• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Juhtartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzban - KEOP-3.2.0/11-2012-0019

Kódszám: KEOP-3.2.0/09-11-2012-0019
Támogatási szerződés aláírása: 2013.02.27.
Támogatási összeg: 243 677 594 Ft
Végrehajtási idő: 2012.11.19 - 2015.10.31. 
Jelenlegi státusz: Folyamatban

A projekt rövid célja

A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben közel 15.000 hektár tartozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe. Mivel az állattartáshoz szükséges infrastruktúrák egyenlőre nem állnak rendelkezésre, a vagyonkezelt területek többségén külső partnerek látják el a kezelési feladatokat. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyre nagyobb igény mutatkozik egy „mintagazdaság” létrehozására, hogy a természetvédelmi célú területkezelések optimális és elvárt formáit be tudjuk mutatni a helyben lakó gazdálkodók részére. A tájvédelmi körzet természetvédelmileg legértékesebb, központi részét korábban a Mariano kft. használta. A 90-es évek végén aláírt haszonbérleti szerződés érvénytelenségének kimondása után megteremtődtek a lehetőségek, hogy létrehozzunk egy kb. 1000 hektáros gazdálkodási központot. A szomszédos földrészleteken kialakításra tervezett két állattartó telep egymással szoros egységet képez. Bizonyos épületek a kerítés vonalában mindkét állattartó rész igényeit kiszolgálják.

A juh ágazat jövedelmezőségi mutatói miatt a térségben egyre kevesebb gazdálkodó foglalkozik juhok tartásával. A védett legelők természetvédelmi értékeinek hosszú távú megóvása csak legeltetéses állattartással lehetséges. A gyepek folyamatos kaszálása degradálja, homogenizálja az itt élő növényfajokat. Az optimális kezelést úgy lehet elérni, ha az élőhely jellegét, és a különféle környezeti viszonyokat egyaránt figyelembe vesszük a legeltetés tervezésekor. A különféle állatfajok eltérő legelési szokásaiból fakadó előnyök kihasználása szintén fontos természetvédelmi feladat.

A térségben legeltetett állatok egyre nagyobb hányada kerül ki a különféle húshasznú marhák közül. A legelő haszonállat fajok diverzitása egyre szűkülő tendenciát mutat, amit egyértelműen a jövedelmezőségi viszonyok idéznek elő. Természetvédelmi szempontból egyre nagyobb hiány mutatkozik a lóból és a juhból. Ökonómiai szempontból az említett két állatfaj nem versenyképes a húshasznú szarvasmarha fajtákkal.

 

A fentebb vázolt okok miatt  a gyepek optimális természetvédelmi kezelése bérbeadással nem valósítható meg, A jelenlegi gazdasági környezetben az értékes gyepes élőhelyek fenntartása csak a természetvédelmi szempontokat előtérbe helyező saját vagyonkezelésben valósítható meg.

A projekttől elvárt eredmények

Jelen projekt keretében kialakításra kerül egy olyan állattartó hely, ami max. 500 db juh részére biztosítja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elhelyezést. A fejlesztés építésből és gépvásárlásból tevődik össze. Kialakításra kerül egy 500 férőhelyes hodály, egy abrak-, és szálastakarmányok tárolására alkalmas tároló, egy szolgálati lakás, tüzelő tároló, valamint egy többfunkciós épület. Az épületben fekete-fehér öltöző, állatorvosi helyiség, állatelkülönítő és kezelő, műhely, kazánház, valamint a gépek elhelyezésére alkalmas szín kap helyet. Az épületek mellett egyéb építmények is létesülnek, ilyenek a kerítés, belső utak, szennyvíztároló és a tűzivíz-tározó. A projekt költségvetési korlátai miatt csak egy nagy teljesítményű erőgép, illetve a takarmány mozgatására alkalmas munkagép beszerzését tervezzük. Az állatok ellátásához szükséges szálastakarmányok előállítását eleinte bérmunka igénybevételével, tervezzük. Az abraktakarmány biztosítása piaci beszerzésen keresztül történik.

A telepen legeltetésre alapozott, mélyalmos tartástechnológiát kívánunk alkalmazni. Az állatokat időjárástól függően folyamatosan legelőn kívánjuk tartani. A tartás célja elsősorban a telep környezetében található gyepek fenntartása. A telephez tartozó mintegy 400 hektáros legelőn kívül időszakos jelleggel a szomszédos 700 hektáros területen is legelnek majd az állatok. Ez utóbbi legelőkön a szomszédos ló telepen tartott furioso lovak legeltetése egészül ki a birkatartással. A juhok elhelyezése mélyalmos istállóban történik, így nincs szükség külön trágyatároló kialakítására. A hodályból a trágya eltávolítása évi egy alkalommal történik, előzetes terveink szerint közvetlenül nemzeti parki szántóra történő elhelyezéssel. A projekt eredményeként már rövidebb távon is biztosítható a területek természetvédelmi kezelését szolgáló állatállomány tartása. Ezáltal hosszú távon az érintett területeke állapotának megőrzése is biztosított. 

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is.

 

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

 

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során eleget tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A II-es számú csomag az előkészítés vonatkozásában csak egy kötelező tevékenységeket tartalmaz, de mi ennek ellenére beépítettünk néhány, csak a magasabb szintű csomagokban kötelező, tájékoztatási elemet is.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek várhatóan külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget az előkészítő szakaszban és ez a szándéka a megvalósítás során is.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - Nyitórendezvény, 2013.05.30.

Sajtóközlemény - Nyitórendezvény

Meghívó - Zárórendezvény, 2015.09.07.

Sajtóközlemény - Zárórendezvény

Leporelló

Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP HÁT
H-1134 Budapest, Váci út 45.

 


Utolsó módosítás: 2015. december 9., 11:24