• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálat munkájának bemutatása

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2010. április 01.-től ÜGYELETI TELEFON rendszert vezet be. A hívható telefonszám +36/30/861-3808. A területen dolgozó természetvédelmi őrszolgálat tagjai látják el az ügyeleti szolgálatot. A természetvédelemmel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket lehet ezen a számon eljuttatni a természetvédelmi őrszolgálat tagjaihoz. A fenti telefonszám munkanapokon 8.00 tól- 16.00-ig hívható. Szabadnapokon és munkaszüneti napokon 8.00 és 19.00 között fogadja a hívásokat. 

Magyarország tíz nemzeti parkjában dolgozó 261 állami természetvédelmi őrből jelenleg 34 dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, amely három megyére - Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén - terjed ki. Igazgatóságunk egymillió hektár feletti működési területe nyolc tájegységre lett felosztva: a Nyugat-bükki, a Kelet-bükki, a Dél-borsodi, a Dél-hevesi, a Mátrai, a Tarnavidéki, a Nógrádi és az Ipoly-völgye Tájegységekre. Az állami természetvédelmi őrök hatásköre kiterjed a teljes közigazgatási területre, amely magába foglalja a nemzeti parkokat, tájvédelmi körzeteket és a természetvédelmi területeket. A feladat és hatáskör kiterjed a nem védett természeti területekre, valamint minden más közterületre ahol természeti érték megóvása szükséges.

Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, intézkedésre jogosult, egyenruhával és megfelelő szolgálati eszközökkel felszerelt hatósági személy. Alapvető feladata a természeti értékek és területek hatósági őrzése. A Természetvédelmi Őrszolgálat országos szakmai irányítását és felügyeletét a Földművelésügyi Minisztérium látja el.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata tehát 1.104736 ha működési területen dolgozik, egy állami természetvédelmi őr átlagosan 38094 ha működési területet és 5524 ha országos jelentőségű védett területet felügyel. A hatósági munkájából következően szoros kapcsolatokat alakított ki a működési területén tevékenykedő társhatóságokkal nevezetesen a területileg illetékes rendőrkapitányságokkal, határőr igazgatóságokkal, vám és pénzügyőrség szerveivel.
Az őrszolgálat tagjai a őrkerületükben a természetvédelmet népszerűsítő aktív tevékenységet is folytatnak. Előadásokat tartanak oktatási intézményekben az óvodáktól a felsőoktatásig. A természet értékek megismertetésére túrákat vezetnek az érdeklődőknek az igazgatóság által kezelt védett területeken. Madárgyűrűző táborokat szerveznek, különböző fajmegőrzési programokban vesznek részt (túzok, szalakóta, kékvércse, kerecsensólyom, alpesi gőte).
Folyamatosan véleményezik, és ellenőrzik a védett területeken megvalósuló gazdálkodói tevékenységet. Szabálysértési hatósági jogkörükben eljárva végezik a park területén folyó engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzését (terepmotorozás, motoros szánnal való közlekedés, sátorozás, védett növények és állatok zavarása, gyűjtése, élőhelyek károsítása, fokozottan védett területen való engedély nélküli közlekedés.) Előbbi tevékenységeket, ha engedély nélkül követik el, a természetvédelmi őrök helyszíni bírsággal, szabálysértési feljelentéssel, a legsúlyosabb esetben bűncselekményt elkövetők feljelentésével szankcionálják.
Az előbbiekben felsorolt tevékenységek közül a legsúlyosabb problémát a védett területeken folytatott terepmotorozás jelenti. Azon túlmenően, hogy kárt okoznak a védett élőhelyekben és fajokban, zavarják az idelátogatók nyugalmát és kikapcsolódását, veszélyeztetik a turista utakon közlekedők testi épségét, mert a jelzett turista utakat sok esetben motorpályaként használják. Komoly anyagiakban mérhető károkat okoznak a vadgazdálkodóknak, mert megjelenésük és az azzal járó zajhatás a szervezett bérvadásztatás meghiúsulását eredményezi. A védett területeken a terepmotoros tevékenység jelentős növekedését tapasztalják a szolgálatot ellátó természetvédelmi őrök. Védekezni ellenük csak a vonatkozó, tevékenységüket szabályozó törvények jelentős szigorításával lehetséges.

A polgári természetőrök tevékenységéről

 

A polgári természetőr önként vállalt - díjazás nélküli - feladatellátásával segíti az állami természetvédelmi őrszolgálat munkáját. Elsődlegesen az őrszolgálat őrzési feladataiban való közreműködéssel, de esetenkénti önálló szolgálattal vesz részt a védett természeti értékek és területek megőrzésében. A polgári természetőrök munkáját, a vele kapcsolatot tartó állami természetvédelmi őrök irányítják. Tekintettel arra, hogy az ország tíz nemzeti parkjában mindösszesen 261 főállású állami természetvédelmi őr dolgozik a magyar természetvédelemnek nagy segítséget jelentenek az önkéntes polgári természet őrök.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság három megyére kiterjedő területén az 1997-ben megjelenő törvény adta lehetőségek mentén megkezdődött a polgári természetőr szolgálat szervezése. Napjainkban 233 fő vizsgázott polgári természetőr segíti a hivatásos állami természetvédelmi őrök munkáját.
Ez a segítség a védelmi munka legkülönbözőbb területein jelenik meg. A nemzeti park területén kijelölt közel 200 km kerékpárúton lehet kerékpározni. A terepkerékpárosok között vizsgázott polgári természetőrök ügyelnek arra, hogy a védett területen kerékpározók betartsák a vonatkozó szabályokat, valamint információt szolgáltatnak a természetvédelmi őrszolgálatnak a védett területeken tapasztaltakról. Bizonyos esetekben intézkedést kérnek a hivatásos hatósági jogosítványokkal rendelkező őrszolgálattól. Az Egri Kárpát Egyesület tagjai szervezett túrákat vezetnek a nemzeti park területén, emellett az Őr-kő háznál és a Hereg-réti útőrháznál polgári természetőr ellenőrző pontokat működtetnek. A B-A-Z Megyei Természetbarát Szövetség vizsgázott polgári természetőrei folyamatosan adatokat szolgáltatnak a túrázásuk közben tapasztaltakról. Hivatásos rendőrök is segítik az állami természetvédelmi őrök munkáját, akik polgári természetőrként vannak jelen a védett területeken.
Az EGERERDŐ Zrt. hét erdészetének erdészei és műszaki vezető csatlakoztak a nemzeti park polgári természetőr szolgálatához, amely reméljük nagyban növeli a polgári természetőr munka hatékonyságát hiszen ezen kollégák a hivatásos természetvédelmi őrökhöz hasonlóan munkakörükből adódóan a védett területeken dolgoznak. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság továbbra is várja a természetvédelem ügye iránt elkötelezett állampolgárokat polgári természetőrnek.

Utolsó módosítás: 2015. április 14., 16:11