• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Bükkben - KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
Támogatási szerződés aláírása: 2010.02.16.

Támogatási összeg: 92.200.000 Ft
Végrehajtási idő: 2010.02.28 - 2011.07.31.
Jelenlegi státusz: A projekt lezárult

A projekt célja vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak csökkentése. A projekt két "alrészcélhoz" is kapcsolódik. Első nagyobb eleme az elektromos szabadvezetékek természetkárosító hatásának csökkentését szolgálja, a Bükkalja előterében kerül madárvédelmi szempontból szigetelésre két középfeszültségű vezetékszakasz. A második elem közlekedési infrastruktúra természetbarát átalakítását szolgája, már meglévő átereszek rendbetételével, illetve új átereszek létesítésével és betonterelőfalak kihelyezésével két helyszínen.

Építés, kivitelezés

A projekt keretében két helyszínen kétéltű átjárók építésére, egy nyomvonalon középfeszültségű vezetékek madárvédelmi szigetelésére került sor.

Kétéltű átjárók, Bogács

Kétéltűátjárókat létesítettünk a 2504 sz. közút Bogácsi-tó melletti szakaszán. Összesen 1138 m hosszú terelőfal épült, a 14+824 – 15+732 jobb oldali és a szelvényezés szerinti bal oldalon a 15+492 – 15+732 szelvények között. A terelő falak magassága 50 cm, anyaguk zsalukő, mely felülről fedkő elemekkel van lezárva. Az árok másik oldalát beton elemek, ill. a földmunkák során kialakított rézsű alkotja. Ezen túl kb. 300 m hosszú földfalú árok- és csatorna kiásására került sor, elsősorban a tó felé eső oldalon. Az út alatt 3 db átjáró kialakítására volt lehetőség, ebből 1 db már meglévő, de átalakításra szoruló alagút volt. Új átereszek épültek a 15+219, és a 15+574 szelvényben 100x100 cm-es négyszög szelvényű beton keretelemek felhasználásával.

Az átereszek ki- és befolyási oldalán az árokmedret a terveknek megfelelően burkolattal látták el. További rácsok, kapuk és különböző terelő elemek beépítése egészítik ki a létesítményt.

Kétéltű átjárók és terelőfalak, Felsőtárkány

A 2505 sz. közúton, az Oldalvölgyi tavaknál összesen 254 m hosszú terelőfal épült, 180 m hosszban a szelvényezés szerinti baloldalon és 74 m hosszban a jobb oldalon. Az elkészült terelőárkok összes hossza 296 m, ebből 76 m épült a jobb- és 220 m a baloldalon. A terelő falak magassága ezen a helyszínen is 50 cm, anyaguk zsalukő. A terelőfal- és árok rendszer egyben a csapadékvíz elvezetésére is szolgál.

A közút 9+855 szelvényében a meglévő 12 m hosszú 60 cm-es beton áteresz kitisztításra került. A be- és kifolyási oldalon 2 m2, illetve 1 m2 felületen beton burkolat épült.

A közút 9+742 szelvényében a kétéltűek átvezetésére megfelelő 200 cm átmérőjű beton áteresz volt beépítve, amely az Imókő-patak vizét vezeti át az út alatt. A teljesen feltöltődött átereszt kitisztították. Az áteresz szelvényét a fenékszinten kibetonozták, valamint a be- és kifolyási oldalon 2-2 m2 felületen beton burkolat épült. A közút jobb oldalán 9+750 és 792 m szelvénynél ideiglenes mobil terelőfal került legyártásra.

Mindkét feladat tervezői művezetés és műszaki ellenőri felügyelet mellett valósult meg.

Vezetékszakaszok madárbarát átalakítása

Ugyancsak ebben a jelentéstételi időszakban került sor a madárvédelmi eszközök felszerelésére. A kiegészítésekre, átalakításokra került vezetékszakaszok a Bükk-hegység és peremterületei /HUNB10003/ és a Borsodi-sík /HUBN10002/ különleges madárvédelmi területek közt húzódnak. A madárvédelmi célú beavatkozásokra a Bükk-hegység és peremterületei /HUNB10003/ és a Borsodi-sík /HUBN10002/ különleges madárvédelmi területeken került sor. A munkálatok részeként szigetelő és vezető burkolatok, madárkiülők, egyéb madárvédelmi szerelvények kihelyezése, oszlop-fejszerkezet átalakítási munkák elvégzése zajlott. Helyszínek:

-       A Mezőkövesd – Heves-dél szabadvezeték-szakaszon és leágazásain (19. törzs) Noszvaj, Szomolya és Bogács települések között: Érintett szabadvezeték hossza: 19 km.

-       A Mezőkövesd – Borsodgeszt szabadvezeték-szakaszon és leágazásain (15. törzs) Mezőkövesd, Bükkábrány, Tibolddaróc, Sály és Borsodgeszt települések között: Érintett szabadvezeték hossza: 28 km.

Beszerzések, közbeszerzések:

A Kbt. előírásai és a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint zajlott a teljes projektidőszakot felölelve. A közbeszerzésekkel kapcsolatos változások és engedélyeztetési eljárások jelentősen lelassították és megnehezítették a projektvégrehajtást.

PR tevékenység:

A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint minden vállalt tevékenység megvalósult.


Projektmenedzsment:

A projektmegvalósítás időszakában folyamatosan került ellátásra a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Zárójelentés letöltése (pdf)

Sajtóközlemény zárás (pdf)

A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg !

Magyarország megújul !

Közreműködő Szervezet:

Energia Központ Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 45.

http://www.energiakozpont.hu/

http://www.nfu.hu

Utolsó módosítás: 2013. október 4., 10:39