• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

2009. április 21., 14:45

Fórum az erdő, az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és a tájfutás kapcsolatáról

Mátrafüred, 2009. április 15.

Az Országos Erdészeti Egyesület(OEE) Erdei Sportok Szakosztálya, az OEE Egri és Mátrafüredi Csoportja, valamint a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Terephasználati és Környezetvédelmi Bizottsága 2009. április 15-én egyeztető fórumot szervezett az erdő, erdőgazdálkodás, természetvédelem és a tájfutás kapcsolatáról. A megbeszélés helyszíne a Mátrai Tájvédelmi Körzet mátrafüredi bemutató terme volt.

A fórumra meghívást kaptak: a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, az Egererdő Zrt., Dornyai SE Salgótarján, Tipo TKE Budapest, ETC és ESP Eger valamint a Gyöngyösi Tájfutó Klub.

A Fórum személyes kezdeményezője Urbán Imre bevezetőjében elmondta, hogy a fórum célja

  • segítséget nyújtani a versenyengedélyezési eljárásokhoz,

  • lehetőséget nyújtani arra, hogy a tájékozódási futóversenyek szervezői megismerhessék a versenyengedélyezés főbb szempontjait,

  • az erdőgazdálkodás és természetvédelem képviselői tájékozódhassanak a tájfutás lényegéről, a terepigénybevétel jellegéről és nagyságáról.

Gerely Ferenc ismertette az OEE Erdei Sportok Szakosztálya céljait nevezetesen, hogy elsősorban kommunikációs eszközökkel hidat építsen az erdészek és az erdőt sportolási célból használó csoportok között, elősegítve egymás megértését és az ütközési helyzetek feloldását. A Szakosztály eddig a tájékozódási sportokkal foglalkozott, a jövőben a kerékpárosok és a tömegturizmus bevonását tervezik.

kep

A programnak megfelelően először a Bükki Nemzeti Park képviselői tartottak előadást a védett természeti területek sportcélú igénybevételének feltételeiről. Duska József igazgató és Baczur János közönségszolgálati osztályvezető elmondta, hogy a tájfutók közösségével ütközés évek óta nincsen. Az engedélyezési eljárások szempontja mindig az érintett természeti együttes védelme, emiatt lehetnek területi korlátozások és egyéb kitételek. Három szempontot kell elsősorban mérlegelni: az élőhelyek zavarása (pl. veszélyeztetett madárfajok), szennyezés és taposási károk. Szuromi László, a Mátrai Tájvédelmi Körzet vezetője a más sportokkal kapcsolatos ügyeket említette. Elsősorban a technikai sportokkal, valamint a tömegturizmussal vannak gondok. Sokszor hiányzik az adott sportok szövetségének koordinációja, időnként erős a protekcionista ráhatás. A Mátra túlterhelt, sokszor azonos időpontban több nagyszabású rendezvény is van. Az engedélyezéshez minden esetben szükséges volna elkészíteni a környezetvédelmi intézkedési tervet is.

Dr. Nagy Árpád a tájfutók részéről elmondta, hogy a személyes kapcsolatoknak van elsősorban szerepe a jó együttműködésben, a versenyek elkőkészítésében. Köszöni a BNP támogatását ebben a tekintetben. A jövőt a partnerség fejlesztésében látja, sok esetben az erdőben mozgó tájfutó a rendellenességek bejelentésével segíthet a terület kezelőinek.

