• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

2011. január 24., 14:33

Gazdálkodók bejelentési kötelezettségei

Azok a gazdálkodók, akik az EMVA-ból nyújtott agrár-környezetgazdálkodás támogatásokra jogosultak, a 61/2009.(V.14.) FVM rendelet szerint az alábbi bejelentési kötelezettségeket is vállalták 2009.szeptember 1 - 2014. augusztus 31 között.

Az AKG rendelet 16.§ (7) bekezdés alapján a szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoporton belül az AA, AB, AC célprogramokban, valamint az AE-1, AE-2 célprogramokban 3 agrotechnikai műveletet, a másodvetést, a zöldtrágyázást és a középmély lazítást a támogatás 5 évében legalább egyszer el kell végezni, és ezt a 112/2009. (IX.01) MVH közlemény mellékletében szereplő formanyomtatványon köteles a gazdálkodó faxon-, vagy postai-, vagy elektronikus úton a székhely/lakhely szerinti megyei MVH kirendeltséghez bejelenteni az alábbi időpontokban és tárgyban.

 • Zöldtrágyázás: a vetés beforgatását megelőző 10 munkanapon belül. Tárgy: a zöldtrágyázásra kerülő növényfaj, a munkavégzés helye, ideje.
 • Másodvetés: a munkálatok elvégzését követő 10 munkanapon belül. Tárgy: az elvetett növényfaj, valamint a munkavégzés helye, ideje.
 • Középmély lazítás: a munkálatok elvégzését követő 10 munkanapon belül. Tárgy: a munkavégzés helye, ideje.

A szántóföldi-, a gyepgazdálkodási-, és a vizes élőhelyek célprogram csoporton belül a zonális természetvédelmi célprogramcsoportok KET-jei (Kötelezettségvállalással érintett Egybefüggő Terület) az AKG rendelet szerint, jogosult MTÉT egységen (Magas Természeti Értékű Terület) helyezkednek el, így az AD -1, AD-2, AD-3, AD-4; a BC-1, BC-2, BD-2 célprogramokkal együtt az alábbi bejelentési kötelezettségeket kell teljesíteni:

 • az első kaszálás és a július 31. előtti újabb kaszálások megkezdése előtt 5 nappal írásban-, vagy faxon-, vagy elektronikus úton értesíteni kell az illetékes nemzeti parkot, a kaszálás pontos helyéről és tervezett időpontjáról. (A bejelentési nyomtatványok, a nemzeti parkok honlapjáról letölthetőek.)
 • amennyiben a gazdálkodó a kaszálás során fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkét, fiókáját találja meg, haladéktalanul értesítenie kell az illetékes nemzeti parkot és a kaszálást, azonnal abba kell hagyni. A bejelentéstől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles értesíteni a gazdálkodót a kaszálás, betakarítás feltételeiről.

A vizes élőhelyek célprogramcsoport DB és DC célprogramjaiban a KET-ek a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) területeire illeszkednek; ezekre a kaszálás munkafolyamata bejelentés köteles.

 • minden kaszálás megkezdése előtt 5 nappal írásban-, vagy faxon-, vagy elektronikus úton értesíteni kell az illetékes nemzeti parkot, a kaszálás pontos helyéről és tervezett időpontjáról. (A bejelentési nyomtatványok, a nemzeti parkok honlapjáról letölthetőek.)

A természetvédelmi zonális célprogramok esetében egyedi, célprogram függő bejelentési kötelezettségek is vannak, amelyek az alábbiak:

 • Túzok élőhelyfejlesztési célprogramok esetében (BC-1) a területileg illetékes nemzeti park írásbeli véleménye szükséges villanypásztor létesítéséhez.
 • Gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal (BC-2) célprogram esetében a területileg illetékes nemzeti park írásbeli véleménye szükséges villanypásztor létesítéséhez.
 • AD-1 célprogramban további előírás: kötelező a repcetáblák 5-10%ának hóeltakarítása, amelynek helyét a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság jelöli ki az adott évi repce vetésterületek bejelentését követően.
  AD-1-ben, szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén korai kaszálást  végezhet a gazdálkodó (április 25.-ét megelőzően) a vetésterület bejelentését követő, NPI írásbeli kijelölése alapján.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény értelmében a védett természeti területeken (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Ex Lege területek) az alábbi munka műveletekhez szükséges hatósági engedél, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (KÖTEVIFE).

