• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok madárbarát átalakítása a Hevesi Füves Puszták TK területén - KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2013-0015


 

Kódszám: KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2013-0015
Támogatási szerződés aláírása: 2013.09.02.
Támogatási összeg: 504 631 630 Ft 
Végrehajtási idő: 2013.09.02- 2015.05.30. 
Jelenlegi státusz: Folyamatban

A projekt rövid célja

A projekt célja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területének fontos részét képező Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet és tágabb környezetének területén húzódó, 383 km hosszúságú, még burkolatlan középfeszültségű szabadvezeték-szakaszok madárvédelmi szempontból veszélyes vezetékeinek és oszlopelemeinek burkolása, átalakítása, cseréje, továbbá egy különösen veszélyes szakasz földkábeles kiváltása.

A szabadvezeték-szakaszok országos jelentőségű természetvédelmi területeket (TT, TK), Natura 2000 területeket (amelynek legnagyobb eleme a Hevesi-sík különleges madárvédelmi terület /HUBN10004/, valamint több kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület), Érzékeny Természeti Területeket (ÉTT) és a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) területeit érintik. A fent említett védett területeken és ezek környezetében több védett és fokozottan védett madárfaj számottevő állománya költ, illetve a területek között jelentős napi és szezonális madáraktivitás figyelhető meg. A fentiek okán a madárvédelmi szempontból nem megfelelő szabadvezeték-szakaszok folyamatos természetvédelmi káresemények helyszínei.

A projekt bizonyos szempontból országosan is egyedülálló vállalkozás, hiszen nem egy-egy adott helyszín, hanem egy természetvédelmi terület és tágabb környezetének komplex kezelését kívánja összehangoltan és véglegesen megoldani.

A projekt által elvárt erednények

A projekt megvalósulása esetén várható, hogy a tervezett madárvédelmi beavatkozás által érintett területen költő, átvonuló és telelő, védett, fokozottan védett és veszélyeztetett madárfajok állományai és egyedei között az áramütés következtében gyakorta előforduló, jelentős pusztulások megelőzhetők, jelentős mértékben csökkenthetők, megszűntethetők.

A vezetékszakaszok oszlopelemeinek burkolása, átalakítása a – korábbi években a területen megvalósult természetvédelmi, élőhelyfejlesztési programok eredményeként megnövekedett, több madárfaj esetén országosan is kimagasló – költő és vonuló, védett madárállományok áramütés következtében bekövetkező pusztulását megakadályozza, a zavartalan madárvonulást és telelést is biztosítja.

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is.

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

 

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban előírt tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs tervet kell végrehajtani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A III-as számú csomag az előkészítés vonatkozásában csak ajánlott tevékenységeket tartalmaz, kötelezőket nem, de mi ennek ellenére beépítettünk néhány a csak magasabb szintű csomagokban megfogalmazott kötelező elemet.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - Terepi bemutató 2014.08.20.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget. 

Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP HÁT
H-1134 Budapest, Váci út 45.

Utolsó módosítás: 2015. február 10., 18:14