kep

Az Egererdő Zrt. részéről Dobre Csaba elmondta, hogy legkevesebb konfliktus a tájfutókkal és a túrázókkal van. A gondot elsősorban a technikai sportok okozzák. Az erdőgazdálkodónak az engedélyek megadásánál sok szempontot kell mérlegelni, mivel az erdőterület egy üzem, ahol balesetveszélyes tevékenység folyik. Elsősorban a fakitermelést, a faanyag-szállítást és a vadászatot kell megemlíteni. Fontosnak tartja, hogy a verseny engedélyeztetése időben és megfelelő formában történjék. Javasolta, hogy az engedélyezési dokumentumok tartalma és formája legyen egységes. Fontosnak tartja a személyes egyeztetést. Mivel gazdálkodó szervezetről van szó, és az ilyen eljárások rájuk háruló költségeinek egyéb fedezete nincs, eljárási díjat kérnek a kérelmezőktől. Ennek mértéke a rendezvény jellegétől függően változó lesz, a tájfutás esetében szerény mértékű. Dudás Béla a Mátrafüredi Erdészet képviseletében felhívta a figyelmet, hogy nagyon fontos a terepen dolgozó erdészkollegák megfelelő tájékoztatása és bevonása, mivel őket feladatukból adódóan, minden erdőben történő külső tevékenység munkájukban akadályozza. Ez az oka annak, hogy általában nem szimpatizálnak a sporteseményekkel, sportolókkal. Célszerűnek tartaná, ha a versenynaptárba már csak olyan versenyek kerülnének, amihez a területgazdák hozzájárulásukat megadták.

A hozzászólásokban Fehérvári Péter a Dornyai SE részéről elmondta, hogy a versenynaptár már gyakorlatilag az előző évben elkészül, ez megelőzi általában a verseny engedélyeztetését. Ezzel kapcsolatban Urbán Imre javaslatot tett arra, hogy az MTFSz csak azokat a versenypályázatokat fogadja be, amelyek már tartalmazza a terepgazdák hozzájárulását. Duska József javaslolta, hogy a versenyek és rendezvények előkészítése tervszerűen és megfelelő kommunikációval történjen. Javasolja szabályzat kidolgozását a kérelmek benyújtásához. Általános volt a vélemény, hogy elsősorban a technikai sportágak esetében kellene rendet teremteni. Gerely Ferenc ismertette a tájfutók nagyon jó hozzáállását a természethez és a környezetvédelemhez, és hogy többségükben tudatosult, hogy az erdő egy üzem, amiben emberek dolgoznak és a megélhetésük függ tőle. Dudás Béla szót ejtett arról, hogy a vadászat jellege átalakul, és egyre inkább az eredményorientált (minél rövidebb idő alatt elérhető vadászsiker) vadászok kerülnek előtérbe. Ez akkor okoz gondot, amikor valaki megzavarja a vadászatot (pl. egy akkor ott edzést tartó sportoló). Emiatt célszerű az edzéseket, edzésidőpontokat a helyi vadásszal, erdésszel egyeztetni.

kep

Ezek után Urbán Imre virtuális tájfutó versenyre hívta a résztvevőket, ahol képeken mutatta be mit látnak a tájfutók az erdőben. Az illusztrációval mutatta be, miként tartják be a tájfutók pl. az erdő törvény rendelkezéseit, a térképen történő tiltott területek jelölésével. Láthattuk milyen hatások érik az erdőt a gazdálkodási folyamatok(fakitermelés, vadászat) során, amelyek sokkal feltűnőbb jelenséget okoznak mint egy tájfutóverseny. Idézett Dosek Ágoston „Fenntarthatóságra nevelés a tájfutó sportban” című munkájából, amelyben tudományos vizsgálatok igazolják a tájfutó sport környezet és természet kímélő voltát. Hiányolta, hogy a terepgazdák nem használják ki a versenyeket az erdőgazdálkodás megismertetésére a természetvédelem fontosságának bemutatására.

Az MTFSz honlapján már közel két éve elérhető Terephasználati útmutató bemutatása bizonyította, hogy a terepgazdák által az engedélyezéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok a tájékozódási sportok esetében már működnek. A BNP képviselői a dokumentumot mintaként szeretnék bemutatni más sportágak képviselőinek, az Egererdő Zrt. pedig felhasználná most készülő engedélyezési szabályzatához.

