• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Nemzeti Természetvédelmi Alapterv

Felelősség az értékekért

Magyarország növény- és állatföldrajzi képe nagyon gazdag és értékes. Természeti örökségünk gazdagságát tovább gyarapítja a természet "élettelen" értékeinek a változatossága is. A II. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv részletesen foglalkozik Magyarország jelenlegi természeti állapotával, és a tervezett intézkedéseket ennek ismeretében határozza meg.

A természetvédelem korai, úgynevezett rezervátumszemléletét egy modern, dinamikus természetvédelmi megközelítésnek, természethasználatnak kell felváltania.

Jelenleg Magyarország területének 9,2 százaléka egyedi jogszabállyal védett természeti terület. Ezen kívül:

  • 695 védett növényfaj közül 63 fokozott védelmet élvez,
  • 965 védett állatfaj közül jelenleg 137 fokozott védelem alatt áll,
  • összesen 1066 faj - 498 növény- és 568 állatfaj - közösségi védelmet élvez,
  • "ex lege" védelem alatt áll:
    • 3700 barlang (132 fokozottan védett),
    • kb. 4000 forrás, víznyelő, kunhalom és földvár.

Feladatok

Az egyik legfontosabb feladat volt az Európai Unió Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvei alapján a Natura 2000 területek kijelölése - egy része már országos vagy helyi védettséget élvez - és a kihirdetésükhöz szükséges jogszabályok megalkotása. Új, Uniós feladat a Natura 2000-területekre vonatkozó kezelési tervek elkészítése is.

A védett természeti területek hálózatát és védőövezeteiket, a természeti területeket, a Natura 2000-területeket, az ökológiai (zöld-) folyosókat a nemzeti ökológiai hálózat teljes körű, átfogó védelmével szükséges megóvni.

A II. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv megvalósítási időszakában meg kell kezdeni a Kárpát-medence egyedi természeti értékeit és társulásait őrző élőhelyek - pl. a dolomit sziklagyepek, a homoki társulások - degradációjának megállítását, és a károsodást megelőző állapot visszaállítását.

Kiemelt feladat a természetes életközösségekre veszélyt jelentő, hazánkban nem őshonos, invázív növény- és állatfajok visszaszorítása.

2008-ig lehetőség szerint valamennyi védelemre tervezett területet jogi oltalom alá kell helyezni, melynek feltétele, a 10 évenként felülvizsgálat köteles természetvédelmi kezelési tervek kidolgozása. Elkészítésük országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozóan a nemzetipark-igazgatóságok kötelessége, helyi jelentőségű védett természeti területek esetében a védetté nyilvánító hatóság (önkormányzat) feladata.

Utolsó módosítás: 2005. december 15., 10:54