• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

2010. március 10., 15:24

Két új területtel bővült a Natura 2000 hálózat a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén

A Natura 2000 területek közül, az Élőhelyvédelmi Irányelv alapján kijelölt természetmegőrzési területek szakmai kijelölését az Európai Unió, a Pannon Biogeográfiai Szeminárium keretében áttekintette és felülvizsgálta (Sarród, 2005.09.25-27) . A konzultáció során azt vizsgálták, hogy az élőhelyvédelmi irányelv mellékletein szereplő, hazánkban előforduló fajokra és élőhelytípusokra a területkijelölés megfelelő volt-e. Összesen 19 faj és 7 élőhelytípus esetén a Bizottság véleménye szerint újabb területek kijelölésére volt szükség. A különböző szakmai felmérések, adatgyűjtések és a Pannon Biogeográfiai Szeminárium jegyzőkönyve alapján 2007. decemberére elkészült a bővítésre javasolt területek listája, valamint a területekhez kapcsolódó adatbázisok.

A 23/2010. (II.11.) Korm. rendelettel módosított Natura 2000 kormányrendelet tartalmazza az újonnan kijelölt Natura 2000 területek listáját (1. és 2. sz. melléklet). A területek "jelölt" státuszú területként lettek kihirdetve és az Élőhelyvédelmi Irányelv rendelkezései alapján több lépcsős folyamat eredményeképp válnak majd "jóvahagyott" Natura 2000 területekké.

A "jelölt" státuszú területek közül két Nógrád megyei területtel érintett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt "Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét" és a különleges természetmegőrzési területnek jelölt "Nagylóci Kőhegy" területegységgel.

"Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét" kiemelt jelentőségű természet- megőrzési területnek jelölt terület

A Bujáki-patak a Központi-Cserhátban, Bujáktól északra ered és a Cserhátalján, Héhalom mellett folyik a Bér-patakba. A Cserhátalja egyik jelentős folyóvize, melynek völgye ökológiai folyosó szerepén túl, néhány kisebb foltban még őrzi a tájegység természetszerű élőhelyeit, életközösségeit.


A Bujáki-patak völgyének legteljesebb formában megmaradt, ezért tudományos szempontból is nagy jelentőségű élőhely-komplexuma a Hényelpuszta mellett fennmaradt lösztölgyes - löszgyep - mocsárrét mozaik.


A terület élővilágának megfigyelése 1995 óta folyik, de csak 2004-ben került elő az a faj, amely a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölése alapjául szolgált. A magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) jelentős állománya volt a jelölés alapja, azonban számos további értékes élőlény is megtalálható a területen. A Natura 2000 jelölőfajok közül a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) főként az erdőszegélyeken tenyészik, a sárga gyapjaszövő (Eriogaster catax) hernyófészkeit pedig a kökényes cserjésekben fedezhetjük fel. A patakot követő mocsárréten a nagy tűzlepkét (Lycaena dispar) figyelhetjük meg.


A védett növényfajok közül mocsárréteken a réti iszalag (Clematis integrifolia), a hosszúlevelű veronika (Pseudolysimachion longifolium) és a mocsári csorbóka (Sonchus palustris) díszlik. A löszgyep foltokban tavaszi héricset (Adonis vernalis), selymes boglárkát (Ranunculus illyricus), macskaherét (Phlomis tuberosa) találunk.


A rovarfauna jelentős tagja a kis apolló-pillangó (Parnassius mnemosyne), amely a Cserhátalján csak itt maradt fenn. Hernyói a lösztölgyesban, odvas keltikén fejlődnek, a lepkék a mocsárréten repülnek.


A völgy időszakos vizeiben több kétéltű faj, így a pettyes gőte (Triturus vulgaris), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), zöld levelibéka (Hyla arborea) és erdei béka (Rana dalmatina) szaporodik. A hüllőfauna képviselői közül a rétekről a rézsikló (Coronella austriaca) és a vízi sikló (Natrix natrix) ismert.


A madárfauna legértékesebb, fokozottan védett fajai a haris (Crex crex) és a hamvas rétihéja (Circus pygargus). Előbbi rendszertelenül költ a területen, utóbbi faj 2005-ben fészkelt utoljára (a nógrádi tájegység utolsó párjaként).


Rendszeresen fészkelő, megemlítendő fajok mocsárréten a rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra), a réti tücsökmadár (Locustella naevia), a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus). Cserjésekben a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) és a tövisszúró gébics (Lanius collurio) költése jellemző. Alkalmi fészkelőként a kis őrgébics (Lanius minor) is előfordul.


Az emlősfaunából kiemelendő a Buják-patakon rendszeresen megjelenő vidra (Lutra lutra), illetve a terület erdejében megfigyelt vadmacska (Felis sylvestris).

Nagylóci Kő-hegy Különleges Természetmegőrzési Terület

Az Északi-Cserhát kistáj a Cserhátvidék egyik legjobban átalakított, elsősorban az akácosok nagy térfoglalásával jellemezhető része. Éghajlati (hegyvidéki hatások felerősödése), illetve kőzettani (slír alapkőzet térfoglalása) tulajdonságai miatt mégis a Cserhátban egyedülálló életközösségeket őrzött meg.


