• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Barlangtúrák és barlangok kutatásának engedélyeztetése

1.1. Barlangtúrák feltételei a Bükki Nemzeti Park területén

A Bükk hegységben nyíló több mint 1100 barlang közül a 13/1998.(V.6) KTM rendelet alapján jelenleg 43 db a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható.

A többi bükki üreg, a természetvédelmi és életvédelmi előírások betartásával (!) szabadon látogatható, kivéve, ha fokozottan védett területen nyílik és turistaút közvetlenül nem vezet hozzá. Ebben az esetben, a fokozottan védett területre való belépéshez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal engedélye szükséges (3530 Miskolc, Mindszent tér 4. e-mail cím: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu).

A fokozottan védett területen nyíló üregek száma meghaladja az 500-at. Fokozottan védett területen csak a kijelölt turistautakon lehet közlekedni, arról letérni hatósági engedély nélkül tilos, így az itt nyíló barlangok nagy többségének megközelítése is engedélyhez kötött. A fokozottan védett területeket az újabb turistatérképek külön jelölik. 

A vagyonkezelői hozzájárulással látogatható barlangok köre a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:


Bükk hegység

 • Anna-barlang (kezelői megbízásból)
 • Balekina-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Bányász-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (barlangáganként legfeljebb 10 fő)
 • Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang (legfeljebb 8 fő)
 • Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang (legfeljebb 6 fő)
 • Bronzika-barlang (kizárólag kutatási céllal)
 • Cubákos-barlang (legfeljebb 6 fő)
 • Diabáz-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Diósgyőr-tapolcai-barlang (kizárólag kutatási céllal)
 • Esztáz-kői-barlang (kezelői megbízással)
 • Fecske-lyuk (legfeljebb 6 fő)
 • Fekete-barlang (legfeljebb 10 fő)
 • Garadna-forrásbarlang (legfeljebb 4 fő, csak a hasznosító hozzájárulásával)
 • Gyurkó-lápai-barlang (legfeljebb 6 fő)
 • Hajnóczy-barlang (legfeljebb 12 fő, a kutatást végző csoport vezetésével)
 • Három-kúti-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Hillebrand Jenő-barlang (legfeljebb 12 fő, csak szakvezetővel)
 • Iker-tebri-víznyelőbarlang (legfeljebb 8 fő)
 • István-lápai-barlang (legfeljebb 14 fő)
 • Jáspis-barlang (kizárólag kutatási céllal)
 • Kis-kőháti-zsomboly (legfeljebb 8 fő)
 • Kis-mogyorós-víznyelőbarlang (legfeljebb 6 fő)
 • Kő-lyuk (legfeljebb 12 fő, csak szakvezetővel)
 • Lilla-barlang (legfeljebb 10 fő, csak szakvezetővel)
 • Létrási-vizesbarlang (legfeljebb 10 fő)
 • Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang (legfeljebb 8 fő)
 • Nagykőmázsa-oldali-zsomboly (legfeljebb 8 fő)
 • Őz-tebri-barlang (legfeljebb 4 fő)
 • Pénz-pataki-víznyelőbarlang (legfeljebb 8 fő)
 • Spejzi-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Szalajka-forrásbarlang (legfeljebb 6 fő, kizárólag kutatási céllal)
 • Szamentu-barlang (legfeljebb 5 fő)
 • Szeleta-zsomboly (legfeljebb 8 fő)
 • Szent István-barlang (kezelői megbízással)
 • Szepesi-Láner-barlangrendszer (barlangáganként legfeljebb 10 fő)
 • Szirén-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Tatár-árki-barlang (denevérvédelmi okokból látogatási korlátozás alatt)
 • Útmenti-zsomboly (legfeljebb 4 fő)
 • Vár-tetői-barlang (legfeljebb 8 fő, denevérvédelmi korlátozás október 31-től március 31-ig)
 • Vesszős-gerinci-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Vénusz-barlang (legfeljebb 8 fő)
 • Viktória-barlang (legfeljebb 8 fő)

 

Cserhát hegység

 • Felsőpetényi-barlangok (legfeljebb 4 fő, de csak az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával)
 • Nézsai-víznyelőbarlang (legfeljebb 4 fő, kezelői megbízással)

 

Mátra hegység

 • Csörgő-lyuk (legfeljebb 6 fő, kezelői megbízásból) 

 

A vagyonkezelői hozzájárulással látogatható barlangokba túraengedélyt az a személy kaphat, aki barlangi túravezetői, vagy barlangi kutatásvezetői igazolvánnyal rendelkezik. Az igazolványokat a Földművelésügyi Minisztérium állítja ki, a jogszabályban meghatározott tematikájú 200 órás barlangi túravezetői, ill. a 300 órás barlangi kutatásvezetői tanfolyamokat sikeresen elvégzett személyek részére.

