• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

A Ludányhalászi Öreg-tó természetvédelmi rehabilitációja - KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0039

 

 

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0039 
Támogatási szerződés aláírása: 2013.12.23. 
Támogatási összeg: 107 087 280 Ft 
Végrehajtási idő: 2013.10.30. - 2015.05.15. 
Jelenlegi státusz: A projekt megvalósítása folyamatban.

A projekt rövid célja

A Középső-Ipoly-völgyben található Nógrád megye legjelentősebb vizes élőhely komplexuma. Az Ipoly folyóban és annak árterén a folyó- és állóvízi élőhelyek, illetve a vízi és szárazföldi élőhelyek közti átmenetet jelentő vizes élőhelyek (wetland-ek) számos típusát ismerjük, a hozzájuk kötődő életközösségek sokszínűek, több védett, illetve nemzetközi jelentőségű fajjal. Ugyanakkor számos közvetlen és közvetett emberi hatás veszélyezteti ezen élőhelyek létét, állapotát, illetve a hozzájuk kötődő fajok természetvédelmi helyzetét.

A ludányhalászi Öreg-tó és közvetlen környezete a tájegység jellegzetességeit képviselő élőhely-mozaik, ahol kis területen számos értékes növényzeti típus, illetve növény- és állatfaj megtalálható. A tavat egy régi Ipoly-holtágból, többszöri beavatkozással alakították ki. A Nyerges-patakot a holtágba vezették, a medret kimélyítették, valamint a meder déli harmadában egy alacsony töltést emeltek, melyen földút fut. A töltésbe épített csőátereszen jut ki a víz a holtág eredeti medrének részét képező alsó szakaszra, mely jelenleg csak árvíz idején kerül víz alá. Kisvizes időszakokban csak a patakmederben van víz. A töltés duzzasztó hatásával a töltés fölötti mederrészen az átfolyásos tározókra jellemző állóvízi viszonyok alakultak ki, értékes tavi és mocsári élővilág létfeltételeit biztosítva. A tó jelenlegi állapotát a tápanyag-feldúsulás okozta eutrofizáció, a részleges kiszáradás, a rendezetlen hasznosításból eredő biológiai hatások (ellenőrizetlen haltelepítés, parti vegetáció károsítása, hulladéklerakás és egyéb szennyezések) és a biológiai inváziók lerontják. A mederviszonyok csak a tó egy részén biztosítják a sekély parti régióhoz, illetve az időszakos vizekhez kötődő élővilág kialakulását.

A projekt célja az Öreg-tó biológiai állapotának javítása, természeti értékeinek, értékes élőhelyinek megőrzése, a veszélyeztető tényezők mérséklése, illetve megszűntetése, az inváziós fajok visszaszorítása. Célunk a tó területén olyan új, állandó vizű mederrészek kialakítása, ahol a jelenleginél természetvédelmi szempontból értékesebb élőhelyek alakulhatnak ki. A tavat kettévágó úttól délre lévő mederrészen nem tartjuk indokoltnak állandó vízfelület kialakítását, kubikgödrök kialakításával változó vízmélységű területrészeket hozunk létre, ahol változatos élővilág telepedhet meg.

A projekttől elvárt eredmények

A projekt számos kisebb részfeladatot foglal magában, melyek egyedileg is egy-egy részcél megvalósítását szolgálják, együttesen pedig a tervezett élőhelyrehabilitációt teszik lehetővé.

 

Tervezett beavatkozás 

Célja 

Terület előkészítés, tereprendezés jellegű földmunkák

A területen lerakott kis mennyiségű kommunális hulladék összegyűjtése, lerakása

Mederkotrás

A mederben lerakódott iszap eltávolítása annak érdekében, hogy a kotrást követően kialakuló mélyebb vízben ökológiailag értékesebb élőhely alakulhasson ki.

Vízszint-szabályozó műtárgy építése

Kialakításának célja az Öreg-tó vízszintjének szabályozása, állandó vízborítás biztosítása

Öblök kialakítása (a meder változatosságának növelése)

Az öblök kialakításával táji- és ökológiai értelem-

ben is változatosabbá válik az Öreg-tó és környezete

Kubikgödrök kialakítása az időszakos vizű mederrészben

A kubikgödörök építésének célja olyan sekély mélységű, akár csak időszakosan vízborított vizes élőhelyek kialakítása, melyek alkalmasak a vízhez kötődő növény- és állatvilág megtelepedésére.

Kétéltű telelőhelyek kialakítása

A kétéltűek számára alkalmas telelőhelyek hozzájárulnak a terület ökológiai rendszerének, egykori igen gazdag élővilágának helyreállításához.

Invazív növények visszaszorítása

A tervezett beavatkozások egyik igen fontos pontja az invaziv növényfajok visszaszorítása, ezzel új élőhelyek biztosítása a területen honos növényfajok számára.

Őshonos fafajok ültetése

A faültetésekre elsősorban az eltávolított invazív fafajok egyedeinek pótlásaként, illetve egyes degradált területrészek helyreállítása céljából van szükség.

Bemutató táblák elhelyezése

Oktatási, ismeretterjesztési cél.

2. táblázat: A projekt céljainak összefoglalása

A projekt megvalósítása esetén javul a 2009. évben vagyonkezelésünkbe került Öreg-tó vízminősége, lényegesen lelassul feltöltődése, növekszik a vízi és vizes élőhelyek változatossága, az inváziós fajok visszaszorulnak. Jelentős javulás áll be a védett és Natura 2000 fajok természetvédelmi helyzetében, stabilizálódnak, illetve nőnek állományaik, újabb értékes fajok telepednek meg. A természetvédelmi kezeléssel összhangban rendeződik, a továbbiakban a tónak csak egy szakaszára korlátozódik horgászati és turisztikai hasznosítás. Az együttműködésnek köszönhetően nő a természetvédelem ismertsége és elfogadottsága a térségben, ami azért különösen fontos ezen a területen, mivel jelenleg még igen alacsony a társadalmi elfogadottsága a térségi természetvédelmi együttműködéseknek.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - zárórendezvény

Sajtóközlemény

Leporelló

Térképes kiadvány - A Hollókői TK térképe

Térképes kiadványaink megtalálhatóak Igazgatóságunk központjában, az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelés Osztályon.

 

Utolsó módosítás: 2015. június 23., 11:36