• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

2008. december 19., 13:04

A Maconkai-rét természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

A Maconkai-rét természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve 2009-2018.

1. Természetvédelmi célkitűzések

Őrizze meg:

 • – a Zagyva-völgyben egykor kiterjedt mocsári és réti élőhelytípusok, társulások maradványait, különös tekintettel a zsombéksásosok (Caricetum elatae), a nem zsombékoló magassásrétek (Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae, Caricetum buekii) és a mocsárrétek életközösségeire,
 • – védett növény- és állatfajoknak a területen élő populációit, növelje egyedszámukat, életképességüket különös tekintettel a hússzínű ujjaskosborra (Dactylorhiza incarnata), a vitéz kosborra (Orchis militaris) és a bánsági sásra (Carex buekii), továbbá a kétéltű fajokra – kiemelten a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) – állományaira,
 • – a területen található természetszerű élőhelyeket, társulásokat, növelje ezek kiterjedését az idegenhonos, illetve az őshonos agresszíven terjeszkedő fajok állományainak területcsökkenése mellett, javítsa természetességi állapotukat, növelje mozaikosságukat, biológiai sokféleségüket,
 • – a területen található időszakosan vízborította élőhelyeket, azok gerinctelen és gerinces faunáját, növelje területi kiterjedésüket, a vízborítás időtartamát.

  Biztosítsa:

 • – a terület arra alkalmas rétjeinek hagyományos gazdálkodási módokkal (elsősorban kaszálással) történő hasznosítását,
 • – a terület élővilágvédelmi érdekekkel összhangban álló bemutatási, oktatási célú hasznosítását,
 • – a terület hidrológiai, biológiai, természetvédelmi célú kutatásának és fejlesztésének feltételeit.

2. Természetvédelmi stratégiák

 • – A mocsári élőhelyek, rétek és fás élőhelyek természeti adottságainak, értékes életközösségeinek megőrzése, állapotuk javítása aktív természetvédelmi kezeléssel, illetve a hagyományos gazdálkodás visszaállításával.
 • – A védett, illetve lokálisan értékes növény- és állatfajok állományainak fenntartása, egyedszámuk növelése aktív természetvédelmi kezeléssel és a hagyományos gazdálkodási módok visszaállításával, valamint élőhely-fejlesztéssel.
 • – Természetvédelmi kezelési mintaterületek kijelölése az élőhelyek, fajok védelmére, illetve az agresszíven terjeszkedő növényfajok visszaszorítására legalkalmasabb természetvédelmi kezelési módok megállapítása céljából.
 • – Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztő kutatások végzése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése és fenntartása

 • – A zsombékos állomány szegélyein az állomány belseje felé terjedő agresszíven terjeszkedő növényeket és gyomokat évente egyszer, a nyár második felében kézi eszközökkel le kell vágni. A levágott növényi anyagot el kell távolítani a területről.
 • – A nem zsombékoló magassásréteken évi kétszeri kaszálás (gépi vagy kézi) és a levágott növényi anyag eltávolítása szükséges. Adott éven belül az első kaszálásra június 15. utáni időpontban kerülhet sor.
 • – A mocsárréteken évente legalább egyszeri kaszálás (gépi vagy kézi) és a levágott növényi anyag eltávolítása szükséges. Adott éven belül az első kaszálásra június 15. utáni időpontban kerülhet sor.
 • – A területen meglévő, illetve a természetes szukcesszió során megtelepedő őshonos fás szárú növényfajok egyedeit a terület egy részén (a terület K-i részén található égerliget, illetve az elszórtan megjelenő fák és cserjék egyedeit, legfeljebb a terület 15%-án) meg kell hagyni.
 • – A rendelkezésekkel érintett területek elhelyezkedéséről a természetvédelmi kezelésért felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja az adott terület tulajdonosát, illetve használóját.

3.1.2. Fajok védelme

 • – Az élőhelykezelések tér- és időbeli rendjét az 1. pontban felsorolt növény- és állatfajok ökológiai igényéhez kell igazítani, illetve a tér- és időbeli rend meghatározását alá kell rendelni e fajok megőrzésének. A gazdálkodási célú kaszálást június 15. után lehet kezdeni, a természetvédelmi kezelési célú kaszálást július 1. után.
 • – Természetkímélő kaszálási gyakorlatot kell folytatni, amelynek legfontosabb elemei: nappal végzett kaszálás, láncfüggönyös vadriasztó használata, legfeljebb 3 méter szélességű kasza alkalmazása, lassú haladási sebesség, a kaszáló területének 10%-án térben összefüggő búvósáv-rendszer visszahagyása. Szársértős kasza használata tilos.

