• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Ismeretterjesztés, oktatás, környezeti nevelés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a működési területén lévő egy nemzeti park, 9 tájvédelmi körzet, valamint 13 természetvédelmi terület természeti és kultúrtörténeti értékeiről, valamint az itt folyó természetvédelmi tevékenységről tanösvényeken, bemutatóhelyeken, múzeumokban, kiállítóhelyeken ad tájékoztatást, valamint a nemzeti park értékeit ismertető tájékoztató füzetek, ismeretterjesztő kiadványok, tudományos igényű kötetek révén nyújt ismereteket. Továbbá a természetvédelmi oktatás, környezeti nevelés céljait különböző tevékenységformák révén való-sítja meg, melyek sora a szakvezetett túráktól az előadásokon át a felnőtt továbbképzésekig terjed:

 1. Szakvezetett túrák, terepbejárások, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása

  Az igazgatóság iskolai, szakmai (vagy spontán szerveződő) csoportok, speciális érdeklődésű személyek számára szakvezetett túrákat, terepbejárásokat szervez. Előzetes bejelentkezést követően az egyeztetett helyszíneken az igazgatóság felügyelői és természetvédelmi őrei mutatják be a védett természeti területeinket, azok természeti és kultúrtörténeti értékeit, a természetvédelmi tevékenységet.

 2. Szakképzésben való részvétel, szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezése, irányítása, szakdolgozatok és diplomamunkák témavezetése

  A magyarországi egyetemek, főiskolák természetvédelemmel kapcsolatos képzéseiben az igazgatóság igény szerint részt vesz, támogatja a hallgatók nyári gyakorlatainak, tanulmányútjainak, terepi kutatásainak a Bükki Nemzeti Parkban történő lebonyolítását. A nemzeti park szakemberei az igazgatóság természetvédelmi kezelési, fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó szakdolgozatok, diplomamunkák esetében témavezetést, szakmai felügyeletet vállalnak.

 3. Előadások tartása, természetvédelmi témájú vetélkedők, versenyek, szakkörök, iskolai foglalkozások segítése, kiállítások szervezése

  A nemzeti park szakemberei rendszeresen vállalnak népszerűsítő, tájékoztató jellegű előadásokat közművelődési intézményekben, önkormányzatoknál, ismeretterjesztő előadásokat iskolákban, szakmai és tudományos előadásokat oktatási intézményekben, táborokban, tanácskozásokon, konferenciákon, előzetes egyeztetést követően egyéb iskolai rendezvényeken (vetélkedők, jeles napok, rendkívüli órák).

 4. Táborok szervezése

  Az igazgatóság helyt ad természetismereti táborok, természetvédelmi szaktáborok, aktív természetvédő táboroknak, szakembereink révén közreműködünk ezek megrendezésében, lebonyolításában.

 5. Erdei iskolai programok összeállítása, programelemek kidolgozása

  Főleg általános iskolás csoportok számára, a tantervi követelmények nevelési céljaihoz és az egyes iskolák helyi pedagógiai programjaihoz illeszkedő keretprogramok (természetvédelmi alapismeretek, természetismeret) lebonyolítása történik a felsőtárkányi oktató-látogató központban.

 6. Természetvédelemmel kapcsolatos jeles napok szervezése, segítése

  A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság számos oktatási intézménnyel és egyesülettel kötött együttműködési szerződést, amely keretében szakmai segítséget, információs segédanyagot nyújt természetvédelemmel kapcsolatos jeles napok (pl. Madarak és fák napja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap stb.) rendezvényeihez.

 7. Továbbképzések indítása, együttműködések

  A felnőtt továbbképzésben is részt vesz az igazgatóság. A megyei pedagógiai intézetekkel közösen pedagógusok számára elméleti és gyakorlati akkreditált továbbképzéseket tart (konferenciákat szervez) a környezeti nevelési ismeretek bővítése terén a nemzeti parkokról, illetve az iskola környezeti nevelési programjának kidolgozását elősegítő erdei iskolai témákban.

  A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság együttműködésre törekszik a térségben működő oktató központokkal, civil szervezetekkel, természetvédő egyesületekkel, valamint a helyi lakossággal.


A fent ismertetett tevékenységformákhoz a következő tárgyi feltételek adottak:

 • A felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont.
 • Tanösvények, bemutatóhelyek.

  Tanösvényeink egyaránt szolgálják a turizmus, idegenforgalom és az oktatás, környezeti nevelés céljait. A Bükki Nemzeti Park területén lévő és az igazgatóság kezelésében lévő 12 bükki tan-ösvényről különböző jellegű és típusú ismertető kiadványokkal rendelkezünk. Kifejezetten a környezeti nevelés (erdei iskolai programok) szempontjaira létesített tanösvényhálózatunk az épülő oktató-látogató központunk köré szervezett felsőtárkányi három körös tanösvény.

 • Oktatási segédanyagok, oktatási programok. (Kialakításuk, összeállításuk elsősorban a felsőtárkányi oktató-látogató központhoz és erdei iskolához igazodik.)
 • Ismeretterjesztő kiadványok. Az igazgatóság különféle ismeretterjesztő kiadványokat (könyvet, füzetet, pros-pektusokat stb.) folyamatosan jelentet meg.
 • Az igazgatóság saját szakember gárdával üzemelteti Lillafüreden a Szent István-barlangot és az Anna-barlangot, Ipolytarnócon az Európa Diplomás Őslábnyomos bemutatóhelyet (Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület)és a világörökséghez tartozó Hollókőn egy kiállítást.

Utolsó módosítás: 2009. október 7., 08:32