• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

A Bükki Nemzeti Park erdeinek jellemzése

A Bükki Nemzeti Park területének 95 %-a erdőterület, így a Parkban folyó legjelentősebb gazdálkodási tevékenység az erdőgazdálkodás, amelynek természetvédelmi szempontú befolyásolása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladatkörének fontos része.


Területi adatok

A védett erdőterület nagysága: 40472 ha
Fokozottan védett terület illetve erdőrezervátum: 6622 ha.


Tulajdonviszonyok

A védett természeti területek 98%-ban állami tulajdonúak. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának kezelésében lévő 713 ha kivételével erdőgazdasági részvénytársaságok kezelésében vannak. A magántulajdonban lévő erdőterület szerepe nem számottevő, összesen 659 ha (2%).


Az erdőállomány jellemzői

  • Fafajösszetétel

    A Bükki Nemzeti Park alapításakor a területén zömmel őshonos fafajokból álló, a termőhelynek megfelelő faállománytípussal jellemezhető, inkább kevésbé elegyes erdőtársulások voltak.

    Az erdőállomány jelenlegi fafajösszetételére jellemző a bükk (Fagus sylvatica) 35 %-os és a tölgyek (elsősorban kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)) 32 %-os előfordulási aránya. Az állományalkotó fafajok közül jelentős még a cser (Quercus cerris) előfordulása (7%). A fenyvesítési program során előtérbe került - a hegységben nem őshonos - fenyők aránya 6 %-os, kívánatos lenne előfordulási arányukat - legalább a felére csökkenteni. 13%-ban található a területen gyertyán (Carpinus betulus), amely elsősorban a gyertyános - kocsánytalan tölgyesek második szintjét alkotja. A maradék 7%-ot egyéb fafajok elsősorban juhar, szil, kőris, hárs, éger alkotják.

  • Korosztályviszonyok

    Hazánkban egyedi jelenség, hogy a Bükki Nemzeti Park erdeinek csaknem 40%-a 80 évnél idősebb, és a 150 évnél idősebb állományok területe is meghaladja az ezer hektárt. Az idős erdők jelentős részében, több mint 4000 hektáron emberemlékezet óta nem történt emberi beavatkozás (elsősorban termőhelyi okokból, és a feltártság hiánya miatt).


Erdőgazdálkodás a Bükkben

A Bükki Nemzeti Park erdeit a mai napig (a hozamból kivett, ún. vágáskor nélküli erdőktől, melyek területe mintegy 4200 hektár) hagyományos vágásos üzemmódban kezelik, ami természetvédelmi szempontból nem megnyugtató. A vágásos üzemmódba kezelt erdők erdőrészletenként jellemzően egykorúak, ezért diverzitásuk alatta marad a természetes állapotúhoz hasonló erdőkének. A vágásos erdőgazdálkodás mellett azonban létezik olyan gazdálkodási mód is, amely a természetes folyamatokon alapul, így a vágásos erdőgazdálkodás negatívumait részben kiküszöböli és egyben biztosítja az ún. „folyamatos erdőborítást”.

A folyamatos erdőborítás melletti erdőkezelés esetén biológiai és szerkezeti sokféleség, vegyeskorúság, elegyesség, változatos fafajösszetétel jellemzi az erdőket; erdeink természetközelibbek lesznek. Az ilyen erdőkezelés szorgalmazása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak kiemelt feladata.

lsd. a Bükki Nemzeti Park részvétele a Körzeti erdő- és vadgazdálkodási terv jóváhagyásában való közreműködés

Utolsó módosítás: 2012. augusztus 6., 15:24