 • gyepek kaszálása, legeltetése
 • növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása
 • nád aratása, vízinövényzet irtása. (DA célprogram)

(Az illetékes KÖTEVIFE honlapokról a megfelelő dokumentumok, bejelentők letölthetők.)

NATURA 2000 területeken gazdálkodók esetében, csak engedéllyel lehet:

 • A gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni. (téli legeltetés)
 • A nádat irtani.
 • Gyepterületeket feltörni, felülvetni.
 • Az erdőkről és az erdő védelméről szóló 2009 évi XXXVII. törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV.17.) kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fát kivágni, telepíteni.
 • Mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges telepet létesíteni.
  Mezőgazdasági területet erdősíteni.
 • A termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználatot folytatni.
 • Vadgazdálkodási létesítményeket és berendezéseket kialakítani a vadászati hatóság engedélyével lehetséges.

NATURA 2000 területen bejelentés köteles a kaszálás.

 • minden kaszálás megkezdése előtt 5 nappal írásban-, vagy faxon-, vagy elektronikus úton értesíteni kell az illetékes nemzeti park igazgatóságot, a kaszálás pontos helyéről és tervezett időpontjáról. (A bejelentési nyomtatványok, a nemzeti parkok honlapjáról letölthetőek.)

A fent megnevezett engedélyeket beszerezni, és a bejelentéseket megtenni az adott célprogramban gazdálkodóknak kell, ellenkező esetben, vagy azok hiányában a célprogram nem teljesíthető.

A szükséges engedélyeket, igazolásokat megszerezni, a bejelentéseket megtenni időben tanácsos, hogy megfeleljünk a természetvédelmi szempontoknak és a gazdálkodói gyakorlatnak is.

Demeter László tanácsadó
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Legfrissebb hírek

2018. május 26., 09:00

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...

2018. május 12., 10:00

Orchidea nap és fotós túra (boldogasszony papucsa)

Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Tovább...

2018. május 12., 09:30

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 8., 10:20

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 7., 17:00

Egri Természetismereti Estek: A farkasok viselkedése

Időpont: 2018. május 7. (hétfő) 17:00 Tovább...

2018. május 7., 09:59

Kaptárkő Nap Szomolyán

2018. május 5-én második alkalommal rendeztük meg Szomolyán a Kaptárkő Napot, amelynek célja a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra (a 2016-tól a Magyar Értéktár, majd pedig a Hungarikumok Gyűjteményének részei) megóvása, gondozása, bemutatása, népszerűsítése a célja. Tovább...

2018. május 7., 08:36

Orchidea nap Felsőtárkányban - Boldogasszony papucsa fotózási lehetőség május 12-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyedülálló lehetőséget biztosít a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Az elzárt élőhelyre való belépést szakvezetőink segítik. A kora nyári idő miatt idén hamarabb virágzik a növény, ezért az előzetesen meghirdetett május 19.helyett május 12-én várjuk az érdeklődőket. Regisztráció szükséges. Tovább...

2018. május 5., 09:00

A Bükk északi gerincén

A Bánkútról induló túra célja a természetvédelem, a madárvilág és a régészeti értékek (őskori, ókori és középkori várromok) megismertetése a Bükk északi részének bükköseiben. Természetvédelmi őrünk olyan fokozottan védett helyeket is bemutat, ahová egyébként tilos a belépés. Tovább...

2018. május 5., 09:00

Kaptárkő Nap Szomolyán május 5-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaptárkő Egyesület és a Szomolya Község Önkormányzatával közösen rendezi meg május 5-én, szombaton a Kaptárkő Napot Szomolyán. A színes programok és szakmai rendezvények mellett, helyi termelők, kézművesek, nemzeti parki védjegyes termékek, tájjellegű ételek, borok és színpadi műsorok várják az érdeklődőket. Tovább...

2018. május 3., 16:33

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...