A természetes üregekben a bejáráson kívül mindenfajta tevékenység engedélyhez kötött, pl. barlangból eltávolítani eldobott kommunális hulladékon kívül semmit nem szabad.

A szabadon látogatható barlangok többségének látogatásához emellett speciális ismeretekre és felszerelésre van szükség, emiatt ajánlott szervezett keretek között lebonyolítani a barlangtúrákat, melynek lehetséges módja az igazgatóság által szervezett overallos barlangtúrákon való részvétel (lásd honlapunkon, https://bnpi.hu/oldal/overallos-barlangturak-141.html). Kellő ismeretek hiányában ugyanis a túrázók a természeti értékeken kívül önmagukat is veszélybe sodorhatják! A komolyabb érdeklődőknek egy barlangkutató egyesülettel érdemes felvenni a kapcsolatot.

A túrákra vonatkozó előírások az adott barlang kezelési tervében kerültek kidolgozásra, melyek az alábbi szempontok figyelembevételével kerültek meghatározásra:

 • barlangi baleset bekövetkezésének megelőzése;
 • a barlang bármilyen halmazállapotú kitöltésének és képződményeinek sérülékenysége;
 • a barlang élővilága;
 • a járatok kiterjedése, mérete, a bejáráshoz szükséges időtartam;
 • a járatok bejárásának nehézségi szintje, szükséges felszerelések;
 • különleges körülmények, objektív balesetveszély (vízbetörés veszély, omlásveszély, CO2 jelenléte a légtérben stb.);

a barlangokat érintő emberi tevékenységből eredő hatások, terhelések időbeli és térbeli széthúzása (egyszerre lent tartózkodók létszámának korlátozása, napi, heti és éves túrák számának korlátozása) stb.  

 

1.2. Barlanglátogatási engedélykérelmek formai és tartalmi követelményei

A Bükk hegység és azon belül a Bükki Nemzeti Park területén nyíló, engedéllyel látogatható barlangok látogatása 2006. január 01.-től a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával történhet. A kérelmet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet alapján a vagyonkezelő által megkívánt tartalommal szükséges beadni.

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében az alábbiaknak megfelelő túraengedély kérelmeket ajánlott benyújtani:

 • A túraengedély kérelmet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz szükséges benyújtani (e-mail: titkarsag@bnpi.hu; Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3301 Pf. 116. Fax: 36/412-791);
 • A kérelemben meg kell adni:
  • a tervezett látogatás dátumát, a túrák barlangonkénti napi lebontását;
  • a túrák napközbeni időpontját (óra, perc);
  • kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét);
  • a felelős túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői engedélyének számát;
  • a résztvevők tényleges, barlangonkénti létszámát;
  • a barlangi látogatás célját és útvonalát;
  • amennyiben több napos túraprogramot tervez a kérelmező, akkor nyilatkozni kell a résztvevők létszámának elhelyezését biztosító szálláshely lefoglalásának tényéről, illetve ajánlott elérhetőségéről is tájékoztatást adni;
  • szükséges a kérelmet előkészítő ügyintéző elérhetőségét megadni (mobiltelefon elérhetőség, és e-mail cím);
 • A kérelmet az azt beadó jogi személy (pl. barlangkutató egyesület) nevében a cégbírósági nyilvántartás szerint képviseleti joggal rendelkező személy(ek) aláírása, ill. pecsétje (ha van) szükséges. Magánszemély által beadott kérelemben a beadó személy aláírása szükséges. Az aláírt kérelem scannelt változatát e-mailen is fogadjuk.
 • Bármilyen kérdés, probléma esetén a 46/533-432 telefonszámon keressék barlangtani szakreferensünket (e-mail: ferenczyg@bnpi.hu), vagy a BNPI titkárságot 36/411-581 telefonszámon.
 • A jogszabály a kérelmek elbírálására annak beérkezési dátumától számított 15 napos határidőt határoz meg.

