• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Gépbeszerzés a Nógrád megyei védett gyepterületek helyreállításához - KEOP-3.2.0/11-2012-0016

Kódszám: KEOP-3.2.0/09-11-2012-0016

Támogatási szerződés aláírása: 2013.04.18.
Támogatási összeg: 249 054 732 Ft
Végrehajtási idő: 2012.11.19 - 2014.11.20. 
Jelenlegi státusz: Lezárult

A projekt rövid célja

A projekt célja, az igazgatóság vagyonkezelésében lévő Nógrád-megyei védett dombvidéki rétek és legelők élőhelykezeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. A projektbe vont rétek és legelők a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzetben, a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetben és az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi területen elszórtan találhatók, általában kis kiterjedésűek. Kezelésük bérbeadással nem oldható meg, részben a speciális kezelési igények, részben pedig a helyi állatállomány, illetve vállalkozói szándék hiánya miatt.

A projekt keretében megvásárolandó gépek által fenntartásra tervezett területek nagy részét egy jelenleg megvalósítás alatt álló KEOP-3.1.2 konstrukció keretében állítjuk helyre, hozzuk az élőhelynek megfelelő állapotba a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzetben.

A helyreállított gyepeknek kisebb része (kb. 100 ha) alakult ki legeltetés, kaszálás útján (ezek főként lejtősztyeprétek, kisebb részt mocsárrétek). Nagyobb részük (kb. 250 ha) a korábbi művelés (szőlő, gyümölcsös, szántó) felhagyása után, a természetes szukcessziónak köszönhetően jött létre.

Ezek az élőhelyek (száraz és félszáraz irtásrétek) zömében meredek, mészkövön létrejött, sekély talajú, erózióval veszélyeztetett termőhelyeken alakultak ki, fűhozamuk (így gyepgazdálkodási értékük) csekély. A Karancs-Medves TK gyepterületei vulkáni kőzeteken alakultak ki. Nagymértékű mozaikosságot mutatnak, gyakran nyílt molyhos tölgyesek, erdőssztyep-cserjések ékelődnek beléjük, nem ritkák rajtuk a természetes sziklák és a korábbi művelés során keletkezett kősáncok. Kaszálóként vagy egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem hasznosíthatók, ezért kezelésük bérbeadással nem oldható meg.

A BNPI vagyonkezelésben maradó területek közel fele speciális (kis talajnyomású, meredek területeken közlekedő, kézi módszereket kiváltó) géppel, vagy csak kézi eszközökkel (kézi bozótvágó, kasza) kezelhető. Csak a fennmaradó területeken használhatók a mezőgazdaságban általában használatos nagyobb teljesítményű gépek.

 

A projekt keretében a különféle természetvédelmi kezelési igenyű gyepes élőhelyek fenntartásához szükséges komplex gépsor megvásárlására kerül sor. Többek között traktorok, különböző területek kezelésére alkalmas szárzúzók és kaszák, hengeres bálázó és bálagyűjtő és szállító pótkocsi a kaszálék területről való lehordásához, UNIMOG és daru a gépek helyszínre szállításához, bálarakodáshoz.

 

A pályázatból beszerzésre tervezett gépek elhelyezésére, biztonságos tárolására alkalmas gépszínt kívánunk kialakítani a megvásárlásra tervezett – a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzetben lévő, védett – belterületi ingatlanokon. A Garáb 66, 69, 70, 71, 72 hrsz.-ú, egymás mellett elhelyezkedő ingatlanok egy személy tulajdonában vannak, aki a gépek elhelyezésére alkalmas 66 hrsz. területet csak a nagyon keskeny, önállóan eladhatatlan másik négy parcellával együtt kívánja eladni. A megvásárolni tervezett terület nagyságát a gépek helyigénye, a vontató és bálaszállító együttes hossza és a forduláshoz szükséges területigénye is indokolja.

A projekttől elvárt eredmények

A BNPI Nógrád-megyei dombvidéki gyepterületeinek jó részén nem a legeltetés az optimális kezelési mód. A tájegység közel 520 ha-nyi gyepes élőhelyének a fenntartása kaszálással, szárzúzással biztosítható. Az élőhelyek kezelésére komplett gépsor beszerzését tervezzük, kézi és gépi kaszával, szárzúzókkal, bálázó gépekkel és a berendezések szállítására alkalmas eszközökkel.

 

A gépek tárolására alkalmas gépszínt a megvásárlandó Garáb 66 hrsz. belterületi ingatlanon szeretnénk kialakítani, amelyet a projekt keretében kívánunk megvásárolni. A gépszín tervezett területe 455,92 m2. A gépek elhelyezésére szolgáló csarnokokon kívül raktár és szociális helyiségek – öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC – kerülnek kialakításra.

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is.

 

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

 

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során eleget tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A II-es számú csomag az előkészítés vonatkozásában csak egy kötelező tevékenységeket tartalmaz, de mi ennek ellenére beépítettünk néhány, csak a magasabb szintű csomagokban kötelező, tájékoztatási elemet is.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek várhatóan külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget az előkészítő szakaszban és ez a szándéka a megvalósítás során is.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - Nyitórendezvény 2013.04.22.

Sajtóközlemény - Nyitórendezvény

Meghívó - Zárórendezvény 2014.10.22.

Sajtóközlemény - Zárórendezvény

Leporelló

  
Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP HÁT
H-1134 Budapest, Váci út 45.

 


Utolsó módosítás: 2015. október 5., 16:04