• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Márkházapusztai fás legelő TT

Védetté nyilvánítás: 2007
Terület: 273 ha

Legújabb országos jelentőségű védett természeti területünk, mely a 19/2007 (VI. 1.) KvVM rendelettel lett védetté nyilvánítva Bátonyterenye, Nagykeresztúr és Salgótarján közigazgatási határaiban.

A 273 hektáros, 100%-ban BNPI vagyonkezelésű területen a természetvédelmi kezelési cél az erdők – fás legelők – gyepek mozaikjának megőrzése, visszaállítása.

Az 53 hektár erdő részben természetközeli cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és patakparti ligeterdő állomány, valamint másik részében tájidegen akácos. Az erdők értékét jelentősen növeli, hogy azok visszaerdősülő fás legelők számos öreg – esetenként – többszáz éves hagyásfával. Az erdők fő természeti értékei a xilofág rovarok (pl. nagy hőscincér, szarvasbogár), illetve a gerinces fauna (pl. fekete gólya fészkelése, korai denevér kolóniák).

A gyepterületek részben a korábbi fás legelők különböző szukcessziós állapotban lévő maradványai, illetve felhagyott legelők, parlagterületek. Egyik jellemző védett fajuk a tavaszi hérics. Rovarvilágának egyik legértékesebb faja a keleti rablópille. Néhány kisebb mocsárrét folt is található a területen, melynek értékesebb fajai a mocsári csorbóka és a nagy tűzlepke.

Utolsó módosítás: 2012. augusztus 3., 09:01