• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Őrszolgálat a természet védelmében

Természetvédelmi őr (angol nyelven ranger) Magyarországon jogszabályi alapon 30 éve létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelezettségei azonban az utóbbi évtizedben jelentősen megváltoztak. A természetvédelmi őr 1993 óta köztisztviselő, jogosultságait és kötelességeit pedig az 1997. évi CLIX törvény II. fejezete jelentősen kibővítette. A feladatellátásuk részletes szabályait miniszteri rendeletként 2000-ben kiadott Szolgálat Szabályzat állapítja meg.

A mai, korszerű értelemben a természetvédelmi őr gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a különböző beosztású állami természetvédelmi őröket és az önkormányzati természetvédelmi őröket.

A hatályos új jogszabályok alapján a természeti és a védett természeti területek és értékek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése érdekében egyenruhával, szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel, szolgálati maroklőfegyverrel és más technikai eszközökkel ellátott tagokból álló Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében. Emellett az önkormányzatoknak is lehetőségük van a helyi jelentőségű védett természeti területek őrzésére önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmazni. Az állampolgárok polgári természetőrként segíthetik a természetvédelmi őrök munkáját. Hazánkban 10 nemzeti park igazgatóság van, amelyek az állami természetvédelem területi szervei: olyan természetvédelmi hatóságok, amelyek a működési területükön levő nemzeti parkról kapták az elnevezésüket. Illetékességük feladat- és hatáskörükben kiterjed a teljes közigazgatási területükre, amely magában foglalja:

 • a nemzeti parkot, a tájvédelmi körzeteket és a természetvédelmi területeket,
 • továbbá a nem védett területeket is, ahol a természeti és a védett természeti értékek megóvása érdekében szintén hatáskörük van.


A nemzeti park igazgatóságok alapvető feladata

 • a védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének elkészítése és természetvédelmi kezelése,
 • a természetvédelmi szabálysértési hatósági feladatok ellátása,
 • Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése
 • és további természetvédelmet szolgáló állami szakmai feladatok.

Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, intézkedésre jogosult, egyenruhával és megfelelő szolgálati eszközökkel felszerelt hatósági személy. Alapvető feladata a természeti értékek és területek, kiemelten a védett természeti értékek és a védett természeti területek hatósági őrzése. Sokrétű feladatkörük magában foglalja:

 • a természetvédelmi hatósági őrzést
 • a nemzeti park igazgatóság, mint természetvédelmi szabálysértési hatóság területi ügyintézési feladatait,
 • továbbá a nemzeti park igazgatóság védett természeti területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos területi feladatainak ellátását is.


Az állami természetvédelmi őr a természet védelme érdekében jogosult és köteles többek között:

 • a természetvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére,
 • a természetvédelmi érdekeket sértő, a természeti és a védett természeti értékeket és területeket veszélyeztető vagy károsító cselekmény esetén személy és jármű feltartóztatására, személy igazoltatásra, csomag és jármű átvizsgálására,
 • vadászok és horgászok teljes körű ellenőrzésére,
 • természeti érték és a veszélyeztetéséhez használt eszköz visszatartására,
 • természetkárosítás bűncselekménye elkövetésének tettenérése vagy az intézkedésének ellenszegülése esetén személyt elfogni, visszatartani vagy előállítani,
 • jogszerű intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén annak megszüntetésére kényszerítő eszközt (testi kényszer, bilincs, rendőrségi vegyi sokkoló, szolgálati kutya) alkalmazni (szolgálati maroklőfegyverük önvédelmi célú),
 • szabálysértési, államigazgatási és büntető eljárást kezdeményezni, valamint helyszíni bírságot kiszabni.

A nemzeti park igazgatóságok keretében jelenleg összesen 261 állami természetvédelmi őr dolgozik.

Az állami természetvédelmi őr szolgálati egyenruházata jogszabályban meghatározott zöld színű és fazonkialakítású. A szolgálati egyenruha jelzései:

 • a karjelvény,
 • a nemzeti park igazgatósági állományjelző,
 • a szolgálati beosztásjelzés,
 • a sapkajelvény,
 • szolgálatban a szolgálati jelvény.

A Természetvédelmi Őrszolgálat országos szakmai irányítását és felügyeletét a Földművelési Minisztérium látja el.

Utolsó módosítás: 2015. április 14., 16:10