A jó hangulatú és építő jellegű fórum megállapításai és javaslatai az alábbiakban foglalhatók össze:

1. A Fórum nagyon jó alkalom volt arra, hogy a terepkezelők és a terephasználó tájfutók ismertethették saját szempontjaikat elősegítve egymás igényeinek megértését.

2. A BNP és Egererdő Zrt. jelenlevő képviselőinek egyértelmű véleménye volt, hogy a tájfutó versenyek engedélyeztetése, előkészítése és megrendezése rendben történik, szemben más, főleg technikai sportágakkal.

3. Az erdőterületek tulajdonosaival és kezelőivel, beleértve a terepen dolgozó erdészeket és vadászokat is, a terephasználók építsenek ki közvetlen kapcsolatot. Ez megkönnyíti a sportesemények előkészítését, és a versenyeken kívüli terephasználatot (edzés).

4. A versenyengedélyezési eljárás a tájfutás esetében tisztázott, ebben jó iránymutatást ad a Terephasználati útmutató. Szükséges viszont a tereptulajdonosok hozzájárulását beszerezni még a versenynaptár összeállításának szakaszában. Mivel a Mátra e tekintetben túlterhelt, az időben megszerzett engedély elsőbbséget biztosít a későbbi kérelmezőkkel szemben. Javasolható, hogy az MTFSz csak azokat a versenypályázatokat fogadja be, amelyekhez csatolják a terep kezelőinek (erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók, természetvédelmi hatóság) engedélyét.

5. Az OEE Erdei Sportok Szakosztálya tervezi hasonló fórumok megtartását más sportágakkal is, egyelőre a terepkerékpárosokkal és a turistákkal. Ezzel az Egererdő Zrt. és a BNP képviselői egyetértettek és biztosítják együttműködésüket.

Legfrissebb hírek

2018. május 26., 09:00

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...

2018. május 12., 10:00

Orchidea nap és fotós túra (boldogasszony papucsa)

Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Tovább...

2018. május 12., 09:30

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 8., 10:20

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 7., 17:00

Egri Természetismereti Estek: A farkasok viselkedése

Időpont: 2018. május 7. (hétfő) 17:00 Tovább...

2018. május 7., 09:59

Kaptárkő Nap Szomolyán

2018. május 5-én második alkalommal rendeztük meg Szomolyán a Kaptárkő Napot, amelynek célja a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra (a 2016-tól a Magyar Értéktár, majd pedig a Hungarikumok Gyűjteményének részei) megóvása, gondozása, bemutatása, népszerűsítése a célja. Tovább...

2018. május 7., 08:36

Orchidea nap Felsőtárkányban - Boldogasszony papucsa fotózási lehetőség május 12-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyedülálló lehetőséget biztosít a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Az elzárt élőhelyre való belépést szakvezetőink segítik. A kora nyári idő miatt idén hamarabb virágzik a növény, ezért az előzetesen meghirdetett május 19.helyett május 12-én várjuk az érdeklődőket. Regisztráció szükséges. Tovább...

2018. május 5., 09:00

A Bükk északi gerincén

A Bánkútról induló túra célja a természetvédelem, a madárvilág és a régészeti értékek (őskori, ókori és középkori várromok) megismertetése a Bükk északi részének bükköseiben. Természetvédelmi őrünk olyan fokozottan védett helyeket is bemutat, ahová egyébként tilos a belépés. Tovább...

2018. május 5., 09:00

Kaptárkő Nap Szomolyán május 5-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaptárkő Egyesület és a Szomolya Község Önkormányzatával közösen rendezi meg május 5-én, szombaton a Kaptárkő Napot Szomolyán. A színes programok és szakmai rendezvények mellett, helyi termelők, kézművesek, nemzeti parki védjegyes termékek, tájjellegű ételek, borok és színpadi műsorok várják az érdeklődőket. Tovább...

2018. május 3., 16:33

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...