A terület két, egymástól sokban különböző részegysége, a nagylóci Kő-hegy nevű telér, illetve a rimóci-szécsényi Nyerges-hegy elnevezésű löszletörés egyaránt rendkívül gazdag, európai közösségi szinten is jelentős élővilágnak ad otthont.


A jelölés alapjául szolgáló faj a papucskosbor (Cypripedium calceolus), melyet 2005-ben találtak meg Igazgatóságunk munkatársai a Kő-hegyen. A fokozottan védett faj legnagyobb ismert hazai állománya él itt, spontán erdősülő felhagyott szőlőben. A vízzáró slír alapkőzet miatt a talajban szivárgó víz, illetve a felerősödő montán hatás orchideákban gazdag félszáraz irtásrét kialakulását tette lehetővé. A papucskosboron kívül többek között békakonty (Listera ovata) és vitézkosbor (Orchis militaris) fordul elő. Az élőhely további jellemző növényei a deres sás (Carex flacca), a kányabangita (Viburnum opulus), a gyöngyvirág (Convallaria majalis), és a csodás ibolya (Viola mirabilis).


A Kő-hegyen és a Nyerges-hegyen számos további, fajkészletében hasonló irtásrétet találhatunk. Közös, a Cserhátban ritka fajaik például a foltos véreslapu (Hypochoeris maculata), a magyar aszat (Cirsium pannonicum), a magyar here (Trifolium pannonicum).

A Nyerges-hegy igen értékes élőhelyei a löszgyepek és lejtősztyeppek átmeneti állományaiként osztályozható gyepterületek. Ezeken további Natura 2000 jelölőfajok élnek, így a piros kígyószisz (Echium maculatum) nagy egyedszámú, valamint a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) kisebb állománya. További védett növényfajok igen erős állományai is ebben az élőhely-típusban találhatók meg, így a nagyezerjófű (Dictamnus albus), hengeresfészkű peremizs (Inula germanica), vagy a törpe nőszirom (Iris pumila).


A szécsényi részen, Vancsó puszta mellett található gyertyános-tölgyes cserháti viszonylatban figyelemre méltó fajokat mutat fel, így a nyugati csillagvirág (Scilla drunensis) tömegét, valamint a tájegységben nagyon ritka, hegyvidéki hatásokat jelző farkasölő sisakvirágot (Aconitum vulparia).


A terület állatvilágában is bőven vannak jelentős fajok. A Natura 2000 jelölőfajok közül előfordul a magyar tavaszi fésűsbagoly és a sárga gyapjasszövő. A rovarfaunát olyan további fajok jellemzik, mint a rablópille (Ascalaphus macaronius), a türkiz hangyaboglárka (Maculinea ligurica), a barnabundás boglárka (Polyommatus admetus). A gerinces faunából kiemelhetők a darázsölyv (Pernis apivorus), a lappantyú (Caprimulgus europaeus), a közép fakopáncs (Dendrocopos medius), vagy az erdei pele (Dryomis nitedula).

Legfrissebb hírek

2018. május 26., 09:00

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...

2018. május 12., 10:00

Orchidea nap és fotós túra (boldogasszony papucsa)

Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Tovább...

2018. május 12., 09:30

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 8., 10:20

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 7., 17:00

Egri Természetismereti Estek: A farkasok viselkedése

Időpont: 2018. május 7. (hétfő) 17:00 Tovább...

2018. május 7., 09:59

Kaptárkő Nap Szomolyán

2018. május 5-én második alkalommal rendeztük meg Szomolyán a Kaptárkő Napot, amelynek célja a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra (a 2016-tól a Magyar Értéktár, majd pedig a Hungarikumok Gyűjteményének részei) megóvása, gondozása, bemutatása, népszerűsítése a célja. Tovább...

2018. május 7., 08:36

Orchidea nap Felsőtárkányban - Boldogasszony papucsa fotózási lehetőség május 12-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyedülálló lehetőséget biztosít a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Az elzárt élőhelyre való belépést szakvezetőink segítik. A kora nyári idő miatt idén hamarabb virágzik a növény, ezért az előzetesen meghirdetett május 19.helyett május 12-én várjuk az érdeklődőket. Regisztráció szükséges. Tovább...

2018. május 5., 09:00

A Bükk északi gerincén

A Bánkútról induló túra célja a természetvédelem, a madárvilág és a régészeti értékek (őskori, ókori és középkori várromok) megismertetése a Bükk északi részének bükköseiben. Természetvédelmi őrünk olyan fokozottan védett helyeket is bemutat, ahová egyébként tilos a belépés. Tovább...

2018. május 5., 09:00

Kaptárkő Nap Szomolyán május 5-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaptárkő Egyesület és a Szomolya Község Önkormányzatával közösen rendezi meg május 5-én, szombaton a Kaptárkő Napot Szomolyán. A színes programok és szakmai rendezvények mellett, helyi termelők, kézművesek, nemzeti parki védjegyes termékek, tájjellegű ételek, borok és színpadi műsorok várják az érdeklődőket. Tovább...

2018. május 3., 16:33

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...