A barlangkulcsokat a vagyonkezelői hozzájárulásban megnevezett felelős túravezető veheti fel, bonyolíthatja le az átvételi jegyzőkönyv kitöltése után, a lillafüredi Szent István-barlang jegypénztárában (46-334-130). A kulcsfelvételnél a túravezető személyazonosságát igazolni kell.

A barlangtúrákkal kapcsolatos bármilyen nem várt eseményt haladéktalanul jelezni kell a nemzeti park barlangtani szakreferensének e-mailen: ferenczyg@bnpi.hu, illetve titkarsag@bnpi.hu, vagy telefonon: (36) 411-581, (46) 533-432 számokon, illetve az ügyeleti mobilszámon (30) 861-3808, vagy a vagyonkezelői hozzájárulásban megadott mobilszámon.

 

1.3. Barlangok kutatásának feltételei

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998 (V.6) KTM rendelet részletesen foglalkozik a kutatás feltételrendszerével. Ezeken túl a nemzeti park igazgatóság által elkészített kezelési tervek további konkrét kezelési irányelveket fogalmaznak meg barlangi kutatásokra vonatkozóan.

A barlangokban mindenfajta tevékenység engedélyhez kötött, pl. onnan eltávolítani az eldobott műanyag hulladékon, szeméten kívül semmit nem szabad; természetesen bármi otthagyása szintén tilos. Barlangok feltáró, és egyéb kutatása kizárólag hatósági engedély alapján végezhető. Az engedélyezési eljárásban közreműködik a barlang vagyonkezelőjeként az illetékes nemzeti park igazgatóság.

Barlang kutatására vonatkozó kérelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalhoz (3530 Miskolc, Mindszent tér 4. e-mail cím: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov) kell benyújtani, az előírásoknak megfelelő tartalommal. A hatósági eljárás során a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe szerinti illetékességgel közreműködik a hatósági eljárásban. Barlang kutatása ugyanis nem történhet a törvény által kijelölt vagyonkezelő (nemzeti park igazgatóság) vagyonkezelői hozzájárulása nélkül. A kutatási céllal bonyolított túrákra a barlangtúrákra vonatkozó szabályok és előírások érvényesek.

A kérelemben megjelölt kutatásvezetőnek, ill. általában helyettesének barlangi kutatásvezetői igazolvánnyal kell rendelkeznie.

A gyors ügyintézés elősegítése érdekében az alábbiaknak megfelelő kutatási engedélykérelmeket ajánlott benyújtani.

 • A kutatási engedélykérelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalához (3530 Miskolc, Mindszent tér 4. e-mail cím: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov) szükséges benyújtani);
 • Ha a kérelmező magánszemély, 5000 Ft államigazgatási eljárási illetéket kell lerónia;
 • Ha a kérelmező jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, mely illetékmentességre jogosult, erről a szervezetnek nyilatkoznia kell. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes illetékmentességről szóló nyilatkozatnak meg kell felelnie az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak, vagyis tartalmaznia kell, hogy a szervezet - a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában - társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett. Egyesületi szakosztály esetén az egyesület jognyilatkozatra jogosultja által tett illetékmentességi nyilatkozat szükséges.
 • A kérelemben az adott barlang azonosítására alkalmas adatokon túl meg kell jelölni:
  • a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét);
  • a kutatásvezető nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát;
  • a kutatásvezető-helyettes nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát;
  • a tervezett kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet (hol, mit, mikor, milyen eszközökkel stb.);
  • a kérelemhez csatolni kell a kutatásvezető és helyettese nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról;
 • Ajánlott a beadott kérelem ügyintézőjének mobiltelefonos elérhetőségét megadni, melyen adategyeztetés szükségessége esetén napközben elérhető;

Egyes régészeti szempontból jelentős barlangok feltáró kutatása csak régészeti ásatással egybekötötten végezhető. Régészeti ásatásra engedélyt az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala adhat ki az országos hatáskörű Ásatási Bizottság szakvéleménye alapján. Ettől függetlenül, barlangban végzendő régészeti ásatás barlangkutatásnak minősül, amelyre az engedélyt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala adhat ki. 

Utolsó módosítás: 2018. március 22., 15:50