• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása

A projekt címe: Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása
A projekt rövid címe: Ipoly természetvédelem
Projekt kódja: HUSK/0801/2.2.1/0066
Vezető partner: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Külföldi partner: Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Hivatala
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. március 01.
vége: 
2011. február 28.
A projekt teljes költsége: 499.964 EUR (ERDF + nemzeti társfinanszírozás)

A projekt globális célja az Ipoly folyó Szlovákia és Magyarország területére eső felső és középső vízgyűjtőjén található víztestek és vizes élőhelyek természeti értékeinek a hosszú távú megőrzése az utókor számára. A határ két oldalán elterülő természetvédelmi területek gazdag biodiverzitásának fenntarthatósága kizárólag az érdekelt felek szoros együttműködésében valósulhat meg. Ezért a projekt másik átfogó célja a két nemzeti park között korábban kialakított együttműködés elmélyítése volt.

A projekt keretében a projektterületen biotikai femérést végeztünk a természeti értékek védelme érdekében az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek a Víz Keretirányelv elvárásai és a természetvédelmi célkitűzések szerint. Kidolgoztuk a védett növény- és állatfajok közös jegyzékét. Megtörtént a veszélyeztető tényezők, szennyező források azonosítása, javaslattétel megszüntetésükre és a védelmi intézkedések megvalósítása.

Emellett a vizes élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő eszközök beszerzésére és a lakosság, NGO-k, tanulók számára ismeretterjesztő előadások megtartására is sor került.

Előadásanyagok, kapcsolódó dokumentumok

Konferencia, 2011. január 17., Besztercebánya

 • Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása, HUSK0801/066 (Schmotzer András) letöltés
 • Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények kialakítása, kiadványok megjelentetése letöltés
 • Cezhraničná spolupráca letöltés

Konferencia, 2011. február 10-11., Felsőtárkány

Konferenciakiadvány

1. nap

 • A vegetáció vizsgálata és értékelése az Ipoly középső és alsó vízgyűjtőjén, a Víz Keretirányelv, a Natura 2000 és az inváziós fajok szempontjából (Gulyás Gergely) letöltés
 • 30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Dudás György) letöltés
 • Hiperspektrális felmérés eredményei az Ipoly Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti szakaszán (Dr. Burai Péter, Dr. Tomor Tamás) letöltés
 • Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása HUSK0801/066 (Schmotzer András) letöltés
 • Lepkék, Ipoly INTERREG 2010-2011. (Korompai Tamás) letöltés
 • Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon (Dr. Varga Ildikó) letöltés
 • A Közép-beregi sík komplex élőhelyrehabilitációja, LIFE-Nature program letöltés
 • A makrogerinctelen fauna Víz Keretirányelv szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén (Müller Zoltán) letöltés
 • Az Ipoly Szlovákia és Magyarország területére eső felső és középső vízgyűjtőjén található víztestek és vizes élőhelyek ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérése c. projekt logisztikai háttere (Müller Zoltán) letöltés
 • A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén (Juhász Péter, Kiss Béla, Müller Zoltán, Málnás Kristóf, Olajos Péter) letöltés
 • Research of water macroinvertebrates of characteristic water bodies and streams of middle and upper reach of the Ipeµ River basin (Slovakia) in terms of principles of Natura 2000 and WFD (Milan Novikmec, Marek Svitok, Pavel Beracko, Tomáš Čejka, Zuzana Čiamporová-Za»ovičová, Barbora Klementová, Zuzana Matúšová, Miroslav Očadlík & Andrea Zapriháčová) letöltés
 • Természetvédelmi kutatási projektek tervezése (Lengyel Szabolcs) letöltés
 • VKI szempontú monitorozás Magyarországon (Zagyva Andrea) letöltés

2. nap

 • Cezhraničná spolupráca letöltés
 • Természetvédelmi fejlesztések az Ipolyon - a torkolattól Balassagyarmatig (Sipos Katalin) letöltés
 • Az Erdőtelki Arborétum vizes élőhelyeinek természetvédelmi szempontú előzetes felmérése vízminőségi szempontok valamint néhány kiemelt növény- illetve gerinctelen és gerinces csoport alapján (Szabó Attila, Babocsay Gergely, Bíró Tibor, Gulyás Gergely, Málnás Kristóf, Láposi Réka & Tóth László) letöltés
 • Közép-beregi sík komplex élőhelyrehabilitációja, LIFE-Nature program letöltés
 • Obojľivelníky (Lissamphibia) a plazy (Reptilia) horného Ipµa (Peter Urban) letöltés
 • Research of water macroinvertebrates of characteristic water bodies and streams of middle and upper reach of the Ipeµ River basin (Slovakia) in terms of principles of Natura 2000 and WFD (Milan Novikmec, Marek Svitok, Pavel Beracko, Tomáš Čejka, Zuzana Čiamporová-Za»ovičová, Barbora Klementová, Zuzana Matúšová, Miroslav Očadlík & Andrea Zapriháčová) letöltés
 • Spiders (Araneae) of the middle section of the Ipeµ river-basin (Černecká Ąudmila, Gajdoš Peter) letöltés
 • Természetvédelem, vízgazdálkodás, mezőgazdaság, vidékfejlesztés - Együttműködés vagy konfliktus? (Takács Gábor, dr. Ambrus András,  Burda Brigitta) letöltés
 • Élőhely-helyreállítás és gyepkezelés a Tapolcaimedencében, A LIFE06 NAT/H/000102 projekt eredményei (Petróczi Imre, Dr. Cservenka Judit) letöltés

 

HUSK

http://www.husk-cbc.eu/hu/

Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Utolsó módosítás: 2013. augusztus 7., 12:03