• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjában működő erdei iskola élménypedagógiai központú fejlesztése - KEOP-3.3.0/09-11-2011-0005

     

Kódszám: KEOP-3.3.0/09-11-2011-0005 
Támogatási szerződés aláírása: 2013.04.12.
Támogatási összeg: 59 307 143 Ft 
Tervezett végrehajtási idő: 2013.07.19- 2014.12.05. 
Jelenlegi státusz: Lezárult

A projekt rövid célja

A projekt rövid távú célja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén folyó környezeti nevelési és erdei iskolai tevékenység minőségi fejlesztése, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 35 éves fennállása során összegyűlt és rendszerbe foglalt természetvédelmi ismeretek átadása az óvodáskortól a felnőtt korosztályig, elsősorban a közoktatásban résztvevők számára.

A hosszú távú cél: mind környezeti, mind gazdaságossági szempontokat figyelembe véve folyamatosan működő, fenntartható, a mai kor szelleméhez igazodó erdei iskola működtetése, amely képviseli a környezeti nevelés céljait és gondoskodik a szakmai programok fenntartásáról és fejlesztéséről.

Régi új megközelítési módunk az élménypedagógia körül csoportosul, mely számunkra egy tanulók és oktatók által is, a tanulási folyamat minden pontján élvezhető, átélt gyakorlati élmények révén 

A projekttől elvárt eredmények

A legfontosabb eredmény a korszerűsített és minőségileg javuló programot biztosító erdei iskola lesz. Hosszútávon azt reméljük, hogy növelni tudjuk a programokon résztvevők számát. Ezáltal javulhat a felnövekvő generációk természetvédelemhez és környezetvédelemhez való viszonya.

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák annak végső sikerességét és támogatottságát is.

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai Uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

A BNPI a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A III-as számú csomag az előkészítés vonatkozásában csak ajánlott tevékenységeket tartalmaz, kötelezőeket nem, de mi ennek ellenére beépítettünk néhány a csak magasabb szintű csomagokban kötelező elemet.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget az előkészítő szakaszban és ez a szándéka a megvalósítás során is.

Letölthető dokumentumok

Meghívó - Nyitórendezvény 2013.06.12.

Sajtóközlemény - Nyitórendezvény

Meghívó - Zárórendezvény 2014.11.20.

Sajtóközlemény - Zárórendezvény

Leporelló

Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP HÁT
H-1134 Budapest, Váci út 45.


Utolsó módosítás: 2015. február 12., 13:12