• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Természeti értékeket, természetvédelmi tevékenységeket bemutató programok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és periodika megjelentetése

Projektismertető

2005-ben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egy fejlesztési projektje támogatást nyert az Európai Unió Interreg III/A programjában meghirdetett „Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés” intézkedésben. A fejlesztések célja a szlovák-magyar határ menti régió természeti értékeinek bemutatása és a megvalósító szervezetek közötti együttműködés erősítése. A projekt megvalósításában partnerként az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a Szlovák Természetvédelmi Hivatal (SOPSR) vesz részt. A benyújtott pályázat címe: Természeti értékeket, természetvédelmi tevékenységeket bemutató programok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és periodika megjelentetése (pályázati azonosító: HUSKUA/05/01/154)

A projekt célja különböző tájékoztató és ismeretterjesztő anyagok - újság, könyvek, füzetek, leporellók - összeállítása, nyomdai kivitelezése, megjelentetése, valamint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság meglévő honlapjának tartalomfejlesztése és egy természetvédelmi tevékenységet, gyakorlati természetvédelmet bemutató film elkészítése. Továbbá nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti neveléssel, erdei iskolai programszolgáltatással kapcsolatos segédanyagok, oktatócsomagok összeállítására, valamint a természettudatos szemléletformálást segítő tanácskozások, előadások megtartására. A tervezett kiadványokkal, multimédiás anyagokkal a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fel kívánja hívni a helyi lakosság és az ideérkező turisták figyelmét a térség táji, természeti, és kultúrtörténeti értékeire, valamint a természetvédelmi kezelés jelentőségére. A projekt remélt eredménye, hogy elősegíti a lakosság, a hazai és a külföldi turisták természetbarát gondolkodásának, valamint a felnövekvő generáció természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyának kialakulását.

A projekt keretein belül végrahajtandó tevékenységek rövid ismertetése

Az információszolgáltatás, ismeretterjesztés, tájékoztatás keretén belül nyolc alkalommal (két havonta) megjelentetünk egy a határ menti régió nyilvánosságát tájékoztató, a két nemzeti park igazgatóság (a bükki és az aggteleki) működési területének természetvédelmi helyzetét a régió természeti értékeit, az aktuális „zöld eseményeket” bemutató periodikát Észak-Magyarországi ZÖLD HORIZONT címmel. Az újságban megjelenő írásokkal, közleményekkel bemutatjuk a természetvédelem szervezeti felépítését és működési jellegét, a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben megfogalmazott tevékenységeket, a védett természeti területek elemeit, hálózatát, az élőhelyvédelmi irányelveket és programokat, a NATURA 2000 Hálózat területeit és a hozzá kapcsolódó jogszabályokat, a természetvédelmi kezelési terveket, a gyakorlati természetvédelmi tevékenységeinket. A lapot az Észak-magyarországi régióban (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben terjesztjük összesen 20.000 példányban.

Számos kiadványt jelentetünk meg. Már megkezdtük két monográfia szerkesztési munkálatait. Az egyik a Zempléni Tájvédelmi körzetünket és környékét (a Zempléni-hegységet), a másik a Karancs-Medves és a Cseres-hegység (Szlovákia) Tájvédelmi Körzeteket mutatja be. A két tájegység földrajzi helyzetének, földtani felépítésének ismertetésétől, a növény- és állatvilágának bemutatásán át a hegyvidéken és a környezetében letelepedett népek régészeti, történeti, néprajzi hagyatékának számbavételéig, valamint a tájvédelmi körzetekben végzett természetvédelmi tevékenység bemutatásáig terjed a két monográfia tanulmányainak sorozata. Az egyes fejezeteket a témák kiváló ismerői, kutatói írják. Ezekkel a könyvekkel alapot kívánunk nyújtani a további kutatásokhoz, az együttgondolkodáshoz, a természet megóvása érdekében végzett munka megújításához, egy olyan szemlélet kialakításához, amely a jövőben nem engedi rövid távú célok, pillanatnyi gazdasági érdekek alá rendelni a természetvédelmi szempontokat.

Készítünk harminc féle leporellót, szóróanyagot, melyek a Bükki Nemzeti Parkról, az igazgatóság feladatköreiről, a működési területen lévő tájvédelmi körzetekről, természetvédelmi területekről, egyéb területi védelmi kategóriákról (pl. a NATURA 2000 területekről, ex lege értékekről), a gyakorlati természetvédelemről, a védett természeti területek látogatási szabályairól, bemutató helyeinkről, tanösvényeinkről szolgáltatnak információkat. Hasonló témákat dolgozunk fel a mobil kiállítás tablóin, melyet elsősorban a működési területünkön lévő oktatási és közművelődési intézményekben, de más helyszíneken is elsősorban jeles napokhoz kapcsolódóan, konferenciákon, különböző rendezvényeken kívánunk felállítani.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontot és az abban elhelyezett „Karszt és élővilága” című kiállításhoz kapcsolódó vezetőfüzet négy nyelven történő megjelentetése is szerepel a pályázatban. Készítünk egy 20-25 perces filmet, amely kifejezetten a gyakorlati természetvédelmi tevékenységet, fajvédelmi programjainkat kívánja az emberekhez közel hozni. A helyi lakossággal történő kommunikációt segíti a régió természeti értékeit, az aktuális „zöld eseményeket” bemutató, tanácsadó, szolgáltató internetes felület fejlesztése, valamint konferenciák, tanácskozások szervezése, illetve a konferenciákhoz, oktatási, környezeti nevelési programokhoz illeszkedő prezentációk elkészítése.

Összeállítunk és megjelentetünk egy az egész ország területén jól hasznosítható szakanyagot, egy a környezetismereti tanösvények tervezését, kivitelezését segítő kézikönyvet, továbbá háromféle foglalkoztató kiadványt, erdei iskolai munkafüzetet három helyszínre: a Zempléni Tájvédelmi Körzetben lévő telkibányai Aranyásó Erdei Iskolához, a Nógrádi Tájegységünkben lévő somoskői (Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet) környezeti nevelési programhoz és a Bükki Nemzeti Park Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjában folyó környezeti nevelési tevékenységhez kapcsolódóan. Végezetül újra kiadjuk két régebben elfogyott tanösvényismertető füzetünket: A Bükki Nemzeti Park tanösvényei – 1. Felsőtárkányi tanösvények és A Bükki Nemzeti Park tanösvényei – 2. Rejteki tanösvények című kiadványainkat.

Utolsó módosítás: 2013. augusztus 7., 11:53