• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

2012. április 3., 08:37

Tűz a nagymezőn - Botanikai szakvélemény

A Bükki Nemzeti Park területébe tartozó Nagymezőn 2012. március 26-án következett be avartűz, amelyben közel 2 ha erdő, valamint 40 ha gyep égett le.

A tüzet követő helyszíni felmérés alkalmával megállapításra került, hogy a leégett területen a tavalyi száraz növényi anyag teljes egésze elégett. A tűz gyorsan áthaladt a területen, mindössze a bokrok, bokorcsoportok, magányos fák tövében alakultak ki tartósabb tűzfészkek, mivel itt több éghető szervesanyag halmozódott fel. Ezek egy része a káresemény másnapján is még izzott. A tűz a miskolci oldalon keletkezett és ÉK-DNy-i irányban terjedt.

A terület déli szegélyében lévő napsütéstől védett északra néző zugaiban még hófoltok voltak, amelyek nagymértékben hozzájárultak a tűz terjedésének megállításában. Megállapítást nyert az is, hogy a terület egy részén, főleg a töbrökben illetve azok északra néző oldalain a talaj még fagyott állapotban volt a tüzet követően is, így itt a tűz nem érintette a gyep avarszintjét. Ez lényeges szempont a védett növényfajok áttelelő képleteinek túlélése érdekében. A déli kitettségű sziklás oldalakon a talaj már nem volt fagyott, viszont a mélyebb talajrétegű részeken még kellően nedves volt, ezért itt sem érintette a tűz a felső szervesanyagban gazdag talajréteget, és itt is megfigyelhető volt az avarréteg részbeni megmaradása. Az erősen sziklás, igen sekély talajrétegű részeken a tűz egészen a talajfelszínig elemésztette a fűavart. Ilyen foltokat elsősorban a látogatás elől elzárt fokozottan védett területen találhatóak.

A leégett területen 4 fokozottan védett, 62 védett és 25 lokális értékű növényfaj fordul elő, amelyből kettő (leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)) Natura 2000 jelölőfaja HUBN20001 azonosító számú kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területnek. A hóvirág (Galanthus nivalis) és kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum) a 92/43/EGK irányelv V. függelékben szerepel.

A károk felmérésénél elsődleges szempont volt a védett növényfajok fenológiai ritmusának illetve áttelelő képleteinek, földfeletti részeik alapján történő rangsorolás. A védett növényfajok közül 4 fajnak kezdődött meg a virágzása: a hóvirág (Galanthus nivalis) a terület nagy részén teljes nyílásban volt; a farkasboroszlán (Daphne mezereum) a virágzás első felében járt; a nyugati csillagvirág (Scilla drunensis) a virágzás legelején tartott; a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) bimbós állapotban volt. A földfelszín felett lévő védett cserjefajok közül a havasi ribiszke (Ribes alpinum) és a havasalji rózsa (Rosa pendulina) bokraiban már megindult a nedvkeringés és a rügyek duzzadtak, néhol kihajtás kezdetén, ún. egérfüles állapotban voltak.

Az örökzölden áttelelő fajként a kapcsos korpafűt (Lycopodium clavatum) kell megemlíteni, amely szintén előfordul a területen.

A tűz által a védett természeti értékekben okozott kár a fajok fenológiai állapotával, valamint az áttelelő képletek talajfelszínhez viszonyított helyzetével van összefüggésben. A bejárás során egyértelműen 9 védett növényfaj esetében állapítottunk meg károsodást. Több esetben egyértelműen kizárható még a károsodás is, ezek a talaj mélyebb rétegeiben lévő áttelelő képlettel rendelkező fajok (hagymások gumósok), valamint a fagyott talajjal rendelkező területen élő növényfajok. A sztyeprétekkel fedett déli, sziklás töböroldalakban lévő még nyugalmi állapotban lévő növényfajok közül egyértelműen csak a tarka nőszirom (Iris variegata) és a pázsitos nőszirom (Iris graminea) esetében állapítható meg károsodás. Mindkét fajnak a felszínen találhatóak meg a rizómái.

A károsodott és a nyugalmi állapotban lévő, de az erősen megégett területeken előforduló növényfajoknál is az év közepén elvégzett újbóli felméréssel lehet megállapítani a pusztulás tényét és mértékét illetve a regenerálódás arányát.

