozik.

 

 Kivitelezés

A projekt megvalósítása a tervezetthez képest késedelmesen indult, ennek oka a közbeszerzések elhúzódása, illetőleg az első műszaki ellenőri szerződés meghiúsulása volt. Előbbiek miatt a munkaterület átadására és a kivitelezési munkák megkezdésére 2010. december 20-án került sor, az Anna-barlang világítás-korszerűsítési munkáinak megkezdésével.

A jelentéstételi időszakban a kivitelező az alábbi munkákat végezte el:

- Az Anna-barlang lezárása teljes egészében megtörtént.

- Az Anna-barlang lámpaflóra terjedésének megakadályozása 80%-os készültségű, a munka jelenleg is folyik, várható befejezése 2011. június 15.

- A Szepesi-, Lilla- és Hillebrand Jenő-barlangok lezárása elkészült.

- Az István-lápai barlang létrakiépítési munkálatai folyamatban vannak.

- A Kő-lyuk feltárások betemetési munkáival elkészültek, a szakfelügyeletet ellátó régész jelentését várjuk. A Kő-lyuk lezárása elkészült.

- A Láner-barlang létrázatának kiépítése elkészült.

- A Szeleta-barlang előterének és a barlangbelsőnek a rehabilitációja hosszas társadalmi és szakértői, régészszakmai egyeztetések valamint újabb erdészeti engedélyek beszerzése után júniusban kezdődik.

 

A BNPI saját vállalásainak megfelelően közmunkások bevonásával eltávolította a lámpaflórát. A barlang áramellátását először ideiglenes, majd végleges árammérők felszereltetésével, hálózatfejlesztéssel egybekötve, új nagyobb teljesítményű vezetékek kihúzásával projekten kívüli forrásból megvalósította.

 

Esélyegyenlőség, fenntarthatóság:

Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági intézkedéseket a BNPI egyéb más tevékenységeivel együttesen végzi, a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

 

Záró projekt előrehaladási jelentés letöltése INNEN
Sajtóanyag letöltése INNEN

A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg !

Magyarország megújul !

Közreműködő Szervezet:

Energia Központ Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 45.

http://www.energiakozpont.hu/

http://www.nfu.hu

Utolsó módosítás: 2013. október 4., 10:38