• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Védetté nyilvánítások

A védetté nyilvánítási eljárásokat minden esetben az 1996. évi LIII. törvényben foglaltak szerint kell lefolytatni. Természeti területet, és más védelemre érdemes területet országos jelentőségű terület esetén a miniszter, helyi jelentőségű terület esetén a települési önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté. A védetté nyilvánítási rendeletnek - mellékletben - tartalmaznia kell a területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet.

Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet, annak előkészítése a területileg illetékes természetvédelmi igazgatóság, ill. helyi védett területek esetében az illetékes önkormányzat feladata. Helyi védelemre tervezett területek esetén az illetékes természetvédelmi igazgatóság - a Minisztérium állásfoglalása alapján - nyilatkozik arról, hogy a területet kívánja-e országos védetté nyilvánítani. A védetté nyilvánítás előkészítési fázisában az alábbi feladatokat kell elvégezni:

 • A terület természeti értékeinek felmérése
 • A terület lehatárolása, ingatlan-nyilvántartási adatok kigyűjtése
 • Természetvédelmi kezelési terv elkészítése
 • Egyeztető tárgyalás összehívása, amelyre kötelezően meg kell hívni minden érintett felet, különös tekintettel a földtulajdonosokra és kezelőkre
 • Védetté nyilvánítási dokumentáció elkészítése (javaslat és előterjesztés, kezelési terv, egyeztető tárgyalás hitelesített jegyzőkönyve, az érintettek nyilatkozatai)

A előkészítés után az igazgatóság (helyi védett területek esetén a jegyző) felterjeszti a védetté nyilvánítási dokumentációt a védetté nyilvánításra jogosulthoz.

A terület védetté, ill. fokozottan védetté nyilvánításának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, amelyet a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményez.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén levő új védett területek, ill védelemre tervezett területek

Új védett területek:

 • 13/2004. (VII. 21.) KvVM rendelet a Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről
 • 18/2004. (X. 25.) KvVM rendelet a Bükki Nemzeti Park bővítéséről és határainak módosításáról (Felsőtárkány 1502/18 hrsz.-ú terület védetté nyilvánítása)
 • 15/2005. (VII.14.) KvVM rendelet a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 9/1993. (III:9.) KTM rendelet módosításáról
 • 16/2007 (IVI. 20.) KvVM rendelet a Tardi-legelő TT létesítéséről
 • 19/2007 (VI. 1.) KvVM rendelet a Márkházapusztai Fás-legelő TT létesítéséről

Védelemre tervezett területek:

 • Szilvásváradi Aszaló-hegy TT
 • Etesi Fás-legelő TT
 • Bél-kő TT
 • Mátrai TK déli bővítés
 • Mátrai TK nyugati bővítés
 • Bükk Nemzeti Park nyugati bővítés
 • Gyöngyösi Sárhegy TT bővítés
 • Borsodi Mezőség TK bővítés
 • Kesznyéteni TK bővítés
 • Ipoly-menti TK
 • Mátraverebélyi Kőszirt-hegy TT
 • Mátraverebélyi Meszes-tető TT
 • Hollókői TK bővítés
 • Maconkai-rét TT
 • Tarnavidéki TK bővítés
 • Kelet-Cserhát TK bővítés
 • Hejő-menti TK

Utolsó módosítás: 2008. augusztus 11., 15:39