• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

A Dél-Borsodi Tájegység tájrehabilitációja II. ütem - KEOP-7.3.1.1.-2008-0006

Kódszám: KEOP-7.3.1.1.-2008-0006
Támogatási szerződés aláírása: 2008.08.08.
Támogatási összeg: 19.253.750 Ft
Végrehajtási idő: 2008.08.08 - 2010.06.30.
Jelenlegi státusz: A projekt zárása folyamatban, második fordulós pályázat benyújtásra került, de adminisztratív okok miatt visszavonásra került. Ismételt benyújtás hamarosan várható.

A Tiszavalki-főcsatorna vízgyűjtő területén lévő vizes élőhelyek belvízelvezető árkai mederprofiljának rendezése, azokba a belvizek ökológiailag szükséges mennyisének visszatartását szolgáló műtárgyak kiépítése.
A projekt keretében elsődleges cél a területet behálózó folyómeder maradványok, és az azokban vezetett belvízelvezető csatornarendszer műtárgyakkal történő "belépcsőzése", és ennek segítségével a kívánatos mennyiségű csapadékvíz visszatartása a területen.
A tevékenység másik fő eleme a térség fás vegetációinak rekonstrukciója 5 hektáron, kisebb facsoportokkal, őshonos fa- és cserjefajokkal, ami leginkább a folyómeder maradványokat szegélyező erdősávok, és a kis pusztai szárnyékerdők felújítását, kialakítását jelenti.
A harmadik fő elem a gyepek közé ékelődött szántók közül azon 50 hektárnyi terület visszagyepesítése, amelyek jelenlegi művelése és rendszeres megközelítése veszélyezteti és károsítja a környező gyepi és vizes élőhelyeket.

Utolsó módosítás: 2013. október 4., 08:40