• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

A védett területek látogatásával, szabadidős és sportcélú hasznosításával kapcsolatos engedélyezésről

A 341/2004. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a természetvédelmi és tájvédelmi hatósági hatáskörök 2005. január 1-től a megalakuló környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekhez kerültek át.

Ennek alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területét az alábbi felügyelőségek illetékességi területe érinti:

 • Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 3501 Miskolc, Pf.: 379, tel.: 46/517-300)
 • Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Budapest VII. Nagydiófa u. 10-12. 1447 Pf.: 451, tel.: 478-4400)
 • Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5000 Szolnok Ságvári krt. 32. 5001 Pf.: 25., tel.: 56/423-422 )

(Tiszadob község közigazgatási területe a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez tartozik, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14, 4401 Pf.: 246, tel.: 42/598-930).

A hatósági tevékenységgel kapcsolatos megkereséseket, kérelmeket a továbbiakban az illetékes felügyelőséghez kell továbbítani. A felügyelőség szükség szerint a kérelem elbírálása előtt szakvéleményt kér a Nemzeti Park Igazgatóságtól.

A védett terület látogatásával, használatával, sport- és tömegrendezvények szervezésével kapcsolatos kérelmek elbírálását segíti, ha a kérelemben szerepeltetik az alábbiakat:

 • a rendezvény időpontja;
 • az érintett terület, vagy útvonal pontos leírása (térképmásolaton jelölve, körbehatárolva);
 • a résztvevők pontos, vagy becsült száma;
 • a tevékenység ismertetése amennyiben verseny-, vagy más tömegrendezvény, akkor a
 • szervezéshez, lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb technikai eszközök elhelyezése;
 • a terepbejárás, pályakijelölés időpontja;
 • a felelős rendező személy, vagy szervezet adatai, elérhetősége;
 • a rendezvényhez kapcsolódó környezetvédelmi intézkedési terv.

Természetvédelmi szempontból nem javasoljuk azoknak a rendezvényeknek az engedélyezését, amelyek fokozottan védett területeket érintenek, fokozottan védett fajok élőhelyei közelében azokra közvetlen zavarást, veszélyeztetést jelentenek. Nem engedélyezhető továbbá olyan rendezvény, amely a nagy létszám miatt közvetlen terhelési veszélyeztetést jelent az élő növényzetre, a geológiai alakzatokra és a karsztvíz bázisra.

Javasoljuk, hogy azok a sportegyesületek, szervezők, akik visszatérő rendszerességgel szerveznek versenyeket, rendezvényeket az igazgatóság kezelésében álló védett területeken az éves programtervüket nyújtsák be az engedélyező hatóságnak előzetes jóváhagyásra.

Ezzel időben előre értesülhetnek arról, hogy melyek azok a tervezett programok, amelyek természetvédelmi hatósági engedélyt nem kaphatnak, ezáltal nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy a versenynaptárba felvett, támogatókkal előre szervezett esemény az "utolsó pillanatban" nem kapja meg a hatóság engedélyét.

Figyelem!

A rendezvények szervezése az érintett terület tulajdonosánál kezdődik. A terület tulajdonos hozzájárulását nem helyettesíti a hatóság engedélye.

Kapcsolódó anyagok

Utolsó módosítás: 2012. július 23., 20:03