• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Európa Diplomás Területek

Létrehozása, 1965 óta az Európa Diploma kitüntető címét különleges jelentőséggel biró európai területeknek ítéli oda az Európa Tanács. Azon védett területek érdemelhetik ki, melyek kiemelkedő tudományos, természeti, kulturális vagy esztétikai értékekkel bírnak és egyben megfelelő oltalom alatt állva kezelésük példaértékű. A Diploma rangját megőrizni hivatott, hogy szigorú felülvizsgálati követelményei vannak, hiszen csak 5 éves időtartamra szól és megítélésekor ajánlásokat is megfogalmaznak.Éves jelentések, helyszíni vizsgálatok, terepszemlék és széleskörű szakértői vélemények alapján a cím újabb 5 évre meghosszabbítható, de ez nem automatikus, a kezelésben fellépő kedvezőtlen folyamatokra, ajánlások be nem tartására válaszul a diploma vissza is vonható, sajnos erre már több esetben is került sor. A jelenleg 26 országra kiterjedő, 70 diplomás területet felsorakoztató összeurópai természeti értéklistán 3 magyarországi terület található. A pilisi lennek otthont adó Szénás-hegyek és a világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványok 1995-ben, a Tihanyi félsziget utóvulkáni képződményei pedig 2003-ban érdemelték ki az Európa Diplomát.

A régió egyetlen Európa Diplomás fosszília előfordulása az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület.

Több mint 150 éve vizsgálják a kutatók a Nógrád megyei Ipolytarnóc község határában lévő Borókás árkot, ahol a miocén földtörténeti korból származó, mintegy 20-23 millió évvel ezelőtti élettereket láthatunk az ősélet számos emlékével. 20 millió éve az egykori felszínt vulkánkitörésből származó riolittufa fedte be, elpusztítva az itt élő szubtrópusi növény és állatvilágot, de egyben konzerválva is a régmúlt idők beszédes emlékeit. Európában egyedülálló módon, pillanatfelvételként megőrződtek az akkori fövenyes, iszapos folyóparton sétáló, csúszkáló állatok (ragadozók, madarak, orrszarvúak, kis patások) lábnyomai, dagonyáik mélyedései, sőt még az akkor hullott esőcseppek nyomai is. A kőzetekbe zárt levéllenyomatok, kövült fatörzsek segítségével lehet visszaidézni a régmúlt dús vegetációját.

Utolsó módosítás: 2013. május 16., 13:50