A két helyszíni szemle alapján egyértelműen károsodott növényfajok a következők:

1.  Daphne mezereum  L. – farkasboroszlán (Pénzben kifejezett tv. értéke: 10 000 Ft)

2. Galanthus nivalis  L. – hóvirág (Pénzben kifejezett tv. értéke: 10 000 Ft)

3. Iris variegata  L. – tarka nőszirom (Pénzben kifejezett tv. értéke: 5 000 Ft)

4. Iris graminea  L. – pázsitos nőszirom (Pénzben kifejezett tv. értéke: 5 000 Ft)

5. Lycopodium clavatum  L. – kapcsos korpafű (Pénzben kifejezett tv. értéke: 10 000 Ft)

6. Pulsatilla grandis  WENDER. – leánykökörcsin (Pénzben kifejezett tv. értéke: 10 000 Ft)

7. Ribes alpinum L. – havasi ribiszke (Pénzben kifejezett tv. értéke: 10 000 Ft)

8. Rosa pendulina L. – havasalji rózsa (Pénzben kifejezett tv. értéke: 10 000 Ft)

9. Scilla drunensis SPETA – nyugati csillagvirág (Pénzben kifejezett tv. értéke: 2 000 Ft) 

 

           Galanthus nivalis  L. – hóvirág 

          Pulsatilla grandis  WENDER. – leánykökörcsin 

A nem védett növényfajok közül a terület tájképi értékét képező boróka állomány is jelentősen károsodott, és valószínűsíthetően el is pusztult. A boróka a tájképi értéke mellett fontos szerepet tölt be a gyepterület mozaikolásában, és élőhelyet jelentett árnyékolásával számos félárnyékot kedvelő, erdőszegélyekben megtalálható növény és állatfajnak egyaránt (pl. Ribes alpinum, Rosa pendulina, Lilium martagon, Daphne mezereum). A boróka mikroélőhelyteremtő hatása mellett árnyékolásával a gyepek szerkezetére is hatással bírt, valamint gátolta a napsugárzásnak kitett részeken a talaj gyors kiszáradását, ezáltal csökkentette az aszályérzékenységet.

A leégett területen belül az alábbi gyeptársulások fordultak elő:

1.  sisakvirágos (Aconitetum gracilis (Zólyomi 1934) Soó 1964)

2.  szibériai nőszirmos (Iridetum sibiricae Philippi 1960)

3.  hegyi sásos szálkaperjerét (Carici montanae-Brachypodietum Soó 1947)

4.  szőrfűgyep (Festuco ovinae-Nardetum Dostál 1933)

5.  hegyi száraz rét (Agrostetum coarctatae-tenuis (Hargitai 1942) Soó 1971)

6.  palástfüves franciaperjerét (Alchemillo vulgaris-Arrhenatheretum (Oberd. 1957) Sougn. et Limb. 1963)

7.  verescsenkesz-rét (Anthyllido-Festucetum rubrae (Máthé et Kovács 1960) Soó 1971)

8.  nádképű kékperjés (Molinietum arundinaceae Szodfridt et Tallós 1974)

9.  északi lejtősztyeprét (Pulsatillo montanae-Festucetum rupicolae (Dostál 1933) Soó 1964)

 

 

 

Sulyok József - Élővilágvédelmi osztályvezető - BNPI

Legfrissebb hírek

2018. május 26., 09:00

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...

2018. május 12., 10:00

Orchidea nap és fotós túra (boldogasszony papucsa)

Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Tovább...

2018. május 12., 09:30

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 8., 10:20

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 7., 17:00

Egri Természetismereti Estek: A farkasok viselkedése

Időpont: 2018. május 7. (hétfő) 17:00 Tovább...

2018. május 7., 09:59

Kaptárkő Nap Szomolyán

2018. május 5-én második alkalommal rendeztük meg Szomolyán a Kaptárkő Napot, amelynek célja a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra (a 2016-tól a Magyar Értéktár, majd pedig a Hungarikumok Gyűjteményének részei) megóvása, gondozása, bemutatása, népszerűsítése a célja. Tovább...

2018. május 7., 08:36

Orchidea nap Felsőtárkányban - Boldogasszony papucsa fotózási lehetőség május 12-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyedülálló lehetőséget biztosít a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Az elzárt élőhelyre való belépést szakvezetőink segítik. A kora nyári idő miatt idén hamarabb virágzik a növény, ezért az előzetesen meghirdetett május 19.helyett május 12-én várjuk az érdeklődőket. Regisztráció szükséges. Tovább...

2018. május 5., 09:00

A Bükk északi gerincén

A Bánkútról induló túra célja a természetvédelem, a madárvilág és a régészeti értékek (őskori, ókori és középkori várromok) megismertetése a Bükk északi részének bükköseiben. Természetvédelmi őrünk olyan fokozottan védett helyeket is bemutat, ahová egyébként tilos a belépés. Tovább...

2018. május 5., 09:00

Kaptárkő Nap Szomolyán május 5-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaptárkő Egyesület és a Szomolya Község Önkormányzatával közösen rendezi meg május 5-én, szombaton a Kaptárkő Napot Szomolyán. A színes programok és szakmai rendezvények mellett, helyi termelők, kézművesek, nemzeti parki védjegyes termékek, tájjellegű ételek, borok és színpadi műsorok várják az érdeklődőket. Tovább...

2018. május 3., 16:33

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...