3.1.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek

 • – A területen a nem a művelési ágnak megfelelő használat, továbbá nem a természetvédelmi kezelést, illetve nem az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását szolgáló létesítmény elhelyezése tilos.

3.1.4. Látogatás

 • – Csak a terület természeti értékeinek megismerését szolgáló, de a természeti értékeket nem veszélyeztető, illetve nem károsító gyalogos turizmus lehetséges a területen.

3.1.5. Oktatás, bemutatás

 • – A terület oktatási, bemutatási célú hasznosítása széleskörű nyilvánosság bevonásával kívánatos a természeti értékeket nem veszélyeztető, illetve nem károsító módon.

3.1.6. Terület- és földhasználat

 • – A területen műtrágya, hozamfokozók, növényvédőszerek használata tilos.
 • – A nád gazdasági célú kaszálása csak a nád visszaszorítása érdekében folytatható.
 • – A terület erdőgazdálkodási célú hasznosítása nem megengedhető.
 • – A területen csak őshonos vadfajok tarthatók fenn.
 • – A vadállományt a természetes vadeltartó képességnek megfelelő szinten kell tartani.
 • – Vadgazdálkodási létesítmények az igazgatósággal egyeztetett helyen és módon, a terület degradált részein helyezhetők el. Nagyvad etetése tilos.
 • – Vadföld létesítése, mesterséges vadkibocsátás és zárttéri vadtartás a területen tilos.
 • – Vízgazdálkodási célú beavatkozás kizárólag a területtel szomszédos közutak, vasúti pálya, szántók indokolt védelmének céljából történhet az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekre tekintettel, a terület vízrajzi adottságainak tartós megváltoztatása nélkül.
 • – Burkolt és burkolatlan utak létesítése tilos.
 • – A területen ipari és bányászati tevékenység nem folytatható.
 • – A területen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Építmény létesítése a természetvédelmi kezelést, illetve az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását szolgáló építmény kivételével tilos.
 • – A területen nem a gyep- és nádgazdálkodásból származó anyagot tárolni tilos.

3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra

 • – Természetvédelmi infrastruktúraként csak élőhely-rehabilitációt, továbbá a terület hatósági tájékoztató táblával való megjelölését, valamint a természetvédelmi célú bemutatást szolgáló létesítmények helyezhetők el.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

 • – A művelési ág megváltoztatása tilos.
 • –A területen – kísérleti jelleggel – szarvasmarhával történő legeltetés legfeljebb 1 számosállat/ha állatsűrűséggel folytatható. Egyéb haszonállattal való legeltetés nem végezhető.
 • – A gyepek felülvetése tilos.

Legfrissebb hírek

2018. május 26., 09:00

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...

2018. május 12., 10:00

Orchidea nap és fotós túra (boldogasszony papucsa)

Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Tovább...

2018. május 12., 09:30

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 8., 10:20

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 7., 17:00

Egri Természetismereti Estek: A farkasok viselkedése

Időpont: 2018. május 7. (hétfő) 17:00 Tovább...

2018. május 7., 09:59

Kaptárkő Nap Szomolyán

2018. május 5-én második alkalommal rendeztük meg Szomolyán a Kaptárkő Napot, amelynek célja a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra (a 2016-tól a Magyar Értéktár, majd pedig a Hungarikumok Gyűjteményének részei) megóvása, gondozása, bemutatása, népszerűsítése a célja. Tovább...

2018. május 7., 08:36

Orchidea nap Felsőtárkányban - Boldogasszony papucsa fotózási lehetőség május 12-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyedülálló lehetőséget biztosít a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Az elzárt élőhelyre való belépést szakvezetőink segítik. A kora nyári idő miatt idén hamarabb virágzik a növény, ezért az előzetesen meghirdetett május 19.helyett május 12-én várjuk az érdeklődőket. Regisztráció szükséges. Tovább...

2018. május 5., 09:00

A Bükk északi gerincén

A Bánkútról induló túra célja a természetvédelem, a madárvilág és a régészeti értékek (őskori, ókori és középkori várromok) megismertetése a Bükk északi részének bükköseiben. Természetvédelmi őrünk olyan fokozottan védett helyeket is bemutat, ahová egyébként tilos a belépés. Tovább...

2018. május 5., 09:00

Kaptárkő Nap Szomolyán május 5-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaptárkő Egyesület és a Szomolya Község Önkormányzatával közösen rendezi meg május 5-én, szombaton a Kaptárkő Napot Szomolyán. A színes programok és szakmai rendezvények mellett, helyi termelők, kézművesek, nemzeti parki védjegyes termékek, tájjellegű ételek, borok és színpadi műsorok várják az érdeklődőket. Tovább...

2018. május 3